Logo image
Logo image

Epävarmuus ihmissuhteiden myrkyttäjänä

3 minuuttia
Epävarmuus ihmissuhteiden myrkyttäjänä
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Myrkyttyneistä ihmissuhteista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen saattavat tulla ongelmat henkilön omien tunnetilojen hallinnassa. Ihmissuhteet saattavat myrkyttyä kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä ystävien ja perheen kanssa.

Epävarmuus haittaa eniten nimenomaan läheisiä ihmissuhteita, kuten suhteita ystäviin ja perheeseen. Näihin ihmissuhteisiin vietellään ja temmataan mukaan, mutta niihin voi joutua myös kahlituksi. Ihmisten välinen myrkyttynyt ja hapan ilmapiiri voi kahlia niin, että siitä voi olla äärimmäisen vaikea päästä irti.

Vaikka voisi luulla jotain aivan päinvastaista, myrkyllisillä ihmisillä on matala itsetunto, mikä puolestaan johtaa epävakaisiin ja lyhyisiin ihmissuhteisiin.

Myrkylliset ihmiset ovat mestareita peittelemään epävarmuutensa manipuloimisen, vehkeilemisen ja syyllistämisen keinoin. He eivät pidä itseään riittävän hyvinä. Myrkylliset ihmiset käyttävät muita ihmisiä hyväkseen tunteakseen olonsa varmemmaksi vain sen vuoksi, että he eivät pysty käsittelemään sisällään vellovaa epävarmuuden tunnetta.

Suhde myrkylliseen henkilöön voi myös aiheuttaa paranoian kaltaisia tunnetiloja ja sosiaalista eristäytymistäSe voi toisaalta myös ruokkia kompensoivia ja ikäviä käyttäytymisen lieveilmiöitä, kuten ylimielisyyttä, narsismia ja aggressiivisuutta.

Epävarmuus on eräänlainen näkymätön kahle myrkyttyneissä ihmissuhteissa. Se todella kuluttaa ihmisiä.

Some figure

Miksi epävarmuus ja kateus kulkevat käsi kädessä?

Kateus on äärimmäisyyksiin vietynä jopa sairaalloinen pyrkimys ottaa yhteyttä muihin ihmisiin. Aiheettomasti kateellinen tai mustasukkainen henkilö haluaa omia toisen ihmisen täysin itselleen, mutta ei pidä itseään toisen henkilön arvoisena.

Kateus kielii epävarmuudesta ja terveen itserakkauden puutteesta. Tämän vuoksi kannattaa pyrkiä suojautumaan silloin, kun huomaa, että ilmapiirissä on aistittavissa edes jompaakumpaa näistä kahdesta. Kateudella on myös taipumus voimistua matalan itsetunnon seurauksena.

Kateelliset ja epäluuloiset ihmiset joutuvat aika ajoin negatiivisia ajatuksia ja tuntemuksia sisältävien syklien valtaan. Nämä saavat heidät jopa uskomaan olevansa ehdottomasti oikeassa. Sen tähden he juuttuvat huonommuuden tunteen ja narsismin välimaastoon. Heitä ympäröivien ihmisten kannattaa silloin pitää varansa, sillä tämä on räjähdysaltis yhdistelmä.

Tämä on myös yksi syy siihen, miksi epävarmat henkilöt kasvattavat itselleen vahvan panssarin ollessaan kateellisia. Sisimmässään he piilottelevat suunnatonta tyhjyyden tunnetta, jonka epävarmuus ja pelko ovat saaneet aikaan.

Tästä syystä heillä on pakonomainen tarve kertoa kumppanilleen alinomaa, kuinka paljon he rakastavat tätä. He käyttävät keinoinaan jopa suostuttelua ja manipulaatiota kontrolloidakseen kumppaniaan. Se on heidän tapansa ylläpitää ihmissuhdetta. Valitettavasti heidän syvälle juurtunut alemmuudentunteensa tekee tästä kaikesta hyödytöntä. Heidän näillä keinoilla saamansa varmuuden tunne tästä ihmissuhteesta ei tavallisesti kuitenkaan riitä heille.

Epävarmuuden aiheuttamat haitat ovat niin suuria, että ne muuttavat jopa henkilön persoonallisuutta.

Epävarma henkilö projisoi epävarmuuttaan muihin

Meidän kannattaa olla varovaisia, kuinka luomme yhteyksiä epävarmoihin ihmisiin. Tämä neuvo pätee sekä romanttisiin suhteisiin että ystävien ja perheen keskinäisiin väleihin.

Meille saattaa tulla eteen tilanne, jolloin alamme asettaa omat tekomme ja toimintamme kyseenalaisiksi. Siinä yhteydessä on tärkeä tiedostaa, keitä ympärillämme olevat ihmiset itse asiassa ovat ja miten he meihin vaikuttavat. Joudumme näissä tilanteissa analysoimaan myös omia tunteitamme pintaa syvemmältä.

Some figure

Jos meidät valtaa yllättäen epävarmuuden tunne, vaikka se ei ole koskaan ilmaantunut aikaisemmin, meidän kannattaa olla varuillamme. On nimittäin mahdollista, että joku lähellämme oleva epävarma henkilö projisoi omaa epävarmuuden tunnettaan meihin tunteakseen itsensä varmemmaksi.

Epävarmat henkilöt saattavat olla todellisia asiantuntijoita siinä, miten he onnistuvat kylvämään epävarmuuden siemenen muihin eräänlaisena kontrollikeinonaan. He käyttävät siinä tarkoituksessa hyödykseen kolmea ikävää vaikuttamisen keinoa: manipuloimista, vehkeilemistä ja syyllistämistä.

Epävarmat ihmiset pyrkivät kontrolloimaan liikaa muita ympärillään olevia ihmisiä: kumppaneitaan, ystäviään ja perhettään. Sen johdosta he tuntevat olevansa liiankin paljon vastuussa kaikesta, mitä näille ihmisille tapahtuu. Tämä saa aikaan sen, että he ovat aina hyvin valppaita ja seuraavat tarkkaan joka ikistä käännettä ja yksityiskohtaa läheistensä elämässä.

Epävarmuus aiheuttaa monenlaista haittaa ihmissuhteille. Joskus epävarmalla henkilöllä on vain yksi tapa käsitellä itseään kohtaan tuntemaansa epävarmuutta. Se tapahtuu tekemällä muut heidän ympärillään olevat ihmiset onnettomiksi.

“Epäluottamus on epävarmuuden äiti”

– Aristofanes –

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.