Empaattinen johtajuus

Empaattinen johtajuus
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 25 tammikuuta, 2023

Nykyään tiimityö, yhteistyö ja keskinäinen riippuvuus ovat välttämättömiä, mikä tarkoittaa, että on erittäin tärkeää olla hyvä johtaja. Emme kuitenkaan puhu mistä tahansa johtuustyypistä. Etenkin empaattinen johtajuus on tänä päivänä haluttu ominaisuus vastuullisissa toimissa.

Mutta miten empaattinen johtajuus tarkalleen ottaen eroaa muista johtajuustyypeistä? Voimmeko oppia johtamaan tällä tavalla vai onko se synnynnäinen ominaisuus? Tämän päivän artikkelissa vastaamme näihin kysymyksiin.

Mistä empaattinen johtajuus koostuu?

Johtajuus on kykyä johtaa ihmisryhmää tai organisaatiota. Johtajan tulee luoda selkeä näkemys tavoitteista. Hänen tulee myös motivoida tiimin jäseniä työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen ja samalla ratkaista sisäisiä ristiriitoja eri ryhmän jäsenten välillä.

Ihmiset, jotka seuraavat empaattista johtajuutta.

Vaikka kaikilla johtajilla on nämä yhteiset piirteet, johtajuutta on kuitenkin erilaisia tyyppejä. Jotkut niistä asettavat henkilökohtaisen hyödyn ryhmän tarpeiden edelle. Jotkut käyttävät manipuloivaa taktiikkaa, kun taas toiset toimivat ylimielisesti ja narsistisesti.

Toisaalta empaattinen johtaja pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaan. Hän yrittää myös ymmärtää markkinoiden ja kuluttajien tarpeita. Näin hän voi tarjota jokaiselle asiakkaalle juuri sen, mitä hän tarvitsee.

Empaattinen johtaja voi kommunikoida tehokkaasti muun tiimin kanssa ja kertoa heille, mitä tarvitaan. Hän pystyy kommunikoimaan tavalla, joka antaa tiimille motivaatiota tehdä työtä. Tiimin jäsenten tulee tuntea, että yrityksen tai ryhmän tavoitteet ovat heidän omiaan.

Miten empaattista johtajuutta voidaan kehittää?

Tutkimuksen mukaan ihmisen, joka haluaa tulla empaattiseksi johtajaksi, tulee kehittää viisi päätaitoa: empatia, innostus, lämpö, tyyneys ja kyky asettaa rajoja. Katsotaanpa jokaista näistä erikseen.

1. Empatia

On selvää, että empaattisen johtajan on kyettävä asettumaan toisen ihmisen asemaan. Empatia ei kuitenkaan koostu vain siitä, että ymmärtää, mitä toinen ihminen ajattelee rationaalisella tasolla. Jonkun, joka haluaa kehittää empaattisia johtamistaitojaan, on ymmärrettävä, kuinka toiminta vaikuttaa jokaiseen hänen tiiminsä jäseneen.

Monille ihmisille tämä kyky asettua toisen asemaan ei ole helppoa. Uusimmat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että useimpien ihmisten on täysin mahdollista kehittää empatiaa.

Empaattinen johtajuus on haluttua työpaikoilla.

2. Innostus

Hyvä empaattinen johtaja pystyy motivoimaan ja inspiroimaan tiimiään. Hän ei joudu pakottamaan tiimiä tai kollegaansa suorittamaan tehtäviä. Hyvä johtaja käyttää kykyään inspiroida ja motivoida.

Henkilö, jolla on empaattisia johtamistaitoja, pystyy käyttämään energiaa ja intohimoa siihen, mitä hän sanoo, ehdottaa ja tekee. Hän tekee tämän siten, että hän on roolimalli kollegoilleen.

3. Lämpö

Koska tämäntyyppiset johtajat voivat asettua toisen ihmisen asemaan, he voivat myös tarjota ratkaisuja. Kun he tarjoavat ratkaisuja, he ovat herkkiä ja oikeudenmukaisia ihmisten yksilöllisten olosuhteiden mukaan.

Tämä ei tarkoita, että he menevät töihin saadakseen ystäviä. Mutta he ovat ystävällisiä ja tietävät, että suhteiden luominen työtovereihin vaatii lämpimän ihmisen. Tämä läheisyys asettaa johtajan etuoikeutettuun paikkaan vahvistaakseen positiivisia asenteita, joiden pitäisi vaikuttaa ryhmään.

4. Rauhallisuus

Empaattisen johtajan on kyettävä pysymään rauhallisena monimutkaisissa, tunneperäisissä tai stressaavissa tilanteissa. Voidakseen johtaa tehokkaasti tiimiään, hänen on oltava heille esimerkkinä. Jos hän antaa heidän nähdä impulsiivisen puolensa, hän voi menettää työntekijöidensä kunnioituksen.

Ihmisiä töissä.

5. Kyky asettaa rajoja

Viimeinen taito, jota empaattinen johtajuus vaatii, on kyky asettaa henkilökohtaiset ja ammatilliset rajat. Vaikka johtaja pystyisikin ymmärtämään tiimin jäseniä, hyvän johtajan on osattava myös omaksua itsensä ja säilyttää etäisyys tarvittaessa.

Muuten johtaja ei enää ole johtaja. Ryhmän jäsenet alkavat nähdä hänet yhtenä tiimiläisenä ja johtaja menettää kunnioituksen. Siksi henkilön, joka haluaa kehittää empaattista johtajuutta, tulee kommunikoida itsevarmuudella.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Moniarvoinen johtajuus: tulevaisuuden johtamismalli työpaikoilla?
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Moniarvoinen johtajuus: tulevaisuuden johtamismalli työpaikoilla?

Moniarvoinen johtajuus on uusi malli, joka on sitoutunut kollektiiviseen ohjaukseen ja osallistumiseen. Lue eteenpäin ja opi lisää!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Mahsud, R., Prussia, G., & Yukl, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relationsoriented behaviors as antecedents of leadermember exchange quality. Journal of Managerial Psychology. https://doi.org/10.1108/02683941011056932
  • Kellett, J. B., Humphrey, R. H., & Sleeth, R. G. (2002). Empathy and complex task performance: Two routes to leadership. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00142-X
  • Wolff, S. B., Pescosolido, A. T., & Druskat, V. U. (2002). Emotional intelligence as the basis of leadership emergence in self-managing teams. Leadership Quarterly. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00141-8

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.