Älykäs kurinpito

Älykäs kurinpito

Viimeisin päivitys: 12 kesäkuuta, 2016

Älykäs kurinpito ja lasten kasvatus on sellaista, joka antaa ihmisille tilaa mukautua terveisiin normeihin ja standardeihin tietoisesti, samalla kun he pyrkivät kohti henkilökohtaista ja kollektiivista kasvua.

Tämän tyyppinen kurinpito on järkevää ja poikkeaa huomattavasti sekä kaiken sallivasta että auktoritatiivisesta kasvatuksesta. Sallivan kasvatuksen tulokset ovat haitallisia, samaten auktoritatiivisen kasvatuksen. Älykäs kasvatus on kultainen keskitie, johon tulee pyrkiä.

Tutkimusten mukaan sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät opi mukautumaan kurinpitoon ja kasvatukseen, kärsivät myöhemmin yhtenäisen persoonan muodostamisen vaikeuksista ja vaikeuksista saavuttaa tavoitteita elämässä.

Lapsi isänsä harteilla

Kasvatus ilman kuria antaa tilaa tietyille negatiivisille piirteille: kapina, itsekkyys, epäkypsyys, vastuuttomuus, välinpitämättömyys ja rikollinen käytös. Liiallinen kurinpito puolestaan voi johtaa siihen, että ihmisestä kehittyy alistuva, pelokas ja epävarma.

Pahin näistä skenaarioista on se, jossa yhdistyy kumpikin ääripää ja jossa vaihdellaan sallivan ja auktoritatiivisen kasvatuksen välillä.

Usein kyseessä on tilanne, jossa vanhemmat haluavat pitää kovaa kuria ja he rankaisevat lapsia liiallisesti siihen pisteeseen asti, että lapsi tuntee olonsa täysin nöyryytetyksi tai alistetuksi. Vanhemmat tuntevat usein huonoa omaatuntoa ylireaktionsa jälkeen ja hyvittääkseen tekemänsä pahan, he hyppäävät toiseen ääripäähän ja antavat lapsen tehdä mitä vain.

Salliva kasvatus ja auktoritatiivinen kasvatus

Ennen kuin siirrymme tutkimaan älykästä kurinpitoa lähemmin, on hyvä muodostaa selkeä ajatus siitä, mitä salliva ja auktoritatiivinen kasvatus todella tarkoittaa.

Sallivan kasvatuksen pääpiirteet ovat nämä:

 • Perheessä ei ole selkeitä ja määritettyjä sääntöjä.
 • Vanhemmat haluavat pitää lapset ja nuoret tyytyväisinä.
 • Vanhemmat keksivät tekosyitä lasten virheille ja epäonnistumiselle.
 • He yrittävät miellyttää lapsen kaikkia haluja ja toivoja.
 • Vanhemmat vaativat lapsiltaan hyvin vähän, he eivät pyri vaatimaan lapselta mitään monimutkaista tai haastavaa.
 • He eivät rankaise lapsia ollenkaan tai neuvottelevat lasten kanssa sopivasta rangaistuksesta.
 • He antavat lapsen tehdä päätöksiä omien kriteeriensä mukaan.
 • He eivät ylläpidä aikatauluja, sääntöjä, käskyjä tai tavoitteiden saavuttamista.
 • He antavat lapsille liikaa vapautta: lapsen tulisi oppia itsenäisesti ja oppia omista virheistään.

Auktoritatiivisen kasvatuksen pääpiirteitä puolestaan ovat:

 • Sääntöjä on lähes kaikesta. Sääntöjä ei selitetä lapsille, eikä niissä ole välttämättä logiikkaa.
 • Vanhemmat rankaisevat lasta ankarasti jokaisesta sääntöjen rikkomuksesta ottamatta huomioon tilanteen vakavuutta. Rangaistus on yhtä kova jokaisesta rikkomuksesta.
 • Vanhemmat haluavat kontrolloida lasten elemää täysivaltaisesti.
 • Vanhempien langettamat rangaistukset ovat kovia ja niihin liittyy yleensä fyysistä tai psykologista aggressiota.
 • Vanhemmat painottavat järjestyksen tarvetta äärimmäisyyksiin.
 • He eivät anna lapselle ärsykkeitä, eivätkä he arvosta lasten saavutuksia.
 • He eivät ota lapsen mielipidettä huomioon, eikä lapsella ole heidän mielestään mitään sananvaltaa.

Kaiken salliva kasvatus on peruja vanhempien välinpitämättömyydestä tai itsevarmuuden puutteesta. Auktoritatiivinen kasvatus perustuu usein vanhempien omiin traumoihin tai ahdistukseen ja pelkoon.

Isä ja tytär

Näin pyrit kohti älykästä kurinpitoa

Älykäs kurinpito on kurinpitoa, joka opettaa lapselle arvoja ja normeja, auttaa heitä tunnistamaan yhteiskunnan rajoja ja opettaa lapsille, mitkä mieliteot ja tavoitteet ovat mahdottomia.

Ihmiset kehittävät monia fantasioita elämänsä aikana, ja suuri osa niistä liittyy heidän haluihinsa. Jokaisen sisään piiloutuu narsisti, joka haluaa olla kaiken keskipiste. Sisällämme piilee myös egoisti, joka haluaa kaiken itselleen. Näiden lisäksi persoonaamme kuuluu pieni diktaattori, joka haluaa saavuttaa kaiken haluamansa välittämättä siitä, astuuko hän muiden varpaille niin tehdessään.

Kurinpito tuo elämään sarjan pieniä turhautumisia. Ja kun lapsi oppii ymmärtämään nämä rajat, tajuaa hän, ettei voi saada kaikkea haluamaansa, jos tahtoo elää sovussa muiden kanssa, empaattisesti ja älykkäästi.

Tämä puolestaan antaa meille mahdollisuuden kehittää strategioita maailmaan mukautuessamme. Lapsen on pystyttävä olemaan järkevä ja sietämään turhautumista. Kurinpito auttaa meitä pitämään jalat maan pinnalla.

Kun vanhempien kurinpito on selkeää ja yhdenmukaista, samaten heidän asettamansa säännöt, pystyy lapsi muodostamaan tiiviin ja tasaisen perustan todellisuudelleen. Tämä muuntuu ajan myötä itsevarmuudeksi ja muiden antamaksi arvostukseksi.

Kurinpidon kautta voimme keksiä itsellemme tavoitteita ja keinot niiden saavuttamiseen. Näin pystymme saavuttamaan tahtomamme ja käsittelemään pettymyksiä ja ongelmia rakentavasti.

Seuraa näitä ohjeita älykkään kurinpidon suorittamiseen kotonasi:

 • Aseta rajoja sääntöjen sijaan.
 • Selitä lapselle selkeästi, miten sääntöjä noudatetaan ja miksi säännöt ovat olemassa. Anna lapselle vaihtoehtoja sääntöjen noudattamiseen.
 • Ota lapsi mukaan päätöksentekoon, kun mietitte uusia sääntöjä. Anna lapsen tietää, että heidän mielipiteellään on väliä, mutta että korkein päätösvalta on aikuisilla.
 • Ole selvillä niistä arvoista, joita haluat lapselle opettaa.
 • Rohkaise lasta harjoittamaan itsekontrollia.
 • Selitä lapselle selkeästi, miksi tietynlainen käyttäytyminen vihastuttaa aikuisia ja muita ihmisiä.
 • Tunnista lapsen hyvä käyttäytyminen ja saavutukset.
 • Varmistu siitä, että kumpikin vanhempi on samalla linjalla mitä kasvatukseen ja kurinpitoon tulee. Älkää lähettäkö sekavia viestejä lapselle.
 • Reagoi heti, kun huonoa käytöstä ilmenee, älä jätä rankaisemista ja asiasta puhumista myöhemmäksi.
 • Tee selväksi, mikä rangaistus seuraa mistäkin ja noudata aina ennalta määritettyjä rangaistuksia.

Älykäs kurinpito kasvattaa ihmisiä, jotka ovat vapaita ja tietoisia. Ihmisiä, jotka pystyvät tuomaan esiin parhaat puolensa ja jotka kunnioittavat muita.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.