Malaxofobia: oireet, syyt ja hoito

Malaxofobia: oireet, syyt ja hoito
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Fobioita on olemassa myös seksuaalisuuden alalla. Rakkaudenosoitukset, kuten kumppanin suuteleminen, hyväileminen ja siveleminen, voivat aiheuttaa ahdistuneisuuden ja vaivautuneisuuden tunteita malaxofobiasta kärsiville henkilöille.

Malaxofobia, joka tunnetaan myös nimellä sarmassofobia, on suuri este, kun tavoitteena on läheisyyden lisääminen kumppanusten välisissä suhteissa. Lisäksi se vaikeuttaa rakkaussuhteiden rakentamista. Seuraavaksi selvitämme sitä, mistä tässä harvinaisessa fobiassa on kysymys. Näemme myös, mitä hoitoja on olemassa tämän häiriön aiheuttamien kärsimysten poistamiseksi, tai ainakin niiden vähentämiseksi.

“Rakkaudella on vahva veli, joka on viha. Yritä olla loukkaamatta edellistä, sillä jälkimmäinen voi tappaa sinut.”

-F. Heumer-

Mitä on malaxofobia?

Malaxofobialle on tyypillistä irrationaalinen ja jatkuva viettelyn ja rakkaudenosoitusten pelko. Malaxofobiasta kärsivät henkilöt kokevat pelkoa ja ahdistuneisuutta tilanteissa, joiden ei periaatteessa pitäisi aiheuttaa tällaisia reaktioita. Tämän lisäksi malaxofobiaa potevat ihmiset tuntevat olonsa hyvin turhautuneeksi tunteidensa ristiriitaisuudesta johtuen. He kokevat tarvetta ja halua olla yhdessä jonkun henkilön kanssa, mutta samalla he pelkäävät ja kammoksuvat kaikkea sitä, mikä liittyy viettelyyn ja rakkaudenosoituksiin.

Malaxofobiaa pidetään nykyisin harvinaisena pelkona. Tästä huolimatta alan ammattilaiset ovat pystyneet tutkimaan tätä vaivaa yksityiskohtaisesti ja sitä koskeva tieto on hyvin dokumentoitua. Tutkimustietoon pohjautuen voidaan todeta, että malaxofobiasta toipuminen on mahdollista, jos tätä häiriötä hoidetaan oikein. Riippumatta siitä, minkälainen tapaus on kysymyksessä, on kiintoisaa tutkia tätä sairautta ja selvittää, mitkä ovat sen yleisimmät oireet, niiden taustalla olevat syyt ja täydelliseen toipumiseen vaadittava hoito.

nainen kärsii malaxofobiasta

Oireet

Malaxofobiasta kärsivät henkilöt eivät osoita eivätkä näytä pelkojaan tavallisessa ympäristössä. Jos he ovat kiinnostuneita jostakin henkilöstä, jota he pitävät viehättävänä, he saattavat tuntea lisääntynyttä ahdistuneisuutta ja kärsivät sen takia. Näissä tilanteissa heillä ilmenee seuraavaksi kuvailtavia oireita.

Fyysiset oireet

Ensimmäiset oireet ilmenevät henkilön fyysisessä toimintakyvyssä. Irrationaalinen viettelyn ja rakkaudenosoitusten pelko ei noudata selkeää mallia tässä mielessä. Tavallista on se, että malaxofobia lisää henkilön hermostollisen järjestelmän aktiivisuutta.

Yleisimpien fyysisten oireiden joukossa voimme havaita henkilön hengitystiheyden kasvavan, sydämen sykkeen nousevan, hengityksen kiihtyvän, sydämentykytyksen lisääntyvän ja lihasjännityksen nousevan. Malaxofobiasta kärsivällä henkilöllä voi ilmetä pupillien laajenemista, lisääntynyttä arkuutta ja ylenpalttista hikoilua. Lisäksi malaxofobiaa poteva henkilö saattaa tuntea tukehtuvansa. Hänellä voi myös esiintyä epätavallista huimausta ja jopa oksentelua.

Henkiset oireet

Henkisten oireiden osalta havaitsemme, että malaxofobiaan taipuvalla henkilöllä on voimakkaita irrationaalisia uskomuksia. Henkilö kokee lähes hallitsematonta rakkaudenosoitusten pelkoa ja on kyvytön toimimaan hillitysti tilanteissa, jotka liittyvät näihin tunteisiin. Henkilöllä on myös naurunalaiseksi tulemisen pelko ja häneltä puuttuu itseluottamusta sillä seurauksella, että hänen itsetuntonsa on heikko.

Tämän kaltainen kielteinen ajattelu saa aikaan sen, että henkilö kokee vastenmielisyyttä viettelevää käytöstä ja rakkaudenosoituksia kohtaan. Samoin nämä uskomukset niiden mukanaan tuomien fyysisten oireiden ohella lisäävät henkilön irrationaalista pelkoa ja pahentavat hänen itseluottamuksensa puutetta entisestään.

Käyttäytymiseen liittyvät oireet

Malaxofobiasta kärsivät henkilöt kokevat suurta ahdistusta, kun he joutuvat tilanteisiin, joihin liittyy viettelyä tai rakkaudenosoituksia. He koettavatkin tämän seurauksena välttää tämän tyyppisiä tilanteita. He pyrkivät myös kiemurtelemaan ulos kaikista niistä tilanteista, joissa heiltä edellytetään kontaktia toiseen ihmiseen, josta he tuntevat olevansa seksuaalisesti kiinnostuneita.

Malaxofobiasta kärsivän henkilön ensimmäinen oire on näiden tilanteiden vältteleminen. Henkilö tekee kaikkensa, jotta hän ei joutuisi tilanteeseen johon liittyy viettelyä tai rakkaudenosoituksia. Jos hänen jostakin syystä pitää olla mukana tällaisessa tilanteessa, hän pakenee tilanteesta heti, kun se vain on mahdollista.

surullinen mies

Syyt

Muiden fobioiden tavoin malaxofobiaan on vaikeaa löytää yhtä ainoaa syytä. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että sairauden kehittyminen johtuu useiden eri tekijöiden yhdistelmästä.

  • Klassinen ehdollistuminen. Yksi tärkeimmistä malaxofobiaa aiheuttavista syistä on se, että henkilöllä on ollut huonoja kokemuksia, jotka ovat liittyneet hänen kiinnostuksen kohteeseensa. Tällä tavoin henkilö on tiedostamattomasti ehdollistunut tuntemuksissaan välttelemään sellaisia tilanteita, joihin liittyy viettelyä ja rakkaudenosoituksia.
  • Välillinen ehdollistuminen. Tässä tapauksessa henkilö saa näitä tilanteita koskevan tiedon seuraamalla niitä traumaattisia ja kielteisiä kokemuksia, joita hänelle läheiset ihmiset kokevat tilanteissa, jotka liittyvät viettelyyn ja rakkauden ilmaisemiseen.
  • Verbaalinen ehdollistuminen. Tiedon saaminen verbaalisessa muodossa voi myös olla yksi niistä syistä, jotka johtavat malaxofobiaan. Lapsen saamilla ohjeilla voi olla olennaista merkitystä malaxofobian kehittymisen kannalta. Jos muut ihmiset ovat keskittyneet liiaksi rakkaudenosoitusten kielteisiin seurauksiin, tämä voi johtaa malaxofobian kehittymiseen.
  • Sekalaiset tekijät. Mitä malaxofobian perinnöllisyyteen tulee, sairauden esiintyminen perheessä on riskitekijä, vaikka siitä ei ole olemassa selviä todisteita. Toisaalta tämän epärealistisen pelon ilmenemistä on selitetty viettelyyn ja rakkaudenosoituksiin liittyvillä epärealistisilla uskomuksilla ja kognitiivisilla ennakkokäsityksillä.

Hoito

Kuten aiemmin totesimme, on kehitetty joitakin hoitoja, joilla eliminoidaan malaxofobiasta kärsivien kokemaa ahdistusta tai ainakin vähennetään näiden henkilöiden kokeman ahdistuksen voimakkuutta. Tätä varten on tarpeen hakea apua malaxofobiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan erikoistuneelta psykoterapeutilta. Seuraavassa luetellaan tähän vaivaan tarjolla olevat yleisimmät hoitomuodot:

  • Psykologinen desensitisaatio tai altistaminen. Tämä hoitomuoto toteutetaan aina valvotussa tilanteessa, jotta voitaisiin rajoittaa malaxofobiaa potevan henkilön kokemaa ahdistusta. Henkilön pitäisi lisäksi saada ohjausta rentoutumistekniikoiden hallitsemiseen.
  • Kognitiivinen uudelleenjärjestely, jotta voitaisiin hoitaa edellä kuvattuja, viettelyä ja rakkaudenosoituksia sisältävään sosiaaliseen tilanteeseen mukautumattomia ajatuksia.

“Tiedämme, että rakkaus on kaikki kaikessa elämässä. Siinä onkin sitten kaikki, mitä tiedämme rakkaudesta.”

-Emily Dickinson-

Kuten olemme tämän myötä huomanneet, malaxofobia on epätavallinen pelko, joka voi johtaa vakaviin terveysongelmin. Siitä huolimatta on lohdullista tietää, että tähän vaivaan on olemassa erilaisia hoitoja. Niiden ansiosta henkilöt, jotka pelkäävät viettelyyn ja rakkaudenosoituksiin liittyviä tilanteita, voivat voittaa oman heikkoutensa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.