Henkisen palkan tärkeys työssä

25.6.2019

Tyydytyksen tunne työtä kohtaan vaatii henkistä palkkaa. Motivoitunut ja onnellinen työntekijä ei siis ole ainoastaan merkki suuresta palkkakuitista. Henkinen palkka koostuu kaikista ei-rahallisista eduista, joita yritys tarjoaa työntekijöilleen. Jatka lukemista selvittääksesi miksi sen saaminen on niin tärkeää!

Jos haluat työntekijän suoriutuvan hyvin työtehtävistään, on tärkeää tarjota hänelle reilu palkkaus ja bonuksia tai rahallisia kannustimia. Raha ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka pitää työntekijät motivoituneina ja tyytyväisinä. Tässä mielessä henkinen palkka on tärkeää nykyajan työpaikoissa.

Belgian Antwerp Managament School -koulun neurotieteen ja strategisen johtajuuden professori tohtori Steven Poelmans sanoo, että ”henkinen palkkaus koostuu ei-rahallisista eduista, joita yritys tarjoaa työntekijöilleen ja jotka täydentävät perinteistä palkkaa uusien luovien mallien kanssa mukautuen nykyajan tarpeisiin.”

Henkisen palkan saaminen motivoi työntekijöitä ja saa yritykset pitämään lahjakkuutensa. Tämä toinen etu on niin tärkeä, että kerromme siitä tarkemmin myöhemmin.

työtiimi

Henkisen palkan tyypit

Henkisen palkan tyyppejä on erilaisia ja ne vaihtelevat yrityksestä toiseen, mutta on myös joitakin peruskeinoja, jotka voivat johtaa onnellisiin työntekijöihin:

  • Hyvä työympäristö. Hyvä työympäristö varmistaa sen, että työntekijöistä tuntuu hyvältä ja he työskentelevät tehokkaasti tiiminä. Yrityspsykologin tuominen on yksi tapa auttaa hallitsemaan työntekijöiden välillä nousevia konflikteja.
  • Henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys. Jatkuvien koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille on erittäin tärkeää. Jatkuva koulutus vanhojen taitojen päivittämiseksi ja uusien taitojen oppimiseksi on hyvä tapa pitää työntekijät motivoituneina. Myös palkankorotuksen saamisen mahdollisuuden tarjoaminen voi vaikuttaa erittäin positiivisella tavalla.
  • Yksityiselämän sopivuus työhön. Vapaapäivien antaminen lääkärinkäynteihin tai henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, joustavan aikataulun pitäminen, kotoa työskentelyn mahdollisuuden antaminen vaikkapa kerran viikossa sekä lomapäivien antaminen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kaikki mahtavia tapoja houkuttelevan henkisen palkan sisällyttämiseksi.
  • Oman äänen kuuluminen yrityksessä. Työntekijöiden mielipiteiden kuunteleminen ennen päätösten tekemistä on todella tärkeää. He ovat välttämätön osa yritystä ja ilman heitä mikään ei toimisi. Äänen antaminen heille, heidän kuunteleminen ja sen osoittaminen, että heidän mielipiteillään ja tunteillaan on merkitystä, voi johtaa positiivisiin tuloksiin.

”Tuotteliain työ syntyy onnellisen miehen käsillä.”

-Victor Pauchet-

Lahjakkaiden työntekijöiden säilyttämisen tärkeys

Hyvä henkinen palkka on tavallaan yksi tapa pitää lahjakkaat työntekijät yrityksessä. Toisaalta, on myös tärkeää palkata sopivia työntekijöitä. Jokaisella yrityksellä on omat arvonsa ja jos potentiaalinen työntekijä ei sovi näihin arvoihin, ei sillä ole väliä kuinka suurta henkistä palkkaa heille tarjotaan.

Siitä syystä jokaisella yrityksellä tulee olla ajatus siitä miltä heidän ”ihanteellinen työntekijänsä” näyttää. Tämä auttaa heitä myös valitsemaan henkisen palkan tyypin, josta tulee tärkeä tuolle ihanteelliselle työntekijälle.

nainen tekee töitä

Lahjakkaat ihmiset ovat todella arvokkaita. Heillä on luova mieli, joka auttaa yritystä etenemään ja saavuttamaan tavoitteet, jotka yhteen aikaan vaikuttivat saavuttamattomilta. He kuuluvat ”ihanteellisen kandidaatin” kategoriaan ja kun he ovat osa tiimiä, olisi virhe päästää heidät menemään.

Hyvä palkka ei riitä pitämään lahjakkaita ihmisiä yrityksessä. Jos toinen yritys tulee kuvaan ja tarjoaa heille joustavammat työtunnit, paikan päällä olevan päivähoidon, kahvilan ja taukotilan, he todennäköisesti irtisanoutuisivat ja päättäisivät aloittaa työskentelyn siellä.

”Minun työni on tehdä koko johtotiimin jäsenistä tarpeeksi hyviä ollakseen yrityksen jatkajia.”

-Steve Jobs-

Kaikki työntekijät tarvitsevat henkisen palkan tunteakseen että heidän työnsä on merkityksellistä ja että heillä on ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. Kun työntekijät ovat tällä tavalla motivoituneita, haluavat he työskennellä kovasti tavoitteidensa saavuttamiseksi. Menestyksekäs työpaikka on sellainen, jossa sekä yritys että työntekijät voittavat.