Ajattelumallit: miten mentaliteetti vaikuttaa menestykseen?

"Se joka uskoo pystyvänsä, pystyy siihen." Pidätkö itse tätä lausuntoa totena? Jatka lukemista ja selvitä, miten ajattelumallit (mindset) ja menestys liittyvät Carol S. Dweckiin.
Ajattelumallit: miten mentaliteetti vaikuttaa menestykseen?
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Jos kysyisimme, mistä henkilön menestys riippuu, mikä olisi sinun vastauksesi? Vastaisit kenties, että menestys riippuu tietysti hänen kyvyistään, älykkyydestään tai saamastaan koulutuksesta. Saatat ajatella, että paras lähtökohta menestykseen on saada siihen hyvät mahdollisuudet. Kaiken tämän lisäksi avain menestykseen näyttäisi kuitenkin löytyvän myös ajattelumalleista (mindset).

Kuulostaa naiivilta ajatella, että “se, joka uskoo pystyvänsä, pystyy siihen”. Kehityspsykologian tohtori ja tutkija Carol S. Dweck on kuitenkin tehnyt tästä sanonnasta selkeitä johtopäätöksiä. Hänen kirjansa Mindset: The Attitude of Success tutkii, miten uskomukset vaikuttavat voimakkaasti suoritukseemme. Tässä artikkelissa haluammekin käsitellä juuri niitä mielenkiintoisia johtopäätöksiä, joita Dweckin bestseller ehdottaa.

Ajattelumallit ovat joukko uskomuksia, joita me kokoamme sekä maailman että itsemme toiminnasta

Näin ajattelumallit vaikuttavat menestykseen

Ajattelumallit ovat joukko uskomuksia, joita me kokoamme sekä maailman että itsemme toiminnasta. Ja juuri näiden uskomusten perusteella ohjaamme omaa käyttäytymistämme. Näin ollen se, mitä pidämme todellisena, saa meidät toimimaan tavalla tai toisella, mikä lopulta määrittää tuloksemme.

Juuri tähän johtopäätökseen päätyi myös Carol S. Dweck. Hän teki niin tarkkaillessaan 4-vuotiaiden ryhmää, joka kohtasi pulman, jossa tehtävänä oli valita joko yksinkertaisen palapelin ratkaiseminen tai vaikeamman palapelin loppuunsaattaminen. Dweck pystyi jakamaan jopa näin nuoret lapset kahteen eri ryhmään: osa lapsista valitsi helpomman tehtävän, kun taas toiset hyväksyivät monimutkaisimman haasteen. Mutta miksi näin sitten kävi?

Tosiasia on se, että ero näiden kahden ryhmän välillä ei ollut lasten kyvyissä, vaan heidän ajattelumalleissaan ja uskomuksissaan. Näin ollen Dweck erotti kaksi käsitettä, jotka määräävät suurelta osin kehityksemme ja menestyksemme: kiinteä ajattelumalli ja kasvun ajattelumalli.

Kiinteä ajattelumalli

Kiinteän ajattelumallin omaavat ihmiset ovat niitä ihmisiä, jotka tietoisesti tai tiedostamattaan katsovat, että älykkyys on kiinteää; että jokainen meistä syntyy tietyn älykkyyden kanssa, tietyillä kyvyillä tai ominaisuuksilla, joita on mahdotonta muokata. Tämän ajattelumallin pohjalta nämä ihmiset ylläpitävät hyvin erityisiä käyttäytymismalleja:

 • Heillä on taipumusta yrittää validoida itseään jatkuvasti, yrittäen vaikuttaa älykkäiltä ja päteviltä.
 • He välttävät haasteita kaikin keinoin, koska epäonnistuminen merkitsisi heille kykyjen puutetta.
 • Esteiden ja haasteiden edessä he käyttäytyvät puolustavasti ja hylkäävät välittömästi ne tehtävät, jotka haastavat heitä.
 • Ponnistelut ovat hyödyttömiä ja epäonnistumisia ei voida hyväksyä; tällaiset ihmiset vaativat itseltään jatkuvaa erehtymättömyyttä.
 • Sekä muiden menestys että rakentava kritiikki vaikuttavat heistä uhkaavilta.

Kasvun ajattelumalli

Tätä ajattelumallia noudattavat ihmiset puolestaan ajattelevat, että taitoja ja kykyjä voidaan kehittää työllä ja henkilökohtaisella vaivannäöllä. He ymmärtävät, että meillä jokaisella on omia lähtökohtia, mutta se mikä on todella ratkaisevaa on se, mitä teemme sillä mitä olemme saaneet. Tällaiset ihmiset osoittavat seuraavia asenteita ja käyttäytymismalleja:

 • Uuden oppiminen, kasvaminen ja omien käsitysten laajentaminen saa heidän innostumaan.
 • He hyväksyvät haasteet ja kehittyvät niiden edessä, sillä he näkevät nämä haasteet mahdollisuutena voittaa.
 • He käsittävät epäonnistumiset osana kasvun tietä, eivätkä anna haasteiden lannistaa, vaan jatkavat sinnitellen eteenpäin.
 • He eivät näe ponnisteluja merkkinä taitojen puutteesta, vaan tienä mestarillisuuteen.
 • He ottavat oppia rakentavasta kritiikistä ja saavat innoituksensa ja motivaationsa muiden menestyksestä.
Kasvun ajattelumallin omaavat ihmiset ylittävät esteet, oppivat virheistään ja löytävät tiensä uudelleen

Kuinka voit hyödyntää täyden potentiaalisi?

Lyhyesti sanottuna jokaiseen ajattelumalliin liittyvät asenteet ehdollistavat sitä kehitystä, jonka yksilö pystyy saavuttamaan. Näin ollen ensimmäisen ajattelumallin ryhmään kuuluvat jäsenet, jotka pohjaavat uskomuksensa synnynnäisiin ominaisuuksiin, voivat kasvaa nopeasti, mutta myös pysähtyä. Päinvastoin taas Dweckin väitöskirjan mukaan tähän toiseen ajattelumalliin kuuluvat jäsenet, jotka uskovat ponnisteluun ja sinnikkyyteen, jatkavat edelleen kasvuaan täyteen potentiaaliinsa.

Nämä vaikutukset näkyvät paitsi akateemisella tasolla myös uralla, sosiaalisissa suhteissa ja millä tahansa muulla elämän osa-alueella. Kasvun ajattelumallin omaavat ihmiset ylittävät esteet, oppivat virheistään ja löytävät tiensä uudelleen, laajentaen ja saavuttaen itsestään parhaan version. Kiinteät ajattelumallit saavat meidät puolestaan vakiinnuttamaan itsemme tietylle tasolle, jota emme koskaan pääse ylittämään, koska pelkäämme epäonnistumisia, koska jähmetymme haasteiden edessä ja koska rajoitamme itseämme ajattelemaan, että olemme keitä olemme ja omilla ponnisteluilla ja motivaatiolla ei ole merkitystä.

Vaikka ajattelumallimme ovat osa persoonallisuuttamme, meidän tehtävämme on muuttaa näitä malleja. Lopeta siis itsesi ylistäminen ja arvosi mittaaminen ominaisuuksiesi pohjalta, ja pyri onnittelemaan itseäsi vaivannäöstäsi, sinnikkyydestäsi ja periksiantamattomuudestasi. Joskus epäonnistuminen antaa meille mahdollisuuden saavuttaa täyden potentiaalimme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Dweck, C. (2017). Mindset: la actitud del éxito. EDITORIAL SIRIO SA.
 • Dweck, C. (2015). Carol Dweck revisits the growth mindset. Education Week35(5), 20-24.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.