Katsekontaktin tulkintaa

Katsekontaktin tulkintaa

Viimeisin päivitys: 25 toukokuuta, 2018

Katsekontakti on voimakas viestintäväline. Silmiemme välityksellä lähetämme tietoisia ja tiedostamattomia viestejä, joilla on suurta vaikutusvaltaa kaikenlaisissa kohtaamisissa. Katsekontaktit ovat osa sanatonta viestintää, joka antaa pohjaa kahdensuuntaiselle havainnoinnille ja sen perusteella tehtäville tulkinnoille. Meidän pitäisi käyttää vähän aikaa, jotta voisimme tulkita meitä ympäröivän maailman katsekontakteja ja voisimme ymmärtää niiden taakse kätkeytyviä salaisuuksia.

Visuaalinen kontakti ja katsekontaktin tulkinta liittyvät vahvasti aivojen osaan, jota kutsutaan mantelitumakkeeksi. Tämä limbiseen järjestelmään kuuluva osa liittyy tunteisiin. Katsekontaktin salaisuuksien ymmärtäminen on kiehtovaa sen vuoksi, että se on sekä hienovaraista että monimerkityksellistä yhtä aikaa.

Emme ole aina tietoisia siitä, mitä katseemme kertoo. Toisinaan emme edes ota huomioon sitä katsekontaktin luomaa viestiä jonka välitämme ja sitä, mitä vaikutuksia sillä on muiden ihmisten kanssa käytävään viestintään. Tämän artikkelin tarkoituksena on nimenomaan selventää katsekontaktiin liittyviä mielenkiintoisia tulkintoja.

“Se joka ei ymmärrä katsetta, ei ymmärrä myöskään pitkää selitystä.”

– Arabialainen sananlasku –

Katsekontaktin pituus on merkittävä tekijä

Katsekontaktin pituus on yksi olennaisista tekijöistä visuaalisessa viestinnässä. Jos henkilö välttelee täysin toisen ihmisen katsekontaktia, häntä voidaan pitää tunne-elämältään varsin häiriintyneenä tai jopa neuroottisena.

Katsekontaktin täydellinen puuttuminen kielii kyvyttömyydestä hallita tunteita. Se voi saada muissa ihmisissä aikaan vaivaantuneisuutta ja luoda epäluottamusta henkilöä kohtaan.

Toisena ääripäänä on henkilö, joka kiinnittää katseensa toiseen henkilöön eikä hellitä sitä. Tämän tyyppinen visuaalinen kontakti osoittaa halua hallita ja kenties jopa dominoida toista henkilöä. Muutaman minuutin kestettyään tämän kaltainen tuijottava katse voi olla hyvinkin tungetteleva. Tämä onkin yksi katsekontaktin salaisuuksista.

neuvottelutilanne

Katsekontaktin tulkitseminen

Kaikkien ihmisten silmät välittävät joitakin tunteita, vaikka ne eivät olisikaan kovin ilmeisiä. Katsekontaktia välttelevä henkilö ei joko pidä katsekontaktia hedelmällisenä tai kokee välinpitämättömyyttä katsekontaktin luomista kohtaan.

Katsekontaktin havainnoiminen ei ole aina helppoa. Toinen henkilö saattaa tuntea olonsa oudoksi meidän tarkkailustamme johtuen. Tarkastelemalla toisen henkilön katsekontaktia saamme kuitenkin vihjeitä hänen tunne-elämästään.

naisen katsekontaktin tulkintaa

Kehonkieleen perehtyneet tutkijat ovat onnistuneet erottelemaan useita niistä merkkikielistä, joita katsekontaktit kätkevät taakseen. Tässä ovat niistä tehtävät yleisimmät tulkinnat:

 • Silmien huomiota herättävä, liiallinen räpyttely osoittaa epävarmuutta ja hermostuneisuutta. Ihmiset eivät yleensä ottaen usko johtajiin, jotka räpyttelevät liikaa silmiään.
 • Vasemmalle katsominen tarkoittaa sitä että muistelet jotakin, kun taas oikealle katsominen tarkoittaa sitä että olet luomassa uutta ajatusta tai ideaa. Henkilö joka katsoo jatkuvasti poispäin ja oikealle päin, saattaa valehdella. Vasenkätisillä henkilöillä katse suuntautuu vastaavassa tilanteessa poispäin ja vasemmalle päin.
 • Kun joku siristää silmiään, hän ei usko mitä hänen keskustelukumppaninsa sanoo.
 • Jos keskustelukumppanilla on mielenkiintoa ylläpitää hyvä keskusteluyhteys toisen henkilön kanssa, on tavallista että hän nostaa kulmakarvojaan keskustelun aikana.

Lisää katsekontaktien salaisuuksia: viettely ja vaistot

Katsekontaktilla on myös tärkeä asema viettelyssä. Henkilöiden toisiinsa luomat pitkät silmäykset ovat usein alkua sille, josta kehittyy myöhemmin rakkaussuhde. Vaikka yhteys luotaisiinkin puhelimella, keskusteluun osallistuvien henkilöiden silmät heijastavat rakastuneiden kiinnostusta toisiinsa. On esimerkiksi tavallista, että henkilöiden silmät loistavat ja säteilevät enemmän kuin tavallisesti ja kaiken lisäksi pupillit ovat laajentuneet.

rakastuneet katseet

Kehonkielen asiantuntijoiden mukaan kiinnostusta toiseen henkilöön mitataan seuraavasti:

 • Jos henkilö katsoo sinua silmiin, seuraavaksi alas ja sitten katsoo sinuun uudelleen, hän on todennäköisesti kiinnostunut sinusta.
 • Jos henkilö katsoo sinuun, sitten katkaisee katseen ja katsoo sivulle, hän ei todennäköisesti ole varma siitä onko hän kiinnostunut sinusta vai ei.
 • Jos henkilö luo katsekontaktin ja katsoo sitten ylös, hän ei mitä todennäköisimmin ole kiinnostunut sinusta.
 • Jos räpyttelet enemmän kuin 10 kertaa minuutissa, se ilmaisee, että tunnet kiinnostusta sinua vastapäätä olevaan henkilöön.

Eläimet ovat myös herkkiä ihmisten katsekontakteille. Jos eläimet ovat nälkäisiä, ne tulkitsevat ihmisen tuijotuksen haasteena. Muualle katsominen on meidän käytettävissämme oleva keino välttää riskiä joutua eläimen hyökkäyksen kohteeksi.

Kuten tämän perusteella voimme havaita, katseiden taakse kätkeytyy lukemattomien eri mahdollisuuksien kirjo. Katsekontakti on viestintäkeino, joka kertoo meistä melkoisesti ja meidän kannattaa myös ottaa tämä seikka huomioon vaikka seuraavan keskustelumme aikana.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • OConnor, J., & Lages, A. (2005). Coaching con PNL. Urano: Barcelona.
 • Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal (Vol. 13). Ediciones AKAL.
 • Satir, V. (2008). En contacto íntimo. Editorial Pax México.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.