Logo image
Logo image

Kuinka pitää työryhmä yhtenäisenä

3 minuuttia
Kuinka pitää työryhmä yhtenäisenä
Viimeisin päivitys: 08 huhtikuuta, 2019
Työryhmät tavoittelevat usein selviä ja määriteltyjä tavoitteita päästäkseen haluamaansa. Tavallisesti ryhmien johtajat asettavat nämä tavoitteet, ja tiimi seuraa asetettuja rakenteita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu ryhmän sisäisestä yhteistyön tasosta. Tästä syystä työryhmän yhtenäisyys on olennaista mille tahansa projektille.

On olemassa monia erilaisia motivoivia strategioita, joita johtaja voi käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ensiksi johtajan on edistettävä luottamusta ja yhteistyöhaluisuutta työntekijöiden kesken. Tämä sallii työntekijöiden suorittaa tehtävänsä tehokkaammin. He tuntevat myös olonsa mukavammaksi, itsevarmemmaksi ja arvostetummaksi.

Tässä artikkelissa käymme läpi perusteellisia avaimia, joita johtajat voivat käyttää pitääkseen ryhmänsä jäsenet yhtenäisenä. Käydään ne nyt läpi!

1. Esimerkin näyttäminen

Tämä on olennainen asia. Johtajan on jatkuvasti vaikutettava tiimin ilmapiiriin ja hänen on oltava tietoinen siitä, että huono mieliala ei motivoi työntekijöitä.

Lisäksi, johtajan on näytettävä esimerkillään vastuuta, vaivaa ja itsevarmuutta. Vain sitten johtaja voi vaatia työntekijöitä toimimaan samalla tavalla.

Some figure

2. Työryhmän jäsenten kuunteleminen

Projektin kehittäminen tai uskollisten asiakkaiden ylläpitäminen onnistuneesti on mahdotonta, jos työntekijät eivät ole iloisia työstään. Tämän saavuttamiseksi johtajan on kuunneltava ryhmän jäseniä. Heidän on ymmärrettävä ryhmän ongelmia ja huolia, ja oltava empaattisia.

3. Itseensä investoiminen

Tietoon investoiminen on aina hyödyllistä. Siksi johtajan on otettava huomioon työntekijöiden koulutus ja parannettava työntekijöiden taitoja. Johtaja voi siis käyttää oppitunteja, työpajoja, seminaareja, jne. Johtajien pitäisi osoittaa mielenkiintoa suhteiden luomisesta muihin, ja ajateltava myöskin erilaisten motivoivien tekniikoiden käyttämistä.

4. Palautteen tarjoaminen

Tunnistaminen ja rakentava kritiikki sallivat työntekijöiden oppia ja suorittaa tehtävänsä tulevaisuudessa paremmin. Tämä on tärkeä tekijä työryhmän pitämisessä yhtenäisenä, ja tämä sallii jokaisen jäsenen olla tietoisia tuloksistaan.

5. Hyvän työympäristön luominen

Hyvät työolosuhteet vaikuttavat suoraan ihmisten tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Siksi on tärkeää investoida miellyttävään työympäristöön ja hyviin laitteistoihin, sekä hyvään ilmastointiin. Tällä tavalla työntekijät ovat onnellisempia ja motivoituneempia.

6. Haastavien, mutta saavutettavien tavoitteiden asettaminen

Tämä auttaa työntekijöitä olemaan motivoituneita ja saa heidät tuntemaan olevansa eteviä, kun he saavuttavat jonkin tavoitteen.

Maksimaalinen suoriutumisen saavuttamiseksi on olennaista asettaa tavoitteita. Näiden tavoitteiden pitäisi olla saavutettavissa, mutta sellaisia, jotka vaativat myös ponnisteluja. Johtajien on oltava tietoisia ryhmänsä rajoitteista ja tiedettävä, mihin jokainen jäsen pystyy.

Some figure

7. Tiimin kehitykseen investoiminen

Asiat kuten palkka, aikataulun joustavuus tai ylennyksien mahdollisuus, saavat työntekijät tuntemaan olonsa arvostetuiksi. Tämän seurauksena he pitävät tiimin yhtenäisenä.

8. Selvien tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen liittyy siihen, kuinka tehtävät suoritetaan. Tavoite on motivaation päälähde. Täten selvien ja tarkkojen tavoitteiden asettaminen johtaa suurempaan tuotteliaisuuteen ja näin ollen parempaan tiimin suoriutumiseen.

9. Ryhmän jäsenten kouluttaminen

Kaikkien tiimin jäsenten sisällyttäminen sekä tiedonjaon, ajatusten ja mielipiteiden huomiointi ovat yksiä tärkeimpiä tapoja, kun kyseessä on tiimin pitäminen yhtenäisenä.

Tämä auttaa jokaista jäsentä tuntemaan olonsa arvostetuksi ja olemaan tietoinen omasta suoriutumisestaan ryhmässä. Lisäksi se tekee ryhmän jäsenten välisestä suhteesta pitävämmän.

10. Oikean tuen antaminen

Kun tapa suorittaa tehtäviä muuttuu, tämä tarkoittaa usein sitä, että tiimin on opittava uusia taitoja voidakseen ymmärtää ja tulkita sitä, kuinka nämä tehtävät suoritetaan.

Ryhmänjohtajan on annettava työntekijöille mahdollisuus kehittyä. Täten he kykenevät kokeilemaan uusia lähestymistapoja saavuttaakseen asetetun tavoite.

11. Yrityksen vision selventäminen

Yrityksen näkemyksen kehittäminen, määritteleminen, artikuloiminen ja kommunikoiminen on suhteellisen helppoa. Haaste on kuitenkin siinä, kun muut yritetään saada seuraamaan sitä. Tiimin rohkaisemiseksi johtajalla on oltava yksinkertainen, selvä ja relevatti näkemys edessä olevasta tiestä. Lisäksi, johtajan on oltava myös luotettava ja uskottava.

Some figure

12. Kaikkien ryhmän jäsenten arvostaminen

Kaikilla on tarve olla arvostettu, ja ryhmän jäsenet eivät ole poikkeus. Heidän on tiedettävä, että ryhmänjohtaja on kiinnostunut jokaisen ryhmän jäsenen hyvinvoinnista, ja että hän ottaa vastuun ja on sitoutunut heitä kohtaan. Jokaisen ryhmän jäsenen positiivisten piirteiden tunnistaminen osoittaa, että he ovat arvostettuja, sillä tämä lisää motivaatiota

Nämä avaimet ovat suureksi avuksi, jos olet ryhmän tai tiimin vetäjä, ja haluat pitää työryhmän yhtenäisenä. Kokeile näitä vinkkejä, ja näe niiden positiivinen vaikutus. Oletko valmis?

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.