Logo image
Logo image

Mielen ja terveyden välinen yhteys

3 minuuttia
Millainen yhteys mielen ja terveyden välillä on? Kun olemme hyvällä tuulella, tunnemme olomme energisemmäksi ja terveemmäksi. Kun olemme huonolla tuulella, uskomme jonkin olevan vialla kehossa. Miksi näin tapahtuu? Jatka lukemista ja saat vastauksen tähän kysymykseen.
Mielen ja terveyden välinen yhteys
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Asiantuntijat ovat jo vuosikymmenten ajan pohtineet, liittyvätkö sairaudet jollakin tavalla tunteisiin ja tuntemuksiin. Nyt he ovat kuitenkin keskittyneet mielen ja terveyden välisen yhteyden tutkimiseen.

Tiedämme, että kipu riippuu jossakin määrin siitä, millä tavalla havaitsemme sen sekä millainen mielentilamme on. Vaikka asiantuntijat tietävätkin joidenkin sairauksien biologisen alkuperän, eivät he siltikään pysty aina selittämään niiden monia näkökohtia. Tästä syystä monet ammattilaiset ehdottavatkin mahdollista psykologista alkuperää.

Tälle alalle astuttaessa on kuitenkin epäselvempää, mitkä mekanismit ja mielialat saattavat vaikuttaa terveyteen. Tämä johtuu siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon laajempi sosiaalisten, kognitiivisten, fysiologisten ja käytökseen liittyvien tekijöiden kirjo. Näillä mekanismeilla voi olla myös joko suora tai epäsuora vaikutus sairauteen.

Some figure

Mielen ja terveyden välinen yhteys

Tunteet voivat vaikuttaa kehon toimintatapaan. On monia todisteita siitä, kuinka negatiiviset tunteet vaikuttavat infektioiden, haavoittuvaisuuden ja paranemisprosessien kestoon.

Tämä voi johtua siitä, että positiivinen mieliala edistää sekretorisen immunoglobuliini A -vasta-aineen eritystä. Tämä aine voi suojata ihmisiä esimerkiksi flunssalta.

Mielesi voi siis joko parantaa tai huonontaa immuunijärjestelmän reagoimista sairauteen tai olotilaan. Asiantuntijat ovat huomanneet, että negatiivisen mielialan tai näkemyksen omaavat ihmiset ovat alttiimpia flunssalle ja heillä on huonompi vastustuskyky vakaville sairauksille.

Subjektiivinen terveydentila

Tunteet eivät ainoastaan suoraan määrittele fysiologisia tekijöitä, vaan voivat myös ehdollistaa ajatukset. Toisin sanoen, negatiivinen mieliala helpottaa negatiivisempien ajatusten saamista. Fyysiset oireet voidaan siis tunnistaa ja tulkita mahdolliseksi terveysongelmaksi.

Tässä mielessä asiantuntijat ovat havainneet, että kun tutkimukseen osallistuneet ihmiset olivat surullisia, kertoivat he kokeneensa enemmän oireita. Tämä johtuu siitä, että negatiivisempia tunteita omaavat ihmiset ovat yleensä valppaampia kehon tuntemusten suhteen. Pienikin kivun tunne tai uusi aistimus saavat heidät huolestumaan positiivisia ihmisiä enemmän.

Lääkinnällisen hoidon hakeminen

Yllä mainitsemiimme asioihin liittyen voitaisiin ajatella, että kehostaan ja terveydestään enemmän huolissaan olevat ihmiset olisivat taipuvaisempia menemään lääkäriin aikaisemmin. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että asia on itse asiassa päinvastoin.

Vaikuttaa siltä, että huonovointiset ihmiset tuntevat olevansa kyvyttömämpiä huolehtimaan terveydestään ja sen seurauksena menevät lääkäriin harvemmin. Aivan kuin he uskoisivat, että eivät pysty tekemään mitään asioiden parantamiseksi.

Tämän lisäksi he saattavat pitää mielialaa oireiden syynä ja viivyttävät avun pyytämistä asiantuntijalta. Sen sijaan, kun ihminen tuntee olonsa yleisesti ottaen hyväksi, on hän motivoituneempi pysymään terveenä ja huolehtimaan itsestään.

Vaikuttaa myös siltä, että mieliala ja lääkinnällisen hoidon hakeminen liittyvät kykyyn selviytyä mahdollisista negatiivisista uutisista. Tällaiset ihmiset kokevat lääkäriin menemisen uhkana, sillä he voivat mahdollisesti saada huonoja uutisia.

Kun ihminen on positiivisella tuulella, voi hän käsitellä saamaansa tietoa paremmin, sillä hänellä on enemmän voimavaroja sen tekemiseen.

Some figure

Terveellinen käyttäytyminen

Sen lisäksi, että mieliala vaikuttaa suoraan kehoon ja sairauden havaitsemistapaan, vaikuttaa se myös käyttäytymiseen ja tekoihin. 

Kun olet huonolla tuulella, on sinun todennäköisesti tapana syödä epäterveellisemmin, nauttia enemmän alkoholia, harrastaa vähemmän liikuntaa ja niin edelleen. Mitä tulee tupakointiin, useimmat tupakoitsijat sanovat käyttävänsä tupakointia tapana säännellä tai parantaa mielialaa sekä vähentää stressitasoa.

Yleisesti ottaen näiden käyttäytymismallien on tapana toimia säätävinä tekijöinä halliten jollakin tavalla mielialan vaikutusta terveyteen. Teemme niin saadaksemme olomme tuntumaan paremmalta tai vähentääksemme negatiivisia tunteita. Tällaiset käyttäytymismallit liittyvät siis suoraan terveyteen.

Siitä syystä, jos siis käyttäydyt epäterveellisemmin negatiivisesta mielialasta johtuen, tulee se vaikuttamaan terveyteesi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Mieli ja terveys: mitä sinun tulisi tehdä?

Nyt tiedät, että negatiivisten tunteiden kokeminen on väistämätöntä. Sen vuoksi sinun täytyy varmistaa, että omaksut terveellisiä tapoja elämääsi.

Nämä tavat, vaikka ne olisivatkin toisinaan mielialan sumentamia, auttavat tasoittamaan joitakin haitallisia vaikutuksia. Vaikka mielialasi muuttuisikin, tulee murheista siedettävämpiä ja niiden vaikutuksista vähemmän vakavia, jos sinulla on laaja valikoima selviytymismenetelmiä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Barra Almagiá, E. (2003). Influencia del estado de ánimo en la salud física. Terapia psicológica, 21(1), 55-60.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.