Logo image
Logo image

Mitä käsien käyttäminen kertoo sinusta?

2 minuuttia
Mitä käsien käyttäminen kertoo sinusta?
Viimeisin päivitys: 27 lokakuuta, 2022

Jokin aika sitten tulin tietoiseksi siitä, että olen luontainen käsilläni puhuja tai niin sanottu manuaalinen puhuja. Elehdin käsilläni paljon puhuessani. Käsien eleet tuovat ilmaukseen jotakin, mikä ei välity pelkistä sanoista. Kun puhe ja ele yhdistyvät, muodostuu järjestelmä, jossa kaksi eri viestikanavaa tukevat toisiaan. Puhe puristaa asian kielen rakenteiden sallimaan muotoon, ele puolestaan tuo mukanaan ominaisuuksia, jotka eivät rakenteisiin asetu: tapahtumisen tapoja, suuntia, sävyjä, asenteita.

“En ole mitä olen, olen mitä teen käsilläni.” 

Käsillä puhuminen eli käsien käyttäminen elehtimiseen puheen aikana näkyy etenkin silloin, kun haluat välittää tietyn määrän energiaa puheessasi, aivan kuin haluaisit fyysisesti levittää ja puskea sanat keskusteluun.

Kun aloitin tieteellisen tutkimuksen käsien elehdinnästä, ajattelin ensin että aiheeseen liittyy vain luonnollinen ilmaisukyky, joka jokaisella ihmisellä on, mutta joka ilmenee eri tasoilla. Hiljattaisten tutkimusten mukaan käsillä puhuminen on tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä ja sen osa viestien välittämisessä on suurempi kuin mitä on aikaisemmin kuviteltu.

Sosiaalisesti katsottuna käsillä elehtiminen voi näyttäytyä monelle asiaan perehtymättömälle silkkana häiriötekijänä mitä tulee kommunikointiin. Käsillä elehtimisen vaikutus riippuu tilanteesta ja ihmisestä. Usein käsillä elehtiminen puheen aikana luo kuitenkin tietynlaista energiaa ja voimaa puheeseen, rauhalliset käsieleet saavat kuulijan keskittämään huomionsa ja kuuntelemaan jokaista sanaa. Käsillä voi lisätä sanoman painovoimaa.

Forbes -lehden julkaiseman artikkelin mukaan ihmiset, jotka käyttävät käsiään puhumiseen ovat usein karismaattisempia kuin ihmiset, jotka eivät käytä käsiään. Käsien elehtiminen puheen aikana merkitsee suurta määrää energiaa ja viehätysvoimaa.

Käsien eleet auttavat puhujaa kommunikoimaan paremmin kuulijoiden kanssa, ja antaa heille voima-aseman ryhmässä, kun he puhuvat.

Some figure

 

Kaikesta tästä johtuen arvostamme usein sellaisia johtajia, jotka käyttävät paljon käsieleitä. Käsieleiden käyttäminen vakuuttaa ihmiset nopeasti ja usein tämä näkyykin esimerkiksi presidentin virallisissa puheissa ja muiden johtohenkilöiden puhetilaisuuksissa. Ihmiset, jotka hallitsevat käsillä puhumisen näyttäytyvät kuulijoille vilpittöminä ihmisinä, sillä usein ihminen ei voi vaikuttaa omaan elehdintäänsä: se on alitajuntaista ja ilmaisee kuulijan mielestä itseluottamusta ja läpinäkyvyyttä.

Business Insider -lehden kolumnisti Annie Paul vahvistaa, että käsillä puhuminen liittyy myös korkeaan älykkyyteen ja keskustelutaitoihin.

Albert Mehrabianin suorittaman tutkimuksen mukaan välitetyn viestin voima jakautuu näin: 7 % sanallista, 38 % vokaalista (äänet, äänenpaino) ja 55 % koostuu eleistä ja merkeistä eli nonverbaalisesta kielestä. Tämän tutkimuksen kautta ymmärrämme, että sanallista osaa puheesta käytetään tiedon välittämiseen ja sanatonta osaa käytetään henkilökohtaisten tunteiden ja aktiviteettien välitykseen. Mehrabian kirjoittaa tutkimuksessaan, että kun keskusteluun ottaa osaa kaksi ihmistä tai enemmän, keskustelusta 35 % tai jopa 65 % on sanatonta.

Kaikki ihmisessä on ilmaisukykyistä. Kun tunnistamme kielen voiman, verbaalisen eli sanallisen ja nonverbaalisen eli sanattoman, tunteemme terävöityvät ja älykkyys kehittyy. Tutustu lähemmin noverbaalisen kielen käyttöön alta löytyvällä videolla (englanniksi), jossa saat vinkkejä sen hyödyntämiseen.

Jos käytät käsiäsi kommunikoinnin aikana, nauti siitä.

“Minun käteni, minun jalkani, olette muuttuneet suuriksi unelmikseni.”
-Roberto Obregón-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.