Vahingoniloiset ihmiset luovat myrkyllisen ympäristön

7.1.2018

Vahingoniloiset ihmiset luovat myrkyllisen ympäristön, joka on täynnä tarttuvaa negatiivisuutta. Tunnemme sitä kotona ja töissä, missä ilma näyttää olevan saastunutta ja missä stressi ja pelko ovat käsinkosketeltavissa ja ilottomuus leviää.

Työympäristön asiantuntijat yleensä luokittelevat järjestöt ”myrkylliseen työilmapiiriin” ja ”hoitavaan työilmapiiriin”. Jostakin syystä voimme tuntea sen välittömästi.

On vakiomuuttujia tavoitteellisille, ankarille mittaustuloksille, mutta joskus riittää, kun vain kävelee läpi yrityksen. Jännityksen, epämukavuuden ja paineen voi tuntea ja sen voi nähdä työntekijöiden kasvoilla.

Samaa tapahtuu perhe-elämän tasolla: jokaisen perheenjäsenen käyttämässä kielessä, sävyssä ja asenteessa. Myrkyllisiä ympäristöjä on olemassa. Niitä muodostavat kielteiset tunteet, epävarmuus, aggressiivinen kieli ja systeeminen stressi. Ja niiltä on hyvin vaikea suojata itseään.

Kaivaudutaan syvemmälle…

nainen yksin metsässä

Myrkyllisissä ympäristöissä vallitsee ilottomuus

Termi ”myrkylliset ihmiset” on suosittu tällä hetkellä. Meidän tulee kuitenkin olla varovaisia, ettemme käytä sitä väärin. Toisinaan leimaamme henkilön, joka todellisuudessa elää masennuksen, ahdistuneisuushäiriön tai jonkin muun kliinisen ongelman kanssa. Ollaan siis hienovaraisia käsitellessämme tätä aihetta.

Toisaalta on selvää, että ilmapiiri jota vahingoniloiset ihmiset luovat, on täynnä konflikteja, kaltoinkohtelua sekä täydellistä empatian tai intiimiyden puutetta ilmapiirissä olevien henkilöiden välillä.

Muutama vuosi sitten talouslehti ”Fortune”, joka järjestää usein asioita paremmuusjärjestykseen, teki listan yrityksistä ympäri maailman, joissa on paras työskennellä. He eivät käyttäneet arviointiin muuttuvia tekijöitä, kuten palkkaa tai työsuhde-etuja. He arvioivat työntekijöiden tyytyväisyyttä. He huomasivat, että useissa yrityksissä vallitsi myrkyllinen ilmapiiri ja että se oli systeemistä ja pitkäaikaista.

Johtajien korvaaminen ei ole aina riittävää. Tiettyjen yritysten rakenne ja säännöt ovat luoneet ympäristön, joka perustuu kontrolliin, saavutuksiin terveydenkin uhalla ja ”pidä pääsi alhaalla” -kulttuuriin, jossa ihmiset tuntevat itsensä pakotetuiksi pitämään suunsa kiinni tai muuten he menettävät työnsä.

Pikkuhiljaa ilottomuus, pelko ja epäilys kasvavat ja tehokkuus, uudistaminen, luovuus ja ennen kaikkea terveys heikentyvät.

ilkeä tyttö ratsastaa ihmispupulla

Meidän täytyy rakentaa ”hoitavia työilmapiirejä”

Läpi elämämme törmäämme ihmisiin, jotka rakastavat konflikteja. Emme kuitenkaan aina pysty etäännyttämään itseämme. Ei ole aina helppoa irroittautua ja lakata näkemästä toista henkilöä.

Muutama vuosi sitten ”elämän valmentajista” (”life coach”) tuli suosittuja. He ovat ihmisiä, jotka on koulutettu luomaan luottamuksen ja hyvän kommunikaation ilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat itsensä onnellisiksi ja arvostetuiksi.

Vaikka näyttäisikin olevan selvää, että yritykset voisivat hyötyä työntekijöistä jotka tuntevat sillä tavalla, on se jätetty huomiotta. Aina tähän asti.

Yritetään muuttaa sääntöjä, mentaliteettia ja näkökulmia. Emmekä puhu ainoastaan työympäristöistä, vaan myös kouluista, uudesta sukupolvesta.

 

perhonen kädellä

Hoitavalla ilmapiirillä on pysyvyyden tuntoa, missä kunnioitusta ja henkilökohtaista arvostusta puolustetaan ja missä kannatetaan luovuutta, henkilökohtaista kasvua ja aitoa, intiimiä ja käsinkosketeltavaa empatiaa.

Aletaan siis luoda ihmisystävällisempiä ympäristöjä. Aloitetaan meille lähimmäisistä ihmisistä, joiden kanssa vietämme päivämme. Se on sen arvoista.