Dyseksekutiivinen oireyhtymä: kun otsalohko pettää

Kuinka aivovaurio vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin ja käytökseen? Tässä artikkelissa kerromme dyseksekutiivisen oireyhtymän pääasiallisista oireista.
Dyseksekutiivinen oireyhtymä: kun otsalohko pettää
Francisco Roballo

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Roballo.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Dyseksekutiivinen oireyhtymä johtuu otsalohkon, tarkemmin ottaen prefrontaalisen alueen, vauriosta. Tämä osa aivoista käsittelee kaikkein monimutkaisimpia eksekutiivisia eli toimeenpanevia toimintoja.

Vaurio prefrontaalisella alueella saa aikaan muun muassa muistiongelmia, keskittymisvaikeuksia sekä ongelmia kielenkäytössä ja havainnoinnissa. Mutta ensisijaisesti ongelmia ilmenee käytöksessä. Dyseksekutiivinen oireyhtymä käsittää joukon oireita, jotka vaikuttavat henkilön älyllisiin toimintoihin.

Mihin tärkeisiin toimintoihin dyseksekutiivinen oireyhtymä vaikuttaa?

Otsalohko on kielikuvaa käyttäen aivojen orkesterinjohtaja. Vaikka oireet riippuvat siitä millä alueella vaurio tarkalleen ottaen sijaitsee, pääasiassa oireyhtymä vaikuttaa seuraaviin toimintoihin:

 • Motoriset taidot. Muutokset reagointikyvyssä. Henkilö toistaa samoja toimintoja ja häneltä puuttuu järjestelmällisyys.
 • Keskittymiskyky. Oireyhtymä vaikuttaa keskittymiskykyyn.
 • Kieli. Henkilöllä on puhevaikeuksia, vaikeuksia nimetä asioita, ja hän unohtelee ajatuksiaan.
 • Havainnointi. Havainnot muuttuvat ja henkilön on vaikea tunnistaa esineitä.
 • Käytös. Vaurio vaikuttaa eniten käytökseen. Sen sijainnista riippuen henkilöllä esiintyy joko välinpitämättömyyttä, estoja tai epäasiallista käytöstä ihmisten kanssa.
 • Muisti. Henkilön on vaikea oppia ja muistaa asioita.
Dyseksekutiivinen oireyhtymä vaikuttaa eniten käytökseen

Motoriset toiminnot

Muutokset motorisissa toiminnoissa ilmaantuvat yleensä patologisina reflekseinä. Nämä ovat automaattisia, koordinoimattomia ja huonosti tilanteeseen sopivia reaktioita, kuten tarttumisrefleksi. Oireyhtymään liittyvä itsepintaisuus on puolestaan kyvyttömyyttä panna alulle uusia strategioita tehtävien suorittamiseksi.

Yksi esimerkki itsepintaisuudesta on se, että henkilö yrittää toistuvasti ja onnistumatta avata ovea, mutta ei koskaan vaihda taktiikkaa. Toinen oire on ylivilkkaus ja keskittymisvaikeudet.

Keskittymiskyvyn heikkeneminen

Kuten yllä mainitsimme, keskittymiskyky on yksi aivojen otsalohkon tehtävistä. Jos tällä alueella on vamma, henkilön reaktiot aistiärsykkeille voivat tehostua ja hänen on vaikea keskittyä käsillä olevaan tehtävään.

Muisti

Aivovaurio vaikuttaa muistiin. Se voi rajoittaa suuresti kykyä painaa asioita mieleen ja aiheuttaa anterogradista muistinmenetystä (kyvyttömyyttä luoda uusia muistoja), mikä usein johtaa konfabulaatioon (satuiluun). Aivovaurio voi aiheuttaa myös sitä, että perättäisten tapahtumien järjestys menee sekaisin, mikä lisää edelleen yleistä sekavuutta.

Dyseksekutiivinen oireyhtymä ja käytös

Prefrontaalinen vaurio ei aina liity välinpitämättömyyteen ja tunnereaktioiden puuttumiseen, vaan se voi liittyä myös hätäisyyteen ja lapsenomaisuuteen. Yleisesti ottaen käytöksen muutokset riippuvat vaurion tyypistä ja sijainnista. Nämä tekijät voivat johtaa hyvin erilaisiin seurauksiin:

 • Vasemman lohkon vammat. Potilaat ovat välinpitämättömiä ja pidättyväisiä. Heitä ei kiinnosta sosiaalinen kanssakäyminen.
 • Oikean lohkon vammat. Potilailla on yleensä tunnetason estyneisyyttä. He käyttäytyvät joskus myös seksuaalisesti epäsopivilla tavoilla ja reagoivat välittömästi ärsykkeisiin (miettimättä tekojaan ennalta).

Kieli

Koska vasen aivopuolisko vastaa pääosin kielestä, vasemman puolen vaurioilla voi olla hyvin haitallisia seurauksia. Potilailla voi olla vaikeuksia käsitteellistämisen ja analysoimisen kanssa. Useimmilla potilailla säilyy muodollinen puhe, mutta koska heidän suunnittelukykynsä ja muistinsa ovat heikentyneet, he toistelevat samaa. Käytöksen muutokset vaikuttavat myös kommunikaatioon.

Havainnointi

Muutokset havainnoinnissa eivät ole yleensä kaikkein selkeimpiä. Selkeimmät muutokset liittyvät tehtäviin, joihin liittyy visuaalista hakua (valikoiva huomio). Potilailla on usein vaikeuksia tunnistaa ihmisiä ja paikkoja. Heillä esiintyy myös spatiaalisen hahmottamisen häiriöitä ja ongelmia silmän liikkeiden kontrolloimisessa.

Dyseksekutiivisen oireyhtymän elimellinen perusta

Mainitut oireet ilmenevät yleensä otsalohkon, erityisesti prefrontaalisen aivokuoren, vaurioiden yhteydessä. Mutta neuropsykologisten tutkimusten ansiosta voimme ymmärtää tarkemmin oireiden ja vaurioituneen rakenteen välistä suhdetta:

 • Dorsolateraalinen prefrontaalinen aivokuori. Tämän aivoalueen vaurio heikentää kognitiivisia kykyjä. Potilaiden on vaikea suunnitella ja ratkaista monimutkaisia ongelmia. Se heikentää myös kognitiivista joustavuutta ja kykyä suorittaa motorisiin toimintoihin liittyviä tehtäviä.
 • Orbitofrontaalinen aivokuori. Tämän alueen vaurio aiheuttaa usein käytösongelmia, kuten estojen puuttumista, aggressiivisuutta, ärtyisyyttä ja kyvyttömyyttä mukautua sosiaalisiin normeihin. Näillä potilailla on taipumusta myös kommunikoida matkimalla muiden ihmisten tekemisiä. He toistavat ympärillään olevien ihmisten liikkeitä ja sanoja.
 • Pihtipoimun etuosa. Tämän alueen vaurio liittyy välinpitämättömyyteen ja spontaaniin käyttäytymiseen. Se heikentää potilaan kykyä tunnistaa tunneilmaisuja. Tämän tyyppisestä aivovauriosta kärsivillä on usein masennusta.

Dyseksekutiivinen oireyhtymä: arviointi ja hoito

Neuropsykologit diagnosoivat tämän oireyhtymän käyttämällä standardoituja testimenetelmiä potilaiden arvioinnissa. Diagnoosiprosessiin kuuluu neurologeja ja muita terveydenhoitoalan ammattilaisia. Tämä johtuu siitä, että tarkan diagnoosin saamiseksi tarvitaan täydellinen raportti ja arvio vauriosta.

Hoitoon kuuluu potilaan kognitiivisten toimintojen palauttaminen tai ylläpito, riippuen vaurion vakavuusasteesta ja sijainnista. Hoitoon voi kuulua myös lääkitys, joka auttaa hallitsemaan potilaan sosiaaliseen elämään vaikuttavia oireita.

Dyseksekutiivinen oireyhtymä voi olla seurausta aivovammasta ja aivohalvauksesta. Pääasiallinen oire on älyllisten toimintojen häiriö, joka vaikuttaa suurimpaan osaan toimeenpanevista toiminnoista. Nämä kognitiiviset oireet ovat osoituksena siitä, kuinka tärkeää on välttää oireyhtymälle altistavia riskitekijöitä.

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Samudio G, Ortiz L, González L, Kusley J, Almirón C, Leguizamón K. “Mi niño ya no es mi niño”. A propósito de un caso de Síndrome disejecutivo secundario a higroma bifrontal. Pediatr [Internet]. 2019  [consultado 30 de junio 2022]; 46(3): 204-208. Disponible en: https://doi.org/10.31698/ped.46032019009
 • Mujica A. El Llamado Síndrome del Lóbulo Frontal, actualmente llamado Síndrome Disejecutivo. Alcmeon [Internet]. 2011 [consultado 30 de junio 2022]; 17(1): 42 a 47. Disponible en: http://www.alcmeon.com.ar/17/03_frontal_mujica.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.