Läheisriippuvuus, ja kuinka se tuhoaa parisuhteemme ja itsetuntomme

Läheisriippuvuus, ja kuinka se tuhoaa parisuhteemme ja itsetuntomme
Alicia Escaño Hidalgo

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Alicia Escaño Hidalgo.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Läheisriippuvuus tarkoittaa sitä, että me olemme niin riippuvaisia toisesta henkilöstä, että siitä tulee meille addiktio. Tätä voi ilmentyä parisuhteissa, mutta myös perheen sisällä, esimerkiksi äidin ja tyttären välillä. Oli konteksti mikä tahansa, suhteissa joissa esiintyy läheisriippuvuutta, riippuvaisesta ihmisestä tuntuu että hän tarvitsee toista jopa vain jatkaakseen elämistä. Puhumme nyt psykologisesta riippuvuudesta, joka on sidottu meidän tunteisiimme.

Tässä mielessä riippuvuus tarkoittaa enemmän kuin pelkkää halua olla toisen henkilön kanssa. Tässä riippuvuudessa henkilö ajattelee, että toinen henkilö on hänelle olennainen ja korvaamaton, ja että hän on yhteydessä riippuvaisen henkilön hyvinvointiin. Toisen läsnäolo riippuvaisen henkilön elämässä muuttuu ehdottoman välttämättömäksi, jotta tämä voi tuntea olonsa hyväksi. Se on tarve, joka on täytettävä keinolla millä hyvänsä, jotta ihminen voi olla onnellinen.

Emotionaalinen riippuvuus kulkee usein käsi kädessä kateellisen käyttäytymisen kanssa. Rakastamamme henkilön omistamisella tai manipuloinnilla me uuvutamme hänet. Tavallisesti toinen osapuoli päättää parisuhteen, ja lopputulos on se, että riippuvuuden irrationaalinen uskomus muuttuu todeksi, toisin sanoen, “ilman sinua minä en ole mitään”.

Joissakin tapauksissa pelkästään toinen ei ole riippuvainen toisesta, mutta ennemminkin molemmat ovat riippuvaisia, vain eri tavoin. Tämä me kutsumme emotionaaliseksi läheisriippuvuudeksi. Läheisriippuvaisessa parisuhteessa on riippuvainen henkilö, jonka onnellisuus riippuu hänen kumppanistaan ja siitä, että hänen kumppaninsa pysyy hänen vierellään eikä hylkää häntä. Ja toisaalta hänen kumppaninsakin on riippuvainen, mutta tämä riippuvuus riippuu hänen kumppaninsa riippuvuudesta!

Läheisriippuvuutta vai altruismia?

Selventääksemme asioita: riippuvainen henkilö tarvitsee kumppaniaan, ja tällä kumppanilla on tarve suojella häntä, tarve auttaa ja pitää huolta hänen hyvinvoinnistaan. On tietenkin totta, että huolehtivaisuus kumppaniamme kohtaan on äärimmäisen välttämätöntä pitääksemme parisuhteen pystyssä. Tämä on kuitenkin tehtävä altruistisesti, puhtaasta rakkaudesta tuota henkilöä kohtaan, eikä ruokkiaksemme taustalla olevaa riippuvuutta.

Läheisriippuvuuden käyttäytymismallit saavat aikaan kahden henkilön välisen riippuvuuden vahvistumista, sekä sellaisten tarpeiden täyttämistä, joita ei heidän lapsuudessaan täytetty tarpeeksi.

kahlittuna sydämeen

Toisen henkilön turvallisuuden perään katsominen, hänen liiallinen suojeleminensa ja hänestä huolen pitäminen aivan kuin hän ei kykenisi pitämään itsestään huolta, saavat riippuvaisen henkilön löytämään voimaa sekä merkitystä, ja hän kykenee vahvistamaan itseluottamustaan. Lisäksi, tällä tavalla käyttäytyminen on kuin vesi, joka sammuttaa riippuvaisen henkilön janon. Tällä tavalla palapelin palaset loksahtavat paikoilleen täydellisesti, ne tuottavat ja vahvistavat riippuvuutta.

Parisuhteen sisällä muodostuu myrkyllinen noidankehä. Toisen osapuolen onnellisuus riippuu täysin toisesta henkilöstä, ja puolestaan jälkimmäisen osapuolen onnellisuus riippuu hänen kumppaninsa kiintymyksen tarpeesta. Tämä voi vaikuttaa oudolta, mutta tutkimukset osoittavat, että jotkut parisuhteet toimivat näin.

Mikä on tämän dynaamisuuden lopputulos? Läheisriippuvainen pariskunta ei koe koskaan terveellistä ja tyydyttävää parisuhdetta. Kärsimyksestä ja tyhjyyden tunteesta tulee parisuhteen tärkeimmät pelaajat. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa parisuhde kestää, molemmat osapuolet kärsivät voimakkaasta epämiellyttävyyden tunteesta heidän molempien lopulta menettäessä identiteettinsä.

Emotionaalisen riippuvuuden oireet ja ominaisuudet

Vaikka suojeleva henkilö vaikuttaakin vahvalta, se ei kuitenkaan ole asian laita. Totuus on se, että kumppanistaan huolta pitämällä hän löytää tavan pitää itsetunnostaan huolta. Tässä on useiden eri emotionaalisen riippuvuuden oireiden yhteenveto:

Matala itsetunto

Kuten me aikaisemmin sanoimme, läheisriippuvaisilla on useimmiten alhainen itsetunto, jota he yrittävät korvata hyödyllisyyden tunteella. Heidän hyödyllisyytensä on lähtöisin siitä, että he tietävät olevansa arvokkaita jollekin toiselle henkilölle, tässä tapauksessa kumppanilleen.

Useimmissa tapauksissa tämä puutos alkoi muodostua heidän lapsuudessaan, riippuvuuksina heidän tärkeimmissä ihmissuhteissaan lapsuuden aikana. Näissä suhteissa heidät palkittiin aina kun he tekivät jotain jollekin toiselle. Tästä pisteestä lähtien he oppivat, että heidän arvonsa riippui siitä, miten he kykenivät olemaan avuksi muille.

He yrittävät hallita toista henkilöä

Koska heidän itsetuntonsa riippuu siitä, että toinen henkilö tarvitsee heitä, he pyrkivät käyttämään manipulaatiota ja kontrollia välineenään jotta ”uhri” ei karkaisi. Tunteakseen itsensä arvokkaaksi ja hyödylliseksi heillä on tarve, että toinen henkilö jatkaa heidän riippuvuutensa ylläpitämistä, ja he voivat vahvistaa tämän vain kontrolloimalla kumppaniaan.

Toinen yleinen strategia jonkun riippuvuuden ylläpitämiseen on heidän itsetuntonsa horjuttaminen. Jos saat toisen henkilön tuntemaan itsensä hyödyttömäksi ja turhaksi, hän tarvitsee jonkun joka tulee ”pelastamaan” hänet. Ja tottakai, silloin toinen osapuoli saapuu ja ”pelastaa” hänet, mukamas epäitsekkäällä ja uhrimaisella tavalla.

He pelkäävät toisen henkilön itsenäisyyttä

Kun he huomaavat, että heidän kumppaninsa on alkanut toimimaan jollain tasolla itsenäisesti, kuten tekemään päätöksiä yksin, he joutuvat paniikkiin. He tekevät töitä kuumeisesti yrittääkseen palauttaa tilanteen ennalleen. Ei siis ole kovinkaan epätavallista, että he lopettavat sen mitä he tekevät ”auttaakseen” toista henkilöä. Tällä tavalla he jatkavat ylemmän asemansa ylläpitämistä toisen henkilön suojelijana. 

He pelkäävät, että toinen henkilö alkaa saavuttamaan asioita itsekseen, ja että hän oivaltaa, ettei tarvitse muiden apua. Tai sitten tuo toinen henkilö oivaltaa, että on olemassa muitakin ihmisiä jotka voivat auttaa.

Heillä on pakkomielle kumppaniinsa

Jos heiltä kysytään, heidän olisi jatkuvasti vahdittava kumppaniaan. Tällä tavalla heistä tulee pakkomielteisiä, ja he päätyvät menettämään oman identiteettinsä. He uskovat, että ainoa tapa josta he saavat itselleen hyvinvointia on tehdä heidän kumppaninsa elämästä helpompaa. Kaiken lisäksi, jos he tekevät yhdenkään virheen, heille on vaikeaa antaa itselleen anteeksi ja sitten he täyttyvät turhautumisen tunteella.

ongelmia parisuhteessa

Heillä on liikaa tarvetta tulla hyväksytyksi

Hyväksyntä, jota me saamme muilta, on usein arvokas tiedon lähde oman kehityksemme seurantaa varten. Mutta kun me perustamme koko itsetuntomme saamamme tiedon varaan, se voi olla ongelmallista. Läheisriippuvaisilla on liikaa tarvetta tulla hyväksytyksi, niin että he yrittävät peitellä sitä he eivät edes ole huolissaan siitä miten he suoriutuivat. Ja kuka onkaan parempi antamaan välittömän hyväksynnän kuin itse riippuvainen henkilö?

He tuntevat olevansa vastuussa toisen henkilön tunteista

Vaikka me tiedämme, että muiden tunteet eivät kuulu meille, voimme silti tuntea vastuuta siitä, mitä muut tuntevat. Meidän ei pitäisi olla yllättyneitä tästä, sillä tällä tavalla meidät on kasvatettu.

Olemme kaikki kuulleet lausahduksia, kuten: ”Älä saa isääsi suuttumaan sinulle!”, Jos teet noin, äitisi pettyy!”. Tämä idea on kuitenkin paljon vallitsevampi kun kyseessä ovat läheisriippuvaiset ihmiset. He ajattelevat, että toisesta henkilöstä tuntuu pahalta tai hyvältä sen mukaan, miten he ovat toimineet. Tämän takia he päätyvät usein kantamaan vastuuta, joka ei edes ole heidän. He tuntevat myös syyllisyyttä asioista, joiden kanssa heillä ei ole mitään tekemistä.

He syyttävät kumppaniaan usein

Ja toisaalta, näillä ihmisillä on tarve tuntea olevansa hyödyllinen auttaessaan kumppaniaan tai jotakuta muuta, joka on riippuvainen heistä. Mutta sinä hetkenä kun toinen henkilö tekee jotakin joka on heidän ajatustensa vastaista, heillä on taipumusta alkaa syyttää heitä. Tämän strategian tarkoituksena on saada toinen henkilö tuntemaan pahoin ja muuttamaan heidän käytöstään.

”Kaikki mitä minä teen vuoksesi, ja tällä tavalla sinä maksat minulle takaisin?” on todella yleinen ilmaisu tällaisessa tilanteessa. ”Et tiedä kuinka paljon minä uhraan vuoksesi” tai ”olen hylännyt kaiken vain tehdäkseni sinut onnelliseksi.” Voitko samaistua minkään näiden kanssa? Vaikka nämä tilanteet saattavat yllättää meidät, ne ovat paljon yleisempiä kuin me kuvittelemmekaan.

Ja jos sinusta tuntuu, että olet jollain lailla sekaantunut tällaiseen ihmissuhteeseen, sinun on analysoitava mitä oikein tapahtuu. Anna itsetunnollesi mahdollisuus ja uskalla kokea terveellinen parisuhde!

Lähteet:

Mellody, P., Wells, A., Miller, K., Codependence : what it is, where it comes from, how it sabotages our lives. Learn to face it. Paidós Ibérica. 2005.

Mazzarello, R., Study on codependency and its influence on psychosocial risk behaviors. University of Barcelona.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Mellody, P., Wells, A., Miller, K., La codependencia: qué es, de dónde procede, cómo sabotea nuestras vidas. Aprende a hacerle frente. Paidós Ibérica. 2005.
  • Mazzarello, R., Estudio sobre la codependencia y su influencia en las conductas de riesgo psicosocial. Universidad de Barcelona.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.