Logo image
Logo image

Henkinen riippuvuus nuoruudessa

3 minuuttia
Henkinen riippuvuus nuoruudessa on hyvin merkittävää, mikä johtuu toisaalta kyseisen riippuvuuden luonteesta ja toisaalta siitä missä elämänvaiheessa se ilmenee.
Henkinen riippuvuus nuoruudessa
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psyykkisten vaikeuksien kuten mustasukkaisuuden tai henkisen riippuvuuden käsittely vaatii aikaa psykologiassa. Henkinen riippuvuus nuoruudessa on ongelma, jolla on omat ominaispiirteensä. Käsittelemme niitä tässä artikkelissa.

Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa voi olla joskus hyvin monimutkaista. Nyky-yhteiskunta, uudet saatavilla olevat kommunikointikanavat ja tietyt persoonallisuuden piirteet voivat altistaa ihmisen henkiselle riippuvuudelle. Tätä ongelmaa ilmenee helposti erityisesti nuoruudessa.

Henkinen riippuvuus nuoruudessa voi aiheuttaa paljon pahaa oloa sekä siitä kärsivälle että hänen läheisilleen.

Nuoruus on muutos- ja siirtymävaihe

Jos jokin sana leimaa tätä tärkeää elämänvaihetta, se on muutos. Nuoruudessa tapahtuvat muutokset ovat sekä biologisia että sosiaalisia. Monilla niistä on vaikutusta teini-ikäisten tunteisiin, ajatuksiin ja käytökseen. Itse asiassa ei ole liioittelua sanoa, että persoonallisuutemme kehittyy huomattavasti tässä elämänvaiheessa.

Mutta tärkeää tässä elämänvaiheessa eivät ole niinkään itse muutokset, vaan pikemminkin tapa jolla nämä muutokset ilmenevät. Monet näistä fyysisistä, sosiaalisista, henkisistä tai seksuaalisista muutoksista nimittäin tapahtuvat hyvin nopeasti niinkin nopeasti, että nuorella ei useinkaan ole kykyjä tai kypsyyttä kohdata niitä.

Jos nyt keskitymme psyykkisiin muutoksiin, on huomioitava että ne ilmaantuvat tietyssä kontekstissa. Nuoruus on sosiaalinen käsite, sillä muiden ihmisten vaikutuksella on suuri merkitys siihen, kuinka nuoret elävät ja kehittyvät näinä kasvun ja muutoksen vuosina.

Nuorten on usein jouduttava kestämään äärimmäistä psyykkistä painetta. Useimmat teini-ikäiset hakevat hyväksyntää sosiaalisissa piireissään sopeutuakseen ympäristöön jossa he kasvavat. He muuttavat käytöstään sopiakseen joukkoon ja päästäkseen sisään ryhmään, johon he eniten haluavat kuulua. Myös parisuhteessa voi olla kaikenlaisia paineita, jotka voivat myös osaltaan luoda pahaa oloa nuorelle.

Näissä parisuhteissaan nuorten on opittava muodostamaan henkinen side aivan uudella tavalla. Kaikilla ei kuitenkaan ole tarvittavaa itsetuntemusta tai sosiaalisia taitoja, jotka auttaisivat asettamaan rajat tai puhumaan tunteista oikealla tavalla.

Henkinen riippuvuus nuoruudessa

Vaikka tämän artikkelin aiheena onkin enemmän henkinen riippuvuus parisuhteessa, on myös olemassa muunlaisia henkisiä riippuvaisuuksia, jotka voivat ilmetä suhteessa äitiin tai isään ja myös ystäviin.

Aiomme kuitenkin nyt keskittyä parisuhteisiin, joissa henkistä riippuvuutta on monenlaista. Niille kaikille on yhteistä silti seuraavat piirteet:

  • Tarpeet. Kun jollakulla on henkinen riippuvuus, hänelle syntyy tietynlaisia tarpeita. Nämä tarpeet pyörivät sen ympärillä, että henkilö tahtoo tai hän tuntee tarvetta viettää aikaa kumppaninsa kanssa tai saada hänen hyväksyntänsä.
  • Pelko. Hyvin syvällä tasolla henkisen riippuvuuden (ja myös mustasukkaisuuden) perustana on tavallisesti pelko, kuten hylätyksi tulemisen, torjutuksi tulemisen tai yksinäisyyden pelko.
  • Vapauden menetys. Henkinen riippuvuus nuoruudessa vaikuttaa kaikissa muodoissaan ihmisen vapauteen, tavalla tai toisella. Henkinen riippuvuus tarkoittaa usein sitä, että ihmisen on lakattava tekemästä haluamiaan asioita tai lakattava olemasta niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa hänellä oli hyvä olla.
  • Vaikutus käytökseen, ajatuksiin ja tunteisiin. Ensimmäisessä kohdassa mainitut tarpeet vaikuttavat nuoreen käytöksen tasolla, kognitiivisella tasolla ja psyykkisellä tasolla. Itse asiassa henkilön käsitys todellisuudesta muuttuu usein niinkin paljon, ettei hän itse edes tiedosta olevansa henkisesti riippuvainen toisesta ihmisestä. Mutta hänen läheisensä kyllä usein huomaavat ja tiedostavat tilanteen.
  • Sosiaalinen eristäytyminen. Koska nuori antaa enemmän huomiota kumppanilleen, hän lakkaa vääjäämättä viettämästä niin paljon aikaa muiden ihmisten kanssa. Henkisesti riippuvainen nuori haluaa viettää yhä enemmän ja enemmän aikaa kumppaninsa kanssa. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että hän viettää yhä vähemmän aikaa muiden ystäväpiiriinsä kuuluvien ihmisten kanssa.

Keskinäinen henkinen riippuvuus

Tämän lisäksi on otettava vielä huomioon keskinäinen henkinen riippuvuus. Tätä ilmenee siis molemmilla suhteen osapuolilla toista kohtaan, ja siinä korostuvat tämän riippuvuuden määrittävät negatiiviset piirteet.

Kun nuori on henkisesti riippuvainen kumppanistaan, häntä ei tulisi välittömästi pakottaa jättämään tuota henkilöä. On paljon parempi puhua avoimesti hänen kanssaan ja ennen kaikkea kuunnella häntä.

Tuen antaminen ja empatia ovat avainasioita henkisesti riippuvaisten ihmisten kanssa. Vaikka tilanne on selkeä ulkopuolelta katsottuna, itse tilanteen osapuolet eivät havaitse asiaa samalla tavalla. Meidän on siis kunnioitettava sitä tosiasiaa, että he tarvitsevat aikaa sulattaakseen antamamme neuvot.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.