Logo image
Logo image

Eläinavusteinen terapia täydentävänä hoitomuotona

3 minuuttia
Eläinavusteinen terapia täydentävänä hoitomuotona
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Koirat ovat parhaita ystäviämme – ja hyvästä syystä! Koirat ovat aina tukenamme, olipa meillä millainen päivä tahansa tai rankkaa töissä. Mutta tämän luontaisen uskollisuutensa lisäksi koirat voivat auttaa meitä myös toimimalla terapia-avustajina. Tätä kutsutaan termillä eläinavusteinen terapia.

Asiantuntijat hyödyntävät tämäntyyppistä terapiaa Alzheimerin taudista, invaliditeetista, masennuksesta ja jopa autismista kärsivien potilaiden hoidossa. Eläinterapialla on iso joukko fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyötyjä. Katsotaanpa seuraavaksi mitä ne ovat!

Kenelle eläinavusteinen terapia on erityisen hyödyllistä?

Eläinavusteiseen terapiaan valitaan yleensä koira. Tutkimusten mukaan koirat auttavat kohentamaan potilaiden terveyttä ja hyvinvointia.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että eläinavusteinen terapia on kliinistä terapiaa täydentävä hoitomuoto. Se ei voi korvata tai toimia vaihtoehtona perinteiselle hoidolle. Mikä tahansa hoitomuoto tulee aina suorittaa terveydenhuollon tai opetusalan ammattilaisen valvonnassa. Jotta eläinavusteisella terapialla saataisiin menestystä ja hyviä tuloksia, on tieteiden välinen yhteistyö avainasemassa.

Tämäntyyppistä terapiaa hyödynnetään useista erilaisista ongelmista kärsivien potilaiden hoidossa. Niitä voivat olla emotionaaliset tai käyttäytymishäiriöt, kuten ADHD, stressi, ahdistus tai masennus. Myös addiktiot ja psyykkiset tai neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin tauti lukeutuvat tähän ryhmään. Eläinavusteisesta terapiasta saattaa olla hyötyä myös autismin kaltaisten häiriöiden ja sukupuolitautien kuten AIDS:in hoidossa sekä vanhusten apuna.

Some figure

On kahdenlaisia terapiakoiria

Terapeutit tarvitsevat koiria, jotka täyttävät tietyt kriteerit tai joilla on erityisominaisuuksia. Koirien on oltava ketteriä ja aktiivisia ja luonteeltaan tottelevaisia, kärsivällisiä ja ystävällisiä. Nämä ominaisuudet täyttävät koirat pääsevät terapiakoirakouluun.

Terapiakoirat jaetaan kahteen ryhmään riippuen terapian tavoitteista:

  • Opaskoirat: Nämä koirat koulutetaan auttamaan erityistarpeet omaavia ihmisiä. Esimerkiksi sokean tai kuuron opaskoira tai liikuntarajoitteisen koira.
  • Terapiakoirat: Nämä koirat toimivat ikäänkuin terapeutin avustajina. Koiran avulla terapeutti pääsee kommunikoimaan potilaan kanssa paremmin ja tehokkaammin. Työ voi keskittyä vanhuksiin, autististisiin lapsiin tai erilaisia psykologisia häiriöitä omaaviin potilaisiin.

Eläinavusteisen terapian monet psykologiset ja emotionaaliset hyödyt

Aivovammasta kärsiville terapiakoiran kanssa työskentely voi olla erittäin motivoivaa. Vuorovaikutus eläimen kanssa kannustaa aktiivisuuteen ja nopeuttaa kuntoutumista. Koiran ruokkiminen tai muu toiminta on omiaan stimuloimaan psyykeä. Samalla se parantaa keskittymiskykyä.

Vuorovaikutus koiran kanssa auttaa myös yksinäisyyteen. Koiraa pidetään ihmisen parhaana ystävänä, koska se hyväksyy ja rakastaa meitä ehdoitta. Juuri sellaisena kuin me olemme. Tästä syystä koira onkin synnynnäinen terapeutti ja parasta lääkettä ahdistukseen, masennukseen ja stressiin.

Niiden seura on monen potilaan mieleen – eikä vain eläimiä rakastavien. Yleensä ihmiset mieluummin kuntoutuvat toisen elävän olennon rinnalla elottoman kuntoilulaitteen sijasta.

Lisäksi koiran ja ihmisen välille syntyvä side ulottuu jopa paljon molemminpuolista kiintymystä pidemmälle. Monet luonnehtivat sitä samanlaisena siteenä kuin äidin ja vauvan välillä. Näiden etujen vuoksi terapiakoirat piristävät potilaiden mielialaa.

Some figure

Fyysisiä ja sosiaalisia hyötyjä

Eläinvusteinen terapia lisää myös potilaiden fyysistä aktiivisuutta. Koiran kanssa leikkiminen sekä venyttely- ja kävelyharjoitukset vahvistavat lihaksia, luita ja niveliä. Tämä myös harjoittaa vestibulaarista aistijärjestelmää (tasapaino) ja kehittää proprioseptiikkaa (asentotunto).

Hyötyjen lista jatkuu: eläinavusteinen terapia voi parantaa hieno- ja karkeamotorisia taitoja ja koordinaatiota. Tämä johtuu siitä, että se stimuloi potilaan aisteja, niin näkö-, kuulo- kuin tuntoaistiakin. Koiran paijaaminen, ruokkiminen ja harjaaminen parantavat liikekontrollia, erityisesti käsien ja käsivarsien osalta.

Kaikkien näiden syiden vuoksi terapiakoira paitsi toimii kommunikaation “siltana” terapeutin ja koiran välillä, se myös kannustaa oppimaan leikin avulla. Koirat kannustavat sosiaaliseen aktiivisuuteen ja kehittävät sosiaalisia taitoja. Lisäksi ne parantavat empatiakykyä, kunnioitusta sekä kommunikointi-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Some figure

Koiraterapian monipuolisuus

Eläinterapiaa voidaan järjestää sekä ryhmille että yksilöille. Tähän vaikuttavat potilaiden yksilölliset tarpeet ja vammalle, häiriölle tai potilaan sairaudelle parhaiten sopiva lähestymistapa.

Muista, erityistä terapiakeskusta edellyttävistä terapiamuodoista poiketen, eläinavusteinen terapia voidaan järjestää potilaan kotona. Tästä yksilöidystä tavasta saada huomiota hyötyvät kaikenikäiset vauvasta vaariin.

Koirat ovat niin lasten kuin aikuistenkin suosikkeja, sillä niillä on erityisiä parantavia kykyjä. Niiden käyttö täydentävänä terapiana hyödyttää potilaita aivan kaikilla tasoilla. Tämän vuoksi asiantuntijat suosivat eläinterapiaa yhä enemmän, ja tulokset ovat lupaavia.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.