Aivohermot ja niiden kiehtova toiminta

3.11.2019
Aivohermot ovat osa hermostomme tärkeimpiä kommunikointirakenteita. Lue niistä lisää alta!

Hermosto on hämmästyttävän monimutkainen järjestelmä. Sen useat kytkökset tekevät siitä yhden kehon tärkeimmistä järjestelmistä. Tämän artikkelin aiheena ovat sen tärkeimmät osatekijät, aivohermot. Aivohermoihin viitataan yleensä aivohermopareina, sillä ne ovat pareittain, yksi kummallakin aivopuoliskolla.

Aivohermot, tai aivohermoparit, lähtevät kallonpohjasta ja kulkevat kallon pienten aukkojen kautta kohdealueilleen. Näin ne ovat yhteydessä kaikkiin ääreisalueisiin. Niitä kutsutaan hermopareiksi siksi, että aivojen kummallakin puolella on yksi hermo. Oikealla aivopuoliskolla on siis kaksitoista hermoa ja vasemmalla aivopuoliskolla kaksitoista hermoa.

Aivohermojen luokittelu

Aivohermot voidaan luokitella eri tavoin:

Tehtävien mukaan

  • Motoriset aivohermot. Silmien liikkeisiin liittyvät aivohermot (3, 4 ja 5) ja kielen ja kaulan liikkeisiin liittyvät aivohermot (10 ja 12).
  • Sensoriset aivohermot. 1, 2 ja 8.
  • Sekalaiset aivohermot. 5, 7, 9 ja 10.
  • Parasympaattiset aivohermot. 3 ja 7.

Sijainnin mukaan

Osa sijaitsee aivorungon yläpuolella (parit yksi ja kaksi), osa aivorungon yläosassa (parit kolme ja neljä), osa aivosillan lähellä (parit viisi, kuusi, seitsemän ja kahdeksan) ja osa ydinjatkeen alimmassa osassa (parit yhdeksän, kymmenen, yksitoista ja kaksitoista).

Teoksen ”Neuroscience: Exploring the Brain” kirjoittajien Bearin, Connorsin ja Paradison mukaan kaksi ensimmäistä aivohermoa kuuluvat keskushermostoon ja muut ovat kuin selkäydinhermoja ”siinä mielessä, että ne sisältävät ääreishermostoon kuuluvia aksoneita”. Jokaisella näillä hermolla on hermosyitä, jotka suorittavat useita eri toimintoja.

Aivohermot vastaavat eri tehtävistä

Aivohermot ja niiden tehtävät

Aivohermopari 1

Aksonityypit: Sensoriset.

Tämä on lyhyin aivohermopari, sillä sen kohdealue on lähellä sitä aluetta, josta se on lähtee aivoista. Sitä kutsutaan hajuhermoksi. Kuten sen nimikin viittaa, sen tehtävänä on kuljettaa tietoa hajuaistiin liittyen.

Aivohermopari 2

Aksonityypit: Sensoriset.

Tämä hermo on peräisin väliaivoista. Kuten edellisellä hermoparilla, tälläkin on tuovia hermosyitä, jotka kuljettavat hermoimpulsseja aistinelimiltä keskushermostoon. Sen tehtävänä on välittää näköaistein saatavaa tietoa.

Aivohermopari 3

Aksonityypit: Somaattis-motoriset ja viskeraalis-motoriset.

Tätä hermoa kutsutaan silmän liikehermoksi. Se vastaa silmien ja silmäluomien liikuttamisesta. Tämän lisäksi se hallitsee parasympaattisesti pupillien kokoa.

Aivohermopari 4

Aksonityypit: Somaattis-motoriset.

Tämä neljäs hermopari on peräisin keskiaivoista. Sitä kutsutaan telahermoksi. Sekin vastaa silmien liikkeestä ja lähettää signaaleja erityisesti silmän ylempään vinoon lihakseen.

Aivohermopari 5

Aksonityypit: Somaattis-sensoriset ja somaattis-motoriset.

Tämä tunnetaan kolmoishermona ja sillä on motorisia ja sensorisia tehtäviä. Motorisella tasolla se lähettää käskyjä pureskelusta vastaaville lihaksille. Sensorisella tasolla se kerää aistitietoa suun ja kasvojen kosketuksesta, kivusta ja asennosta.

Aivohermopari 6

Aksonityypit: Somaattis-motoriset.

Tämä aivohermopari on nimeltään loitontajahermo. Se vastaa silmän loitontajaliikkeistä ja saa katseen siirtymään sivuttaissuunnassa ulospäin.

Aivohermopari 7

Aksonityypit: Somaattis-sensoriset ja somaattis-motoriset.

Tämä tunnetaan kasvohermona, sillä se vastaa kasvolihasten liikkeistä. Tämän lisäksi se käsittelee makuaistia kielen etummaisessa kahdessa kolmasosassa. Se lähettää käskyjä myös kyynel- ja sylkirauhasille.

Aivohermopari 8

Aksonityypit: Sensoriset.

Tämä on kuulo-tasapainohermo. Se on vastuussa kuulo- ja tasapainoaistista, eli se kerää tietoa siitä mitä kuulemme ja myös fyysisestä asennostamme.

Aivohermopari 9

Aksonityypit: Somaattis-motoriset, viskeraalis-motoriset, sensoriset ja viskeraalis-sensoriset.

Tätä kutsutaan kieli-kitahermoksi. Se on ”sekahermo”, jonka nimestä on pääteltävissä joitakin sen tehtävistä:

  • Kurkun lihasten liikkeet.
  • Sylkirauhasten parasympaattinen säätely.
  • Aortan verenpaineen muutosten havainnointi.
  • Makuaisti kielen takimmaisessa kolmasosassa.
Kurkun lihasten liikkeistä vastaa kieli-kitahermo

Aivohermopari 10

Aksonityypit: Viskeraalis-motoriset.

Tätä kutsutaan vagushermoksi/kiertäjähermoksi. Se on vastuussa sydämen, keuhkojen ja vatsaontelon elinten parasympaattisesta säätelystä. Lisäksi se välittää aistitietoa sisäelinten kivusta, kurkun lihasten liikkeistä sekä saa tietoa makuaistin välityksellä.

Aivohermopari 11

Aksonityypit: Somaattis-motoriset.

Tätä kutsutaan lisähermoksi. Se käsittelee kurkun ja kaulan lihasten liikkeitä.

Aivohermopari 12

Aksonityypit: Somaattis-motoriset.

Tämä kielen liikehermona tunnettu aivohermopari osallistuu nielemistoimintoon. Lisäksi se vastaa kielen liikkeistä yhdessä yhdeksännen ja kymmenennen aivohermoparin kanssa. Tämä aivohermopari mahdollistaa nielemisen optimaalisella tavalla.

Kuten tästä voi päätellä, mikä tahansa vaurio aivohermoissa voi merkitä vakavia ongelmia elimistön toiminnalle ja jopa hengissä pysymiselle. Kun nämä vauriot ilmenevät kehossa, puhutaan neurologisista häiriöistä.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi ymmärtämään paremmin näitä oleellisen tärkeitä aivojemme hermoja!

  • Bear, M. F. Connors, B. W., PAradiso, M.A. Nuin, X.U., Guillén, X.V & Sol Jaquotor, M.J. (2008). Neurociencias la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippicott Williams & Wikins.
  • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T.M. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGrawHill Interamericana.