Koulutus on hyvän elämän perusta

29.9.2019

 

Haluatko kasvattaa terveen ja onnellisen lapsen, sellaisen joka osaa elää hyvin? Jotta lapsi kehittäisi kyvyn analysoida, oppia ja ajatella, tarvitsee hän hyvän koulutuksen. Puhuessamme koulutuksesta tässä yhteydessä emme kuitenkaan viittaa ainoastaan lapsesi tarpeeseen käydä koulua ja oppia matematiikkaa, äidinkieltä, fysiikkaa ja kemiaa tai englantia. “Koulutus” käsittää paljon laajemman määritelmän.

Kun puhumme koulutuksesta, viittaamme kaikkiin niihin arvoihin, opetuksiin ja taitoihin, jotka lapsen täytyy aikaa myöten elämästä oppia. Me tarkoitamme myös tiedon siirtämistä ja sosialisaatiota; tämä tarkoittaa yhteiskuntaa kokonaisuutena, lähtien perheestä itsestään.

Koulutus kotona

Hyvän elämän perusta on kunnollinen koulutus. Lapsen on erittäin hankalaa olla tulevaisuudessa onnellinen, jos hän kasvaa ja kehittyy epäterveessä ympäristössä.

Perhe on terveempien lasten luomisen kulmakivi, paremmin koulutettujen ja elämästä enemmän täyttymystä kokevien lasten, sellaisten joilla on paremmat mahdollisuudet olla onnellisia tulevaisuudessa. Perhe on se kulmakivi, jonka päälle lasten koulutuksen ja yhteiskunnallisen sopeutumisen perustukset rakennetaan, näiden tulevaisuuden aikuisten. Ja jos tämä keskeinen tekijä puuttuu, valuu koko prosessi hukkaan.

Meidän ei siis pidä unohtaa, että koulutus ei rajoitu akateemisten oppiaineiden opiskeluun, vaan ennemminkin koulutus on sen oppimista, miten käyttäytyä erilaisissa sosiaalisissa piireissä.

Lapsella täytyy olla kyky kriittiseen ajatteluun. Hänen täytyy oppia ja tietää miten järkeillä, saavuttaa omat henkilökohtaiset johtopäätöksensä ja miten tehdä omiin arvoihinsa perustuvia arvioita ilman tarvetta kopioida muita.

Perhe tutkimusmatkalla

Koulutuksen akateeminen perusta

Toisaalta koulutus ei ole ainoastaan perheen vastuu. Myös koululla on tärkeä rooli.

Akateemisen koulutuksen ei pidä keskittyä ainoastaan erilaisiin oppiaineisiin, kuten matematiikka ja kielet. Lisäksi sen pitää yleisvaltaisesti auttaa ja tukea lapsen kehitystä.

Opettajan pitää pystyä välittämään oppilailleen niin arvoja, motivaatiota kuin halua oppia. Koulutuksen ei pitäisi koskaan olla väsyttävä ja ummehtunut prosessi, jossa selitetään tietoa ja tutkimuksia, vaikka hyvin yleisesti näin onkin.

Koulutus tapahtuu jokaisella elämän alueella

Koulutus on aina läsnä ja jatkuvaa. Siitä hetkestä lähtien kun synnymme aina kuolemaamme saakka, me hankimme jatkuvasti uutta tietoa ja sisäistämme arvoja. On siis meidän kunkin velvollisuus olla aina avoimia uusille asioille ja jatkaa oppimisprosessiamme, jotta voimme kokea elämässämme suurempaa täyttymystä ja onnea.

Jotkut ajattelevat, että ihminen on sitä onnellisempi mitä vähemmän tietää, mutta tämä on todellisuudessa valtava virhepäätelmä. Ihminen, joka ei pysty tekemään omia arvoihin perustuvia päätöksiään, ei pysty koskaan kehittämään omia henkilökohtaisia kykyjään täyteen kukkaan.

Tieto vapauttaa

Poika maalaa

Tieto on tehokas apuväline, jolla on ihmeellinen kyky vapauttaa meidät. Tieto tekee meille mahdolliseksi seurustella helpommin kaikenlaisissa erilaisissa tilanteissa. Se auttaa meitä kehittämään arvoja ja auttaa meitä kokemaan suurempaa täyttymystä.

Näin ollen älä tyydy siihen, että lapsesi saavuttaa ainoastaan monia akateemisia päähänpistoja, ja samalla elämän todelliset oppitunnit jäävät sivuun. Älä unohda arvoja ja kykyä ajatella omasta puolestaan, jotta voi löytää omat aidot unelmansa.

Koulutus ja tieto tulevat auttamaan lastasi tuntemaan itsensä paremmin. Ne tarjoavat hänelle kyvyn selvittää omat todelliset päämääränsä elämässä ja ne ojentavat hänelle työvälineet näiden tavoitteiden muuttamiseksi todellisuudeksi.