Logo image
Logo image

Epävarma kiintymys - sen kolme eri tyyppiä

3 minuuttia
Epävarma kiintymys - sen kolme eri tyyppiä
Viimeisin päivitys: 18 heinäkuuta, 2018

On olemassa monia ihmisiä, jotka kykenevät muodostamaan vain epävarmoja kiintymyssuhteita. Toisin sanoen, epävarmassa kiintymyksessä on kyse ihmissuhdetyylistä, jossa kahden ihmisen välinen side on pelon saastuttama. Parisuhteessa tämä on ilmaistu tavallisesti haluttomuutena ja muina sekalaisina tunteina, kuten riippuvuutena ja torjuntana.

Useimmat psykologit uskovat, että epävarma kiintymys muodostuu varhaisessa lapsuudessa. Se nähdään niiden ihmissuhteiden seurauksena, joita me kehitämme meidän luottamiemme ihmisten kanssa lapsuudessamme. Nämä ensimmäiset muutamat siteet ovat  sen tyyppisten ihmissuhteiden perusta, joita me muodostamme myöhemmässä elämässämme.

”Elämässä ei ole kyse itsensä löytämisestä. Elämässä on kyse itsensä luomisesta.”

George Bernard Shaw

Kun lapselle kehittyy itsevarma kiintymys, se ilmenee terveellisenä siteenä. Toisin sanoen, he oppivat odottamaan parasta toiselta henkilöltä, ja he uskovat heidän olevan hyväsydämisiä. Mutta kun on kyse ihmisistä, joilla on epävarma kiintymys, nämä odotukset ovat täysin päinvastaiset. He odottavat toisen henkilön hylkäävän heidät tai satuttavan heitä jollain toisella tavalla. Tämä kiintymys voi ottaa kolme eri muotoa: sekava, ahdistunut-ambivalenssi, ja ahdistunut-välttelevä.

3 epävarman kiintymyksen tyyppiä

Sekava kiintymys

Sekava kiintymys on side, joka on tyypillinen niillä ihmisillä jotka ovat kokeneet hyväksikäyttöä lapsuudessaan. On tavallista, että heidät on jätetty yksin ja ilman tukea ahdingon aikana, ja että heidän huoltajansa ovat käyttäneet fyysisiä rangistuksia pelotellakseen heitä. On myös tavallista, että heidän huoltajillaan on ollut ambivalenssi asenne heitä kohtaan. Tällaiset henkilöt eivät koskaan tiedä mitä odottaa ihmisiltä, joiden olisi pitänyt suojella heitä. Joskus he olivat rakastavia, ja heistä tuli yhtäkkiä aggressiivisia tai välinpitämättömiä, eivätkä he tienneet miksi.

Ihmisillä, joilla on tämän kaltaiset vanhemmat tai huoltajat, on tapana toistaa samanlaisia käyttäytymismalleja aikuisena. He eivät kykene ylläpitämään johdonmukaisuutta heidän suorittamiensa tekojen ja heidän ajatustensa ja tunteidensa välillä. He siirtyvät kuuliaisuudesta aggressiivisuuteen, tai sitten läheisyydestä etääntymiseen, hämmentävällä huolettomuudella. He eivät edes ymmärrä mitä heille tapahtuu.

Some figure

Ahdistunut-ambivalenssi kiintymys

Ahdistuneen-ambivalenssin kiintymyksen pääominaisuudet ovat voimakkaat ristiriitaisuudet ihmissuhteissa. Kuten kaikissa epävarman kiintymyksen tapauksissa, tämän kiintymyksen juuret ovat ristiriitaisissa vanhemmissa. He eivät koskaan tienneet mitä odottaa heidän ollessaan lapsia.

Kun tällaiset lapset kasvavat aikuisiksi, he osoittavat todella voimakasta tarvetta läheisyydelle ja rakkaudelle. Heidän suhteensa muihin ihmisiin ovat todella voimakkaat. He osoittavat riippuvuutta, tarvetta hyväksynnälle ja yliherkkyyttä torjuntaa kohtaan. 

Kun he aloittavat parisuhteen, heidän on vaikeaa lakata odottamasta, että jokin menee vikaan. He keskittyvät liikaa heidän parisuhteensa ongelmiin eivätkä he keskity lainkaan parisuhteen positiivisiin puoliin. Kaikki heidän ihmissuhteensa saavat heissä aikaan ahdistusta, ja tämä johtaa eskapistiseen ja välttelevään käyttäytymiseen, kuten esimerkiksi aineiden käyttöön ja itsetuhoisuuteen.

Some figure

Ahdistunut-välttelevä kiintymys

Ahdistuneessa-välttelevässä kiintymyksessä kaikkein huomattavin ominaisuus on vaikeus luoda läheisiä suhteita muihin, ja tämä johtaa syvään emotionaaliseen kipuun. Tällaisilla ihmisillä on taipumusta kehittää vääristynyttä itsemääräämisoikeutta. He ovat itsenäisiä, mutta samaan aikaan he astuvat sisään äärimmäiseen ahdistuksen tilaan, kun heistä alkaa tuntua että jostain henkilöstä on tulossa heille emotionaalisesti läheinen.

Heidän on todella vaikea tunnistaa omia tunteitaan. Joskus he sanovat olevansa kiinnostuneita jostain, mutta heidän asenteensa on vastahakoinen. Tai joskus päinvastoin – he osoittavat, etteivät he tunne mielenkiintoa jotain asiaa tai henkilöä kohtaan, mutta heidän käyttäytymisensä osoittaa päinvastaista. He eivät tee tätä tahallaan, vaan heillä on yksinkertaisesti vaikeuksia tunnistaa omia tunteitaan.

Some figure

Yleisesti ihmiset, joilla on ahdistunut-välttelevä kiintymys, ovat kokeneet kasvatuksen, jolle oli luonteenomaista emotionaalisesti etäiset huoltajat. He eivät saaneet näiltä tukea kun he sitä tarvitsivat. On tavallista, että nämä vanhemmat oikeuttavat käytöksensä ajatuksella siitä, että etäisyys lapsesta opettaa lasta olemaan vastuullinen. Mutta totuus on, että kun lapset kasvavat tällä tavoin, he oppivat olemaan luottamatta muihin. He ajattelevat, että kukaan ei voi tukea tai auttaa heitä.

Kaikki nämä epävarman kiintymyksen muodot viittaavat rajoituksiin myöhemmässä elämässä, etenkin emotionaalisesti. Mutta ihmissuhdemalleja on mahdollista muuttaa olemalla tietoinen omasta käyttäytymisestä, sen aiheuttajista ja sen seurauksista. Tällä tavalla nämä ihmiset voivat päästä yli heidän kiintymysongelmistaan ja elää täydellisempää tunne-elämää.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.