Logo image
Logo image

ISRA-testi: psykologinen testi ahdistuneisuuden mittaamiseksi

4 minuuttia
ISRA-testi on psykologian alalle suunnattu mittausväline, joka voi tarjota arvokasta tietoa ahdistusongelman arvioimiseen. Lisäksi se ei pelkästään helpota diagnoosin tekemistä, vaan ohjaa myös mahdollista interventiota.
ISRA-testi: psykologinen testi ahdistuneisuuden mittaamiseksi
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ahdistuneisuus ja sen eri ilmenemismuodot ovat yksi merkittävimmistä mielenterveyteen vaikuttavista ongelmista. Asianmukaisen diagnoosin määrittämiseksi onkin välttämätöntä käyttää erilaisia välineitä, jotka auttavat havaitsemaan ahdistuneisuuden läsnäoloa. Tämän vuoksi ahdistuneisuuden mittaamiseen on kehitetty erilaisia metodeja, kuten psykologinen ISRA-testi, jonka kirjaimet tulevat espanjan kielen sanoista “El inventario de situaciones y respuestas de ansiedad” (“Listaus erilaisista tilanteista ja ahdistuneisuusvasteesta”). Uppoudumme tässä artikkelissa tarkemmin testin sisältöön, käyttötarkoitukseen ja etuihin.

Rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta ISRA-testi mahdollistaa erittäin yksityiskohtaisen ja kokonaisvaltaisen tiedon saamisen. Tämän vuoksi ISRA-testi onkin osoittautunut todella hyödylliseksi apuvälineeksi psykoterapiaprosessin eri vaiheissa. Aluksi se auttaa ammattilaisia helpottamaan ahdistuneisuushäiriön diagnosointia ja sen toiminnallista analysointia, ja myöhemmässä vaiheessa se sopii mainioksi toimenpiteeksi myös hoidon edistymisen seuraamisen ja hoidon tehokkuuden arvioinnin kannalta.

Some figure

ISRA-testi: psykologinen testi ahdistuneisuuden mittaamiseksi

Tilanteet ja vasteet

ISRA-testi on luotettava psykologinen testi ja väline, joka on suunnattu ahdistuneisuuden mittaamiseen ja arviointiin. Sen tärkein erottuva piirre on testin formaatti, sillä se keskittyy nimensä mukaisesti erilaisiin tilanteisiin ja vasteeseen, jonka ahdistuneisuudesta kärsivä henkilö tilanteessa antaa. Tässä testissä kuvataan 22 konkreettista tilannetta, jotka voivat osoittautua ahdistaviksi tilanteiksi. Seuraavaksi jokaiselle tilanteelle esitetään useita mahdollisia vasteita, joita ahdistava tilanne voi testin kohteena olevassa henkilössä laukaista.

Tällä tavalla arvioidun henkilön tehtävänä on kuvitella itsensä jokaisessa esitetyssä tilanteessa ja miettiä, millä tavalla hän reagoisi näihin tilanteisiin. Seuraavaksi henkilön on osoitettava, kuinka usein hänellä ilmenee jokaista vastetta esitetyssä tilanteessa. Selitetäänpä tilannetta hieman tarkemmin seuraavan esimerkin avulla:

 • Tilanne: Tilanne ennen isoa ja tärkeää tenttiä tai ennen tärkeää työhaastattelua.
 • Mahdolliset vasteet: “Luulen, että toiset huomaavat ongelmani, virheeni tai toimintani kömpelyyden” tai “Menen liian pitkälle asioiden suhteen, enkä kykene tekemään päätöksiä”.

Henkilön tehtävänä on kirjoittaa ylös, kuinka usein (asteikolla nollasta neljään) hän reagoi tärkeään tenttiin tai tärkeään työhön ajatellen, että muut kiinnittävät huomiota hänen kömpelyyteensä tai että hän pyörittelee asioita liian pitkään päässään pystymättä päättämään mitään. Ja kuten voimme nyt nähdä, sekä esitetyt tilanteet että mahdolliset vasteet esitetään hyvin käytännöllisellä ja erityisellä tavalla, mikä taas puolestaan helpottaa testin kohteena olevan henkilön vastauksia.

Testissä arvioitavat ahdistuneisuuden tekijät

Ahdistuksen mittaamiseen suunnattu psykologinen ISRA-testi mahdollistaa henkilölle ongelmallisten ahdistuneisuustekijöiden tunnistamisen. Se mittaa erityisesti neljää tekijää, joiden avulla testi kuvaa hyvin konkreettisia ja mahdollisia tilanteita. Katsotaanpa seuraavaksi alta, mitä nämä arvioidut tekijät ovat ja esitämme samalla muutamia esimerkkejä niitä vastaavista kohteista:

 • Ahdistuneisuus arvioinnin kohteeksi joutumisesta, pelko tulla arvostelluksi tai tuomituksi: Jos minun on puhuttava julkisesti.
 • Seksuaaliset tilanteet ja sosiaalinen vuorovaikutus: Jos vastakkaista sukupuolta edustava henkilö on hyvin lähellä minua ja/tai koskettaa minua.
 • Ahdistuneisuus fobiaa aiheuttavissa tilanteissa: Kun minun on matkustettava esimerkiksi lentokoneella tai laivalla.
 • Arjen yleiset tilanteet: Esimerkiksi silloin, kun saavun myöhässä tapaamiseen.

Tällä tavoin on paljon helpompi ymmärtää, millaisia ahdistuneisuushäiriötä henkilöllä on ja mitkä ovat niitä erityisiä tilanteita, jotka laukaisevat kyseisessä henkilössä ahdistuneisuutta. Lisäksi ISRA-testi auttaa tutkimaan heidän yleisimpiä tapojaan reagoida tiettyihin ahdistuneisuutta aiheuttaviin tilanteisiin, mikä taas puolestaan auttaa alan ammattilaisia suunnittelemaan henkilökohtaisemman ja täsmällisemmän hoidon.

Ahdistuneisuuden ilmenemisen kolme eri tasoa

Toinen tämän psykologisen testin suhteellisista eduista ahdistuneisuuden mittaamiseksi verrattuna muihin testeihin on se, että ISRA-testin avulla voidaan arvioida kaikkia ahdistuneisuuden kolmea komponenttia erillään toisistaan. Kuten moni voi varmasti jo tietää, ahdistuneisuudella on tapana ilmetä kolmella eri tasolla: sekä kognitiivisesti (ajatuksina), fysiologisisesti (fyysiset oireet) että motorisesti (käyttäytymisenä).

Mikä tekee tästä seikasta vieläkin mielenkiintoisemman ja merkittävämmän on se, että monissa tapauksissa nämä kolmea tasoa eivät liity toisiinsa. Toisin sanoen ahdistuneisuudesta kärsivällä henkilöllä voi esiintyä merkittävää fysiologista ahdistusta, mutta joka taas ei heijastu ollenkaan tai vain heikolla tavalla hänen käyttäytymiseensä. ISRA-testi tarjoaa kullekin ahdistuneisuuden tasolle omat vastausvaihtoehdot, joiden avulla testin kohteena oleva henkilö voi ilmoittaa, kuinka usein hänellä näitä oireita esiintyy:

 • Kognitiivisen ahdistuneisuuden oireet: “Minulla on negatiivisia ajatuksia itsestäni; olen kömpelö, olen huono, en osaa, olen tyhmä”.
 • Fysiologisen ahdistuneisuuden oireet: “Käteni hikoilevat” tai “minulla on paha olo tai epämukava tunne vatsassa”.
 • Motorisen ahdistuneisuuden oireet: “Halvaannun ahdistavissa tilanteissa” tai “alan änkyttää”.
Some figure

ISRA-testin edut ahdistuneisuuden mittaamiseksi

Yhteenvetona voimme todeta, että ISRA-testi on kaikin puolin erittäin kattava instrumentti, jossa ahdistavien tilanteiden ja ahdistuneisuudesta kärsivän henkilön vasteen välisen vuorovaikutusjärjestelmän avulla voimme tunnistaa ihmisen omia reaktioita tietyissä tilanteissa. Tämä psykologinen testi tarjoaa meille instrumentin ahdistuneisuuden yleiseen mittaamiseen ja myös erotellun diagnoosin siitä, mikä aiemmin mainituista neljästä ahdistuneisuuden tekijästä on testin kohteena olevalle henkilölle kaikkein ongelmallisin.

Lisäksi tämä testi antaa meille mahdollisuuden havaita, missä määrin ahdistuneisuutta ilmenee niin kognitiivisella kuin fysiologisella että motorisella tasolla. Kaikki nämä tekijät tarjoavat meille kattavaa ja yksityiskohtaista tietoa testin kohteena olevasta henkilöstä ja hänen ongelmastaan. Tällä tapaa ja näitä tietoja hyödyntämällä meidän on myös helpompi mukauttaa erilaisia interventiomenetelmiä ahdistuneisuudesta kärsivän henkilön omaan todellisuuteen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Cano-Vindel, A. y Miguel-Tobal, J. J. (1999). Evaluación de la ansiedad desde un enfoque interactivo y multidimensional: el inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA). Psicología Contemporánea6(1), 14-21. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/230577057_Evaluacion_de_la_ansiedad_desde_un_enfoque_interactivo_y_multidimensional_El_Inventario_de_Situaciones_y_Respuestas_de_Ansiedad_ISRA_Evaluation_of_anxiety_from_an_interactive_and_multidimensional_focu
 • Cano-Vindel, A., Muñoz-Navarro, R., Moretti, L. S. y Medrano, L. A. (2020). Propiedades psicométricas del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad Breve (ISRA-B). Ansiedad y Estrés26(2-3), 155-166. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-ansiedad-estres-242-articulo-propiedades-psicometricas-del-inventario-situaciones-S1134793720300324
 • Martínez-Algeciras, K. A. y Rodríguez-Jiménez, O. R. (2013). Análisis exploratorio de la validez del inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA) adaptado. Acta colombiana de psicología16(1), 57-66. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79829185006
 • Miguel-Tobal, J. J. y Cano-Vindel, A. (2002). ISRA Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. TEA ediciones.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.