Logo image
Logo image

Intuitiivisen ajattelun 4 tyyppiä

3 minuuttia
Intuitiivisen ajattelun 4 tyyppiä
Viimeisin päivitys: 09 lokakuuta, 2018

Intuitiivinen ajattelu on yhä nykyään mysteeri tiedemaailmalle. Olemme kuitenkin onnistuneet tekemään pientä edistystä ja saamaan paremman käsityksen tästä aivojen kiehtovasta ja arvaamattomasta osasta. Se on jotakin tunteiden ja järkeilyn väliltä, minkä takia se onkin niin mysteeristä.

Intuitiivinen ajattelu on periaatteessa sellaista ajattelua, joka auttaa sinua ymmärtämään todellisuutta hetkessä, ilman logiikkaa tai analyysejä. Siihen ei myöskään liity mitään kieltä. Siinä on täysin kyse merkeistä ja aistimuksista. Suurimman osan ajasta se taistelee sitä vastaan, mitä saatamme pitää “järkevänä”.

Tieteen mukaan intuitiivista ajattelua tapahtuu aivojemme alueella, joka on lähellä käpyrauhasta. Toisin sanoen se kulkee linjassa otsasi keskiosan kanssa, kulmakarvojesi välissä. Intuitiivista ajattelua ei kuitenkaan voi käyttää milloin vain haluat. Se ilmaantuu vain “inspiraation hetkinä”. Se myös todella toimii. Jotkut ihmiset kutsuvat sitä “kolmanneksi silmäksi” tai “näkijäksi”.

“Intuitio on sielulla näkemistä.”

-Dean Koontz-

Some figure

Intuitiivinen ajattelu ja tiede

Intuitiivisen ajattelun aihe on johtanut kaikenlaisiin spekulaatioihin. Mutta koska se on niin vahvasti sidottu meidän tunteisiimme, ei ole kovinkaan helppoa todistaa mitään siihen liittyvää. Se vain ottaa vallan ihmisestä toisinaan ja saa heidän “intuitionsa” todella tapahtumaan.

Mutta tiede on jatkanut sen tutkimista. Yksi suuri taho, joka sitä tutkii, on The Laboratory of Brain Evolution and Behavior (osa Yhdysvaltojen henkisen terveyden laitosta), ja jonka tämänhetkisenä johtajana toimii Paul MacLean.

Heidän tutkimustensa mukaan intuitiivinen ajattelu on peräisin neokorteksista. Se on erityinen osa aivoja, jolla on molempien aivopuoliskojen ominaisuuksia. Vaikka he eivät olekaan täysin varmoja siitä miten se toimii, he uskovat, että sillä on jotakin tekemistä tiedon, kokemusten ja ympärillä olevien merkkien välittömän prosessoinnin kanssa. Sen lopputuloksena on todellisuuden oikea tulkinta.

Intuitiivisen ajattelun neljä tyyppiä

Ihmiset ovat aina puhuneet intuitiosta eräänlaisena “liekkinä”, joka syttyy ja valaisee asioita. Jopa Albert Einstein sanoi, että hänen tutkimuksensa tukeutuivat paljon intuitioon. Loppujen lopuksi artistit ovat ihmisiä, jotka tukeutuvat siihen eniten.

Some figure

Teoria on se, että on neljä erilaista intuitiivisen ajattelun tyyppiä. Ne ovat:

  1. Tunteellinen intuitiivinen ajattelu. Siinä on kyse kyvystäsi huomata välittömästi muiden ihmisten luonteenpiirteet tai mielentilat. Huomaat heti millaisia he ovat tai kuinka he voivat ilman, että heidän täytyy sanoa mitään.
  2. Henkinen intuitiivinen ajattelu. Siinä on kyse välittömän vastauksen löytämisestä ongelmaan ilman sen analysointia. Se on hyvin yleistä ihmisille, joiden työ vaatii nopeita päätöksiä, kuten palomiehille tai pommiteknikoille.
  3. Psyykkinen intuitiivinen ajattelu. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on kyky valita paras polku henkilökohtaisista vaikeuksista yli pääsemiseksi näkemättä paljon henkistä vaivaa sen eteen. Se tarkoittaa myös sitä, että pystyt huomaamaan sosiaalisuuteen ja työhön liittyvän dynamiikan.
  4. Hengellinen intuitiivinen ajattelu. Siinä on kyse “valaistumisesta” tai “ilmestyksistä”. Ne ovat enemmänkin kokemuksia kuin faktoja. Buddhalaiset puhuvat tällaisesta intuitiotyypistä enemmän kuin ketkään muut, mikä on antanut sille mystisen ominaisuuden.
Some figure

Onko intuitiota mahdollista parantaa?

Monien länsimaalaisten ihmisten on vaikea kuunnella omaa intuitiotaan. Olemme jo järjen sokaisemia, joten meidän on vaikea uskoa mitään, mikä ei käytä logiikkaa tai jotakin toista tieteellistä tapaa. Työnnämme pois monia asioita, jotka eivät vaikuta olevan helposti selitettävissä. Sen takia meidän on niin vaikea käyttää omaa intuitiotamme.

Sen lisäksi itseensä luottamatta oleminen estää kyvyn ajatella intuitiivisesti. Jos epäilet paljon omia subjektiivisia kokemuksiasi, tulevat kaikki intuitiosi olemaan sen epäilyksen tartuttamia. Joten sen sijaan, että oikean vastauksen löytyminen helpottuisi (intuition käyttäminen), hämmennyt ja muutut skeptiseksi.

Paras tapa intuition parantamiseksi on antaa sen virrata vapaammin. Yksi hyvä tapa on laittaa ylös ensimmäinen asia, joka tulee mieleesi missä tahansa tilanteessa. Varmista, että kirjoitat sen ylös ennen kuin järkeilysi ottaa vallan. Anna sen tulla juuri sillä tavalla jolla näet sen, kuten automaattisen tekstinsyötön kanssa.

Jälkeenpäin voit katsoa muistiinpanojasi ja huomata oliko ensimmäinen vaikutelma oikea. Se joko oli tai ei. Jos siinä on järkeä ja se auttaa sinua ratkaisemaan tai ymmärtämään tilanteen oikein, on kyseessä intuitio. Eikö se kuulostakin kiehtovalta harjoitukselta? Miksi et yrittäisi sitä?

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.