Itsetunto ja ego: seitsemän eroa

22.9.2019

Jotkut ihmiset ajattelevat edelleen, että itsetunto ja ego ovat sama asia. Tämä käy hyvin järkeen, jos ajattelemme sitä kuinka meille on aina nuoresta iästä opetettu, että meidän on pidettävä muista huolta ennen kuin pidämme itsestämme huolta. Jopa aikuisina, jos pidämme itsestämme huolta, ihmiset saattavat luokitella meidän itsekeskeisiksi ja itsekkäiksi.

Mutta mitä tapahtuu, kun me sekoitamme itsetunnon egon kanssa? Päädymme asettamaan muiden tarpeet omien tarpeidemme eteen. Pyrimme myöskin saamaan ulkoista hyväksyntää, ja tunnemme syyllisyyttä aina, kun haluamme sanoa ’’ei’’. Sen sijaan meistä tuntuu että on velvollisuutemme sanoa ’’kyllä,’’ jotta emme vaikuttaisi itsekkäiltä.

Tämän hämmennyksen suurin seuraus on se, että erkaannumme tarpeistamme. Unohdamme kuunnella itseämme, ja tämän seurauksena emme arvosta itseämme niin kuin meidän pitäisi. Kaikesta tästä johtuen aiomme seuraavaksi kertoa mitkä ovat seitsemän eroa itsetunnon ja egon välillä.

1. Itsensä ihaileminen

Ihmiset, joiden egot ovat liian suuria, rakastavat itseään liikaa. Tämä menee niin äärimmäisyyksiin, että heille kehittyy narsistisia piirteitä ja he näkevät maailman vääristyneesti. Tällaiset ihmisten suurin ongelma on se, että he ajattelevat olevansa parempia kuin muut. He ovat mielestään täydellisiä, ja kaikki mitä he tekevät, on täydellistä.

Ihmiset joilla on korkea itsetunto arvostavat itseään, mutta tekevät tämän realistisesti. He ovat tietoisia hyveistään mutta myöskin vioistaan. He eivät yritä piilottaa niitä tai teeskennellä mitään muuta. Päinvastoin, he hyväksyvät ne. Jos he kohtaavat ongelmia tai vaikeuksia vioistaan johtuen, he pyrkivät löytämään näihin pulmiin ratkaisun.

nainen makaa peilin päällä

Itsemme ihaileminen, itsemme rakastaminen, itsellemme positiivisten asioiden kertominen – mikään näistä ei ole huono asia. Mutta on huono ajatella, että olisimme täydellisiä. Meillä kaikilla on omat vikamme, ja niiden tunnistaminen auttaa meitä olemaan parempia ihmisiä. Siitä ei ole mitään hyötyä, että ajattelemme olevamme virheettömiä.

2. Itsestämme ja toisista murehtiminen

Voimme nähdä itsetunnon ja egon eron todella selvästi tässä seuraavassa vaiheessa. Itsekkäät ihmiset ovat huolissaan vain itsestään, eivätkä he koskaan ajattele muita. Heidän on oltava huomion keskipisteenä. Jos näin ei tapahdu, he tuntevat että heidät jätetään huomioimatta, ja he voivat reagoida vihaisesti.

Kun taas ihmiset, joiden itsetunto on terveellä tasolla, ajattelevat itseään ja muita. Siksi, toisin kuin itsekkäät ihmiset, he tietävät kuinka kuunnella, eivätkä he pyri olemaan jatkuvasti huomion keskipisteenä. Hyvän itsetunnon omaavalla ihmisellä on empatiaa ja palkitsevampia ihmissuhteita.

”Voit leikata ja muotoilla hiuksiasi, mutta unohdat aina tehdä samoin egosi kanssa.”

Albert Einstein

3. Nähdä omia uskomuksiaan pidemmälle

Kun olemme tekemisissä ihmisten kanssa joiden egot ovat suuria, ensimmäinen asia jonka huomaamme on se, etteivät he kykene näkemään omia uskomuksiaan ja ideologioitaan pidemmälle. Emme voi odottaa, että he kyseenalaistaisivat itsensä tai pohtisivat näkemyksiään. He uskovat, että heidän näkemyksensä on ainoa oikea. Tämä saa paljon konflikteja aikaan muiden kanssa.

silmätarkastus

Terveen itsetunnon omaavat ihmiset sen sijaan kykenevät näkemään omia uskomuksiaan pidemmälle. He tietävät, ettei heidän näkemyksensä ole ainoa ja he ymmärtävät, että muilla ihmisillä on muunlaisia ajatuksia.

He saattavat jopa kiinnostua muista ajatuksista. Se tosiasia, että he tietävät kuinka kuunnella ja asettaa itsensä muiden kenkiin, tarkoittaa että heillä on terveitä ihmissuhteita. He kykenevät omaksumaan uusia ideoita, ja tämän seurauksena vuorovaikutus heidän kanssaan on helppoa.

Kuten voimme nähdä, eräs selvä ero egon ja itsetunnon välillä on se, että ego estää meitä tuntemasta empatiaa. Itsekkäät ihmiset eivät kykene asettamaan itseään muiden ihmisten kenkiin.

Tämän suorittamiseen vaaditaan voimakas ja terve itsetunto. Suuren egon omaavat ihmiset eivät oikeastaan kunnioita tai rakasta itseään kokonaisvaltaisesti. He naamioituvat ja piilottavat sen, mistä he eivät pidä. Siksi heidän on vaikea nähdä pientä maailmaansa pidemmälle.

4. Vaikeus hyväksyä kritiikkiä

Suuren egon omaavat ihmiset eivät kykene sietämään kritiikkiä. Miksi? He näkevät sen hyökkäyksenä heidän vääristynyttä ja liioiteltua näkemystä itsestään kohtaan. Sillä he piilottavat heikkoutensa vääristyneen suuruuden taakse, ja mikä tahansa mikä uhkaa paljastaa heidät saa heidät puolustautumaan. He suuttuvat ja syyttävät muita.

He, joilla on terveellinen itsetunto, kykenevät tunnistamaan omat vikansa. He voivat ottaa kritiikkiä vastaan ja he käyttävät sitä ollakseen parempia ihmisiä. He eivät ota kritiikkiä vastaan, jos se on negatiivista ja tarkoituksella tuhoavaa. Sen sijaan he arvostavat sitä, kun se on rakentavaa.

”Kun katsomme itseämme kriittisesti ja hyväksymme rakentavan kritiikin, voimme kypsyä ja kehittyä.”

-Jorge Gonzalez Moore-

5. Vastapalveluksien odottaminen

Me tiedämme jo, että itsekkäät ihmiset ajattelevat vain itseään. Eli kun he pyytävät apua tai jos he ovat kiinnostuneita jostain, näin on vain siksi että he pyrkivät hyötymään siitä jollain tapaa. Jos he eivät saa siitä mitään, he eivät ota muita ihmisiä huomioon.

Hyvän itsetunnon omaavat ihmiset eivät käyttäydy tällä tavalla. He eivät käytä ihmisiä hyväkseen. Sen sijaan he tietävät, että heillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa jokaisesta vuorovaikutuksesta. Hyvän itsetunnon omaavat ihmiset eivät koskaan toimi puhtaasta itsekkyydestä.

mies pitelee hohtavaa maapalloa kädessään

Terveen itsetunnon omaavat ihmiset ovat anteliaita ja he eivät näe ihmissuhteitaan siinä suhteessa, miten he voisivat niistä hyötyä.

6. Hierarkia, ei tasa-arvo

Seuraava suuri ero itsekkäiden ja terveen itsetunnon omaavien ihmisten välillä on ylemmyyden tunne. Suuret egot omaavat ihmiset ajattelevat olevansa kaikkien yläpuolella. He saattavat ajatella esimerkiksi olevansa vahvempia, älykkäämpiä tai kauniimpia kuin muut. He ajattelevat myöskin, että maailma pyörii heidän ympärillään.

Toisin on niiden kohdalla, joilla on terve itsetunto. He tietävät ettei kukaan ole toista parempi, vain erilainen. Siksi he eivät vertaa itseään muihin.

”Älä vertaa itseäsi kehenkään. Pidä pääsi pystyssä ja muista: et ole parempi tai huonompi kuin muut, olet yksinkertaisesti vain oma itsesi, ja kukaan ei voi suoriutua siinä paremmin kuin sinä.”

-Tuntematon-

7. Antaaksemme muille, meidän on ensiksi annettava itsellemme

Viimeinen ero hyvän itsetunnon ja egon välillä on ajatus muiden tarpeiden täyttämisestä ennen omia tarpeitamme. On tärkeää kuitenkin muistaa, ettemme voi antaa muille sitä mitä meillä ei ole.

He, joiden egot ovat suuria, rakastavat epäterveellä tavalla, he ovat kiinnostuneita vain omista tarpeistaan. Heidän elämänsä on pyrkimys teeskennellä, naamioitua ja ajatella, että he ovat parempia kuin muut…

Näin ei tapahdu ihmisille, joiden itsetunto on terveellä tasolla. He kunnioittavat, hyväksyvät, arvostavat ja rakastavat itseään. Tämän seurauksena heillä on miellyttäviä ja hedelmällisiä ihmissuhteita. He eivät ole itsekkäitä; he oppivat mitä he tarvitsevat, jotta he voivat tarjota sitä myös muille.

miehen itsetunto ja ego

Jokainen meistä on toiminut itsekkäästi jossain vaiheessa elämäänsä. Sen tunnistaminen kieltämisen sijaan auttaa ymmärtämään, olemmeko tekemisissä piilossa olevien itsetunto-ongelmien kanssa. Ajattelemmeko olevamme tarpeeksi? Mikä saa meidät tuntemaan olomme epävarmoiksi? Miksi haluamme ihmisten kiinnittävän meihin huomiota? Ajatelkaamme näitä. Meillä ei voi olla suuri ego ja terve itsetunto samaan aikaan.