Manipulointikeinot: onko parempi olla rakastettu vai pelätty?

Manipulointikeinot: onko parempi olla rakastettu vai pelätty?
Roberto Muelas Lobato

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Roberto Muelas Lobato.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

On monia eri tapoja saada joku tekemään asioita haluamallasi tavalla. Toisin sanoen manipuloida häntä. Ihmisiin vaikuttaminen voi olla helpompaa kuin miltä se näyttää. Katse, ele tai muutama sana voivat riittää toisen ihmisen laittamiseksi meidän käskymme alaiseksi. Ihminen voi kuitenkin käyttää manipulointia syöttämällä toisen henkilön pelkoa tai tekemällä palveluksia toisilleen. Manipulointikeinoja on monia.

Yleisesti ottaen kaksi manipulointikeinoa erottuvat muista. Toinen keskittyy määräämiseen ja toinen vaatimuksiin. Ne eroavat melko paljon toisistaan ja niillä molemmilla on omat hyötynsä ja haittansa.

Niiden käyttö riippuu niitä käyttävän henkilön taidoista, vaikutuksen alaisena olevasta henkilöstä ja ympäristöstä. Sosiaalinen tilanne toimii myös määräävänä tekijänä.

1. Manipulointi määräämisen avulla

Toisinaan manipuloinnin tavoitteena on määrääminen: halutaan näyttää muille, että ollaan heidän yläpuolellaan ja että heidän täytyy totella. Tällaisissa tapauksissa on kaksi hyödyllistä prosessia muiden manipuloimiseksi. Tutkitaan niitä nyt.

manipulointi

Tottelevaisuus

Kun tottelemme jotakin joka on vastoin omia toiveitamme, teemme niin, koska käskyjen noudattamatta jättäminen tarkoittaisi seuraamuksia joilta haluamme välttyä. Totteleminen on toisen henkilön tahtoon ja auktoriteettiin alistumista.

Emme kuitenkaan tottele ainoastaan ihmisiä, vaan myös ideoita, oppeja ja ideologioita. Tottelemattomuus viittaa siihen, että meidän täytyy maksaa siitä joko rangaistuksen tai palkinnotta jäämisen muodossa. Se on vanhempien käyttämä yleinen menetelmä.

Alistuminen

Jollekulle alistuminen tarkoittaa, että tehdään kaikki hänen pyytämänsä. Alistuminen eroaa tottelevaisuudesta siinä, että tässä tapauksessa riippuvuus on kokonaisvaltaista. Kun henkilö alistuu, hän ei kritisoi käskyjä, vaan hyväksyy ne luonnollisena toimintana.

Tottelevaisuudessa ja alistumisessa epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Nämä kaksi prosessia toimivat ilmeisesti pelon välityksellä. Ihmiset pelkäävät seuraamuksia ja tulevat täten manipuloiduiksi ja pakotetuiksi. Siitä syystä määräämisen avulla manipulointia pidetään hyökkäävänä menetelmänä.

manipulointikeinot: ideologia

2. Manipulointi vaatimusten avulla

Nicolas Machiavelli kysyi: kumpi on parempi: olla rakastettu vai olla pelätty? Samaan aikaan kun määräämismenetelmä tekee meistä pelättyjä, on myös muita manipulointikeinoja, joilla saadaan sama lopputulos, mutta jotka tekevät manipuloijasta rakastetun. Ne ovat vaatimuksiin perustuvia prosesseja, kuten voit lukea seuraavaksi:

Suostuttelu

Suostuttelu on sanojen käyttöä tiedon, tunteiden tai syiden välittämiseksi. Sanojen avulla henkilö yrittää muuttaa muiden ihmisten asenteita, tunteita tai tekoja. Jotta voit manipuloida jotakuta suostuttelun avulla, sinun täytyy tuntea tuo henkilö: hänen uskomuksensa, mielenkiinnon kohteensa ja tarpeensa. Näihin tietoihin pohjautuen suostuttelussa käytetään logiikkaa, retoriikka, tunteita, kehonkieltä ja monia muita tekniikoita.

Viettely

Viettelyä voidaan pitää taitona saada henkilö “hulluksi“. Asianmukaisempi määritelmä on kuitenkin prosessi, jossa henkilö vakuuttaa ja vaikuttaa henkisesti toiseen henkilöön tavoitteena saada hänet rakastumaan itseensä tai tekemään hänelle palveluksia.

Yksi tunnetuimmista viettelykeinoista on niin sanottu “epäsuora leikki”: vetovoimaisten tunteiden vihjailua näyttämättä niitä kuitenkaan suoraan. Mielenkiinto ja vetovoima kohoavat ja tuo toinen on se henkilö, joka ottaa ensimmäisen askeleen.

manipulointikeinot: viettely

Suostumus

Suostumuksella viitataan systemaattiseen lupaan tai hyväksyntään. Psykologiassa suostumuksella viitataan ihmiseen, joka vastaa myöntävästi ajattelematta asiaa ensin. Vaatimusten näkökulmasta suostumus käsittäisi myöntävän vastauksen jokaiseen pyyntöön.

Vaihtokauppa

Vaihtokaupassa on kyse antamisesta, jotta voisi vastaanottaa. Jos haluamme jonkun tekevän jotakin, on hyvä aloittaa tekemällä hänelle jotakin. Jos mietit Cialdinin suostuttelutekniikoita, viitataan vastavuoroisuudella tarpeeseen, joka sosiaalisissa tilanteissa esiintyy tasapainon säilyttämiseksi.

Henkilökohtaisen tunnustuksen tekeminen saa toisen paljastamaan jotakin henkilökohtaista. Lahjan antaminen kasvattaa todennäköisyyttä saada jotakin vastalahjaksi. Siispä jonkin antaminen ilman edeltävää ilmoitusta tai pyyntöä suostuttelee lahjan saavan henkilön tekemään jotakin vastalahjaksi.

Nämä vaatimukseen perustuvat manipulointikeinot ovat vähemmän hyökkääviä kun määräämiseen perustuvat keinot. Näiden avulla onnistut manipuloimaan muita ilman, että he edes tajuavat sitä. Pelko ei toimi moottorina, joka saa heidät tottelemaan.

Näitä tekniikoita on kuitenkin vaikeampi ylläpitää ajan kuluessa. Sekä määrääminen että vaatimukset voivat olla hyödyllisiä ja niillä on omat hyödyt ja haitat. Kaikki riippuu siitä mikä niiden tavoitteena on.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.