Logo image
Logo image

8 persoonallisuustyyppiä Carl Jungin mukaan

4 minuuttia
8 persoonallisuustyyppiä Carl Jungin mukaan
Viimeisin päivitys: 19 syyskuuta, 2016

 

Carl Gustav Jung on epäilemättä varsin oleellinen nimi, mikäli haluamme ymmärtää psykologian historiaa paremmin. Hänen teoriansa ovat olleet niin valtavan polemiikin kuin inspiraationkin lähde. Ei siis liene ihme, että hän on oman ajatuskoulukuntansa perustaja psykoanalyyttisella alalla. Kyseinen koulukunta on analyyttinen psykologia, jota kutsutaan myös kompleksiseksi psykologiaksi ja syvyyspsykologiaksi.

Jung oli pitkän aikaa Sigmund Freudin oppilas. Hän kuitenkin etäännytti itsensä Freudista lähinnä koska hän ei ollut samaa mieltä tämän seksuaalisuuden teoriasta. Lisäksi Jung postuloi ajatuksen “kollektiivisen tiedostumattoman” olemassaolosta, joka edeltää yksilöllistä alitajuntaa. 

“Minä tiedän mitä haluan: minulla on tavoitteita ja mielipiteitä. Antakaa minun olla oma itseni, se riittää minulle paremmin kuin hyvin.” 
-Anne Frank-

Carl Jung oli rauhaton intellektuelli, joka kokosi tietoa monista eri lähteistä. Neurologian ja psykoanalyysin lisäksi Jungin teorioihin vaikuttivat mytologia, uskonto ja jopa parapsykologia. Yksi hänen suurimmista intohimoistaan oli arkeologia ja hänen arkkityyppiensä teoria sai luultavasti alkunsa tässä maastossa. Tämä on teoria yleisistä symboleista, jotka ovat maailmanlaajuisesti läsnä ihmismielen tiedostamattomassa osassa.

Jungin personaallisuustyyppiteoria

Carl Jung mielsi, että on olemassa neljä psykologista perustoimintoa: ajattelu, tunteminen, aistiminen ja havainnointi. Joka ikisessä ihmisessä korostuu erityisesti yksi tai usempi näistä toiminnoista. Esimerkiksi yksilön ollessa impulsiivinen, johtuu tämä Jungin mukaan siitä, että heidän “aisti ja havainnoi” -toiminnot dominoivat heidän “tunne ja ajattele” -toimintojaan.

Some figure

Perustuen näihin neljään perustoimintoon, Carl Jung postuloi että on olemassa kaksi pääluonnetyyppiä: introvertti ja ekstrovertti. Näistä molemmilla on tiettyjä ominaisuuksia, jotka erottavat sen toisesta.

Ekstrovertti luonne

Ekstroverttia tyyppiä kuvailevat seuraavat ominaisuudet:

 • Heidän mielenkiintonsa on keskittynyt ulkoiseen todellisuuteen oman sisäisen maailmansa sijaan.
 • He tekevät päätöksiä ajattelemalla niiden vaikutuksia ulkoiseen todellisuuteen oman olemassaolonsa sijaan.
 • Heidän tekojaan määräilee se, mitä muut ihmiset niistä saattavat ajatella.
 • Heidän etiikkansa ja moraalinsa rakentuu sen varaan mitä maailmalla laajemmin ajatellaan.
 • He ovat ihmisiä, jotka voivat sopia lähes mihin tahansa ympäristöön, mutta joiden on vaikea todella mukautua.
 • He ovat vietävissä, helposti vaikutettavissa ja taipuvaisia imitoimaan muita.
 • Heidän täytyy tulla nähdyiksi ja tunnustetuiksi muiden taholta.

Some figure

Introvertti luonne

Introvertilla tyypillä taas on seuraavat ominaispiirteet:

 • He ovat kiinnostuneita itsestään, omista tunteistaan ja ajatuksistaan.
 • He suuntaavat käytöstään sen mukaan, mitä he tuntevat ja ajattelevat, vaikka se saattaa olla ulkoisen todellisuuden vastaista.
 • He eivät murehdi liiaksi siitä, minkälaisia vaikutuksia heidän teoillaan saattaa olla heidän ympäristöönsä. He murehtivat kaikesta, mikä tyydyttää heitä sisäisesti.
 • Heillä on haasteita sopia joukkoon ja mukautua ympäristöönsä. Kuitenkin jos he onnistuvat sopeutumaan, tekevät he sen luovalla ja täydellisellä tavalla.

Persoonnallisuuksien tyypit

Perustuen näihin neljään psykologiseen toimintoon ja kahteen luonteen perustyyppiin Carl Jung vahvistaa, että voidaan kuvailla kahdeksan selvästi erotettavaa persoonallisuustyyppiä. Kaikki ihmiset kuuluvat johonkin näistä tyypeistä, jotka ovat seuraavat:

Refleksiivinen ekstrovertti 

Refleksiivinen ekstrovertti vastaa persoonallisuutena objektiivisia ja älykkäitä yksilöitä, joiden teot perustuvat lähes täysin järkisyille. He hyväksyvät totena ainoastaan sellaiset asiat, jotka he voivat vahvistaa riittävin todistein. He eivät ole kovin herkkiä ja voivat olla jopa tyrannimaisia ja manipuloivia muita ihmisiä kohtaan.

Refleksiivinen introvertti 

Refleksiivinen introvertti on ihminen, jonka älyllinen toiminta on vilkasta, mutta jolla kuitenkin on ongelmia samaistua muihin ihmisiin tai olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa. Heillä on taipumus olla itsepäisiä ja sinnikkäitä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toisinaan muut kokevat heidän olevan sopeutumattomia henkilöitä ja harmittomia, mutta mielenkiintoisia.

Tunteellinen ekstrovertti

Ihmiset, jotka osuvat tähän ryhmään, ovat erittäin hyviä ymmärtämään muita ja luomaan sosiaalisia suhteita. He kuitenkin painiskelevat sen kanssa miten erottaa itsensä laumasta ja kärsivät, kun heitä ympäröivät ihmiset jättävät heidät huomiotta. He ovat erittäin taitavia kommunikoimaan.

Tunteellinen introvertti 

Tunteellisen introvertin persoonallisuustyyppi vastaa yksinäisiä ihmisiä, joilla on suuria vaikeuksia luoda sosiaalisia suhteita muiden ihmisten kanssa. He saattavat olla epäsosiaalisia ja melankolisia. He tekevät kaiken mitä suinkaan voivat jäädäkseen huomaamatta ja he tykkäävät olla hiljaa. He ovat kuitenkin erittäin herkkiä tunnistamaan muiden tarpeita.

Some figure

Perseptiivinen ekstrovertti 

Perseptiiviset ekstrovertit ovat yksilöitä, joilla on erityinen heikkous esineitä kohtaan, joihin he saattavat liittää jopa taianomaisia ominaisuuksia, vaikkakin voivat tehdä sen tiedostamattaan. He eivät ole intohimoisia ajatusten ja ideoiden suhteen, vaan ennemminkin sen, miten nämä ideat saavat muotonsa käsin kosketeltavissa asioissa. He hakevat ennen kaikkea nautintoa.

Perseptiivinen introvertti

Tämän persoonallisuustyypin löytää usein taitelijoiden ja muusikkojen joukosta. Perseptiiviset introvertit ovat ihmisiä, jotka asettavat erityistä painoarvoa aistikokemuksille. He pitävät värejä, muotoja ja tekstuureja korkeassa arvossa. He kuuluvat muotojen maailmaan sisäisten kokemusten tarjoajana.

Intuitiivinen ekstrovertti

Tämän kaltainen personaallisuus on tyypillinen seikkailija. Intuitiiviset ekstrovertit ovat todella aktiivisia ja rauhattomia. He tarvitsevat paljon virikkeitä kaiken aikaa. He ovat sinnikkäitä omien päämääriensä saavuttamisen suhteen ja tehtyään sen, he jatkavat saman tien seuraavan tavoitteen parissa unohtaen aiemman hyvin nopeasti. He eivät välitä suuremmin heitä ympäröivien ihmisten hyvinvoinnista.

Intuitiivinen introvertti 

Tällaiset ihmiset ovat äärimmäisen herkkiä aistimaan jopa kaikkein hienovaraisimmat ärsykkeet. Intuitiiviset introvertit vastaavat todellisuudessa sen tyyppisiä ihmisiä, jotka voivat lähestulkoon arvata mitä muut ajattelevat, tuntevat tai ovat valmiita tekemään. He ovat kekseliäitä, haaveilijoita ja idealisteja. Heidän suurin haasteensa on “pitää jalkansa maassa.”

Some figure

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.