Logo image
Logo image

Geoffrey Beattie, Big Brotherin psykologi

3 minuuttia
Geoffrey Beattie on yksi aikamme tunnetuimmista psykologeista. Hänen TV-esiintymisensä tutustuttivat hänen kasvonsa ja ajatuksensa moniin koteihin. Hänen työnsä on kuitenkin paljon totisempaa ja ulottuu paljon kauemmas kuin mitä Iso-Britannian Big Brother -ohjelmassa on voitu nähdä.
Geoffrey Beattie, Big Brotherin psykologi
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Sonia Budner
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tämän brittiläisen psykologin työ on keskittynyt vuosien aikana sanattoman eli nonverbaalin viestinnän analysointiin. Geoffrey Beattie näytti meille, kuinka käsien liikkeet samalla, kun ihmiset puhuvat, ovat myös kommunikaatiota.

Beattie on julkaissut useita aiheeseen liittyviä kirjoja ja akateemisia artikkeleita, ja lisäksi hänet on palkittu useaan otteeseen tutkimustyöstään. Tätä kautta Beattiesta on tullut yksi niistä psykologeista, jotka ovat tulleet tunnetuiksi psykologian alan löydösten tuomisesta suuren yleisön pariin.

Beattiesta tuli Iso-Britannian Big Brother -ohjelman psykologian kasvot. Tässä mielessä hän on nähnyt paljon vaivaa osoittaakseen alaan erikoistumattomalle yleisölle, kuinka psykologia voi auttaa ihmisiä päivittäin. Esimerkkinä tästä on hänen kirjansa Kuinka yksinkertaiset muutokset muuttavat elämääsi (eng. How Simple Changes Will Transform Your Life), joka on käännetty jo useille eri kielille.

Some figure

Beattien elämänkerta

Geoffrey Beattie syntyi Belfastissa, Pohjois-Irlannissa. Hän valmistui psykologian opinnoistaan Birminghamin yliopistosta ja suoritti tohtorin tutkinnon Trinity Collegessa Cambridgessa. Myöhemmin hänestä tuli Sheffieldin yliopiston sosiaalisen psykologian professori. Jo varhain Beattien kiinnostus keskittyi nonverbaalin viestinnän, kielen ja ajattelun väliseen yhteyteen.

Alue, jolla Beattie varttui, oli jatkuvasti mukana väkivaltaisissa taisteluissa ja mellakoissa, mikä antoi tietä useille Beattien kirjojen julkaisuille Pohjois-Irlannin tapahtumista sekä protestanttien ongelmallisesta tilanteesta. Hän kuvasi tämän tilanteen myös kirjoituksissaan, joita on julkaistu muun muassa The Guardian -lehdessä.

Geoffrey Beattie ja hänen mediaan liittyvä näkökulmansa

Beattie teki useita dokumenttielokuvia Pohjois-Irlannin ongelmallisesta tilanteesta useille tiedotusvälineille, kuten BBC:lle. Beattien radiossa vietetty aika herätti hänessä myös mielenkiinnon urheilun ja psykologian välisiin suhteisiin.

Toisaalta taas hänen osallistumisensa Big Brother -televisiokilpailun brittiversion kaudelle aiheutti miehelle suurta päänvaivaa. Beattien nimittäminen ohjelman johdon neuvonantajaksi herätti akateemisella alalla paljon kiistaa.

Muut psykologit syyttivät Beattien antavan uskottavuutta sellaiselle ohjelmalle, jota he pitivät ihmisten tylynä hyväksikäyttönä kaupallisiin tarkoituksiin. Kaikesta tästä huolimatta asia jäi kuitenkin siihen.

Beattien version mukaan ohjelmaan osallistuminen ei poikennut kovinkaan paljon esimerkiksi poliitikon tai muun mediahahmon eleiden merkityksen analysoinnista. Hänen kiistanalainen roolinsa kilpailussa leimasi hänet kuitenkin suuren yleisön edessä epäreilusti niin sanotuksi Big Brother -psykologiksi.

Multimodaalinen viestintä

Beattien tutkimustyö on käsitteellistänyt uudelleen nonverbaalin viestinnän ja ne tiedot, joita meillä on keskustelun aikana käytetyn kielen ja sanattoman viestinnän suhteesta sekä niiden vaikutuksista viestinnän tehokkuuteen.

Hänen tutkimuksensa keskittyivät sekä ikonisiin eleisiin puheen aikana että niiden kognitiivisiin, sosiaalisiin ja pragmaattisiin toimintoihin. Eli toisin sanoen, kuinka eleet ja puhe täydentävät toisiaan koostaen samalla monimutkaisen viestinnän muodon.

Tämä on erityisen mielenkiintoista silloin, kun nämä ikoniset eleet heijastavat sellaisia ajatuksen näkökohtia, joita ei ole ilmaistu sanoilla. Geoffrey Beattie on myös tutkinut, kuinka pystymme purkamaan näitä ikonisia eleitä vuorovaikutuksessa toisen henkilön kanssa ja miksi osa näistä eleistä vetää välittömästi keskustelukumppanin katseen ja huomion puoleensa.

Toinen mielenkiintoinen osa Beattien aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta ​​kertoo meille tämän teoreettisen näkökulman mahdollisesta soveltamisesta mainonnassa. Kyseessä on tutkimus, joka palkittiin myös Mouton D’orin palkinnolla parhaana semiotiikan tutkimustyönä.

Some figure

Geoffrey Beattie ja epäsuora rodun puolueellisuus

Muut tutkimusalueet, joille tämä poikkeuksellinen tutkija on asettanut mielenkiintonsa, on epäsuora rodun puolueellisuus. Tarkastellessaan aina ihmisen epäsuorimpia ja alitajuisimpia puolia, Beattie tutki sitä, kuinka epäsuorat rodulliset asenteet vaikuttavat tekemiimme päätöksiin. Tutkimuksissa keskityttiin erityisesti katseen kiinnittämiseen ja siihen, kuinka se voi heijastaa ajatusta jota rakennamme edessämme olevasta henkilöstä, jonka etninen tausta poikkeaa meidän omasta taustastamme.

Viime vuosien aikana Geoffrey Beattie on kiinnostunut myös niiden psykologisten esteiden tutkimuksesta, jotka jarruttavat kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen omaksumista. Nämä tutkimukset johtivat hänet tärkeiden analyysien pariin kulutuksesta ja markkinoista kuluttajien asenteiden mahdollisten muutosten suhteen; ne asenteiden muutokset, jotka omalta osaltaan auttavat käynnistämään vastuullisempaa käyttäytymistä ilmastonmuutoksen tuomien ongelmien edessä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Beattie, G., Webster, K., & Ross, J. (2010). The Fixation and Processing of the Iconic Gestures That Accompany Talk. Journal of Language and Social Psychology, 29(2), 194–213.

Beattie, Geoffrey. (2013). Our Racist Heart? An Exploration of Unconscious Prejudice in Everyday Life.. 10.4324/9780203100912.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.