Ideologinen ekstremismi ja metakognitio

Mitä liikkuu niiden ihmisten mielissä, joilla on äärimmäisiä näkemyksiä? Useat tutkimukset ovat yrittäneet selvittää, onko radikaaleilla asenteilla yhteys vain yhden tyyppisiin ajatuksiin. Jotkut tutkimukset kertovat, että ekstremisteillä saattaa olla radikaaleja mielipiteitä melkein jokaisesta heidän elämänsä alueesta.
Ideologinen ekstremismi ja metakognitio
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Sonia Budner

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Nykyiset poliittiset ja yhteiskunnalliset konfliktit ovat pakottaneet tiedemiehet suuntaamaan huomionsa tapahtuvien asioiden ohella myös siihen, kuinka ekstremistien aivot toimivat. Tähän asti emme ole tienneet, tukevatko tietyt ihmiset ideologista ekstremismiä vain silloin, kun on kyse tiettyjen aiheiden ideoista ja mielipiteistä, vai onko tässä kyse jostain laajemmasta ja monimutkaisemmasta.

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että tätä ei tapahdu vain kun on kyse tietyistä asioista. Ekstremistit voivat olla radikaaleja melkein missä tahansa heidän elämänsä saralla, ja tämä herättää vain lisää kysymyksiä. Liittyykö tällaiseen käyttäytymiseen jokin persoonallisuuden piirre? Mitä ideologinen ekstremismi todella piilottelee?

Tutkimus, josta puhumme tänään, keskittyy ihmisiin, jotka ovat samaa mieltä tiettyjen tyyppisten ideologisten ekstremismien kanssa ja millainen suhde sillä on heidän metakognitioon. No mitä metakognitio oikein on?Metakognitio on prosessi, jonka avulla ihmiset oppivat järkeilemään. Se edellyttää jatkuvaa pohdintaa ja se on tietoa itsestä, tietoa siitä mitä henkilö tekee, ja mitä hän ei tiedä.

Ideologinen ekstremismi

Tutkimuksia

Aivotutkija Steve Fleming ja hänen tiiminsä University College Londonista suorittivat tutkimuksen määritelläkseen esimerkkiryhmän kykyä tunnistaa virheitä.

Tavoitteena oli nähdä, oliko radikaalit poliittiset näkemykset omaaville yksilöille kehittynyt dogmaattisia uskomuksia, koska he olivat varmoja mielipiteistään, vai täysin päinvastoin, olivatko heidän näkemyksensä metakognitiivisten ongelmien tulosta (omat ajatukset omasta ajattelutavasta).

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyihin, jotka arvioivat heidän uskomuksiaan ja poliittisia ideologioitaan koskien vaihtoehtoisia maailmannäkemyksiä. Kyselyjen tulosten perusteella tutkijat tunnistivat tutkimuksesta heidät, joiden näkökulmat olivat täysin radikaaleja.

ideologinen ekstremismi ja mielipiteiden muuttaminen

Metakognition määrittäminen

Luokittelun jälkeen osallistujia pyydettiin katsomaan kahta kuvaa, joissa esiintyy pieniä pisteitä, ja heitä pyydettiin arvioimaan kummassa kuvassa oli enemmän pisteitä.

Tämän jälkeen heitä pyydettiin arvioimaan oma itsevarmuutensa koskien heidän omia vastauksiaan. Tutkijat maksoivat heille jopa rahaa, jotta he antaisivat tarkan vastauksen.

Tämän jälkeen tutkijat kertoivat osallistujille kummassa kuvassa oli enemmän pisteitä. Kaikkein radikaaleimmilla yksilöillä oli vaikeuksia hyväksyä olleensa väärässä, vaikka heille esitettiin todisteita, jotka olivat ristiriidassa heidän ajatustensa kanssa.

“Meille kävi ilmi, että ihmisillä, joilla on radikaaleja poliittisia uskomuksia, on heikompi metakognitio kuin heillä, joilla on maltillisia näkemyksiä.”

-Tohtori Steve Fleming-

Heikentynyt kyky hyväksyä uusia todisteita

Flemingin tutkimus osoitti, että radikaaleilla ihmisillä oli heikentynyt kyky kyseenalaistaa ajatuksia, joita he pitävät varmoina.

Ihmiset, joiden ajatusmaailmaa peilaa voimakas ideologinen ekstremismi, kokevat suurta vastustusta muuttaa omia ajatuksiaan sellaisten todisteiden edessä, jotka ovat ristiriidassa heidän ajatustensa kanssa. Täten kyvyllä pohtia omia ajatuksia on suora yhteys kykyyn lisätä uusia todisteita ennalta vahvistettuihin uskomuksiin tarkemman päätöksenteon kannalta.

“Heillä on usein väärin kohdistettu varmuus, kun he ovat jostain asiasta väärässä, ja he vastustavat uskomustensa muuttamista todisteiden edessä, jotka todistavat heidän olevan väärässä.”

-Tohtori Steve Fleming-

ystävykset juttelevat

Jäykän mielen raskas taakka

Tämän tutkimuksen tulokset ovat todella mielenkiintoiset. Päätösten tekeminen pisteisiin perustuen ei ole pakottavaa; ihmisistä ei tunnu, että se olisi ”henkilökohtaista”. Mutta silti kaikkein radikaaleimmat yksilöt puolustivat vääriä vastauksiaan, jättäen todisteet täysin huomioimatta.

Tämän pitäisi saada meidät kaikki pohtimaan. Tällainen heikko metakognitio on kognitiivinen taakka, joka ulottuu politiikkaa laajemmalle. Samasta aiheesta suoritetut tutkimukset vahvistavat, että he, joilla on kognitiivisia vaikeuksia sopeutua muutoksiin, ovat suuremmalla todennäköisyydellä autoritaarisia ja nationalisteja. Vaikuttaa siltä, että tämä tarkoittaa ylemmyyden tunnetta omasta ideologiasta.

José Manuel Sabucedo, sosiaalipsykologian professori Santiago de Compostelan yliopistosta, on tutkinut autoritarismia useiden vuosien ajan. Hän toteaa, että autoritaarisilla asenteilla on suora yhteys naiivin realismin käsitteeseen: kun ihmiset uskovat sokeasti, että todellisuus on juuri sellainen kuin he itse havaitsevat.

“Ymmärtäminen, aivan kuin silmäkin, vaikka se saa meidät näkemään ja havaitsemaan kaikkia asioita, ei se huomioi itseään; vaatii taitoa ja tuskaa asettaa se etäisyyden päähän ja tehdä siitä oma objektinsa.”

-John Locke-


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.