5 persoonallisuustestiä vertailussa

13.9.2018

Persoonallisuustestit ovat yksiä eniten käytettyjä apuvälineitä psykologian alalla. Vaikka persoonallisuutta on tietenkin vaikea mitata ja on asioita jotka tekevät jokaisesta henkilöstä ainutlaatuisen, ovat persoonallisuustestit hyödyllisempiä kuin ajattelemmekaan. Mutta ensin meidän täytyy tietää millaisia testejä on olemassa, mitä ne mittaavat ja mitä keinoja ne käyttävät.

Olemme kaikki todennäköisesti tehneet persoonallisuustestin jossakin vaiheessa, oli se sitten osa työhaastattelua, kliiniseen tarkoitukseen tai vain huvin vuoksi. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että jotkin testit ovat pätevämpiä kuin toiset. Jos haluamme saada luotettavaa tietoa, meidän täytyy olla valikoivia.

Psykologisella alalla törmätään yleensä kahteen todella erityiseen testiin. Ensimmäinen on klassinen psykometrinen testi. Siinä aloitetaan kognitiivisesta käyttäytymisnäkökulmasta ja oletetaan, että ihmiset ovat rehellisiä vastatessaan kysymyksiin.

Toinen on projektiivinen testi. Se on testi, jossa kohde heijastaa asioita alitajunnastaan, jotka jäävät huomaamatta luovien tai itseään havainnoivien harjoitusten myötä. Tämä testi on erittäin hyödyllinen, varsinkin kliinisessä tutkimuksessa, oikeuslääketieteessä ja lasten kohdalla.

Seuraavaksi käymme läpi mitkä persoonallisuustestit ovat yleisimmin käytettyjä persoonallisuuksien määrittämiseksi, ymmärtämiseksi ja kuvailemiseksi.

jakautunut mieli

1. Big five -malli

Vaikka se ei olekaan varsinaisesti persoonallisuustesti, on “Big five” -malli yksi parhaiten tunnetuista piirremalleista ja se toimii perustana monille testeille, joilla pyritään ymmärtämään ja mittaamaan ihmisen käyttäytymistä. Se on jaettu viiteen pääalueeseen, joita ovat:

 • Avoimuus kokemuksille
 • Tunnollisuus
 • Ulospäinsuuntautuneisuus
 • Sovinnollisuus
 • Neuroottisuus

Testi on saanut huomattavaa menestystä monissa aiheyhteyksissä: lääkärin toimistosta työhaastatteluihin ja oppilaanohjaukseen. Monet näiden alojen ammattilaiset kokevat Big five -mallin hyvin menestyksekkäänä kehyksenä.

2. 16PF-persoonallisuustesti

16PF-persoonallisuustesti on yksi arvostetuimmista testeistä. Se on vuosikymmenien työn tulos ja analyysi, jonka kehitti Raymond B. Cattell, brittiläinen psykologi, joka oli tunnettu persoonallisuuden ja älykkyyden alalle antamasta suuresta panoksestaan. Hän kertoi esimerkiksi juoksevan älykkyyden ja kristallisoidun älykkyyden olemassaolosta.

16PF-persoonallisuustestiä on tarkistettu ja päivitetty jatkuvasti, mutta se pysyy pohjimmiltaan samanlaisena: 16 piirrettä ja 5 toissijaista piirrettä.

 • A (Lämpö)
 • B (Järkeily)
 • C (Henkinen vakaus)
 • E (Valta)
 • F (Eloisuus)
 • G (Sääntötunnollisuus)
 • H (Sosiaalinen rohkeus)
 • I (Herkkyys)
 • L (Valppaus)
 • M (Hajamielisyys)
 • N (Yksityisyys)
 • O (Pelko)
 • Q1 (Avoimuus muutokselle)
 • Q2 (Omavaraisuus)
 • Q3 (Perfektionismi)
 • Q4 (Kireys)

ihmisiä toimistolla

3. Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori

Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori on hyvin tunnettu persoonallisuustesti, joka perustuu Carl Jungin teokseen. Itse testin kehitti Katharine Cook Briggs ja hänen tyttärensä Isabel Briggs Myers. Vaikka tämä testi onkin hyvin suosittu, ei sitä kuitenkaan käytetä usein kliinisellä alalla.

Koska se ei ole hyödyksi kliinisellä tai oikeuslääketieteellisellä alalla, on se pääasiassa suosittu henkilökohtaisen kasvun arvioimisessa ja toisinaan kouluissa ja työpaikoilla. Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori pystyy tarjoamaan seuraavia tietoja:

 • 1. Kuinka keskitämme huomiomme ja saamme energiaa (sisään- vai ulospäinkääntynyt)
 • 2. Kuinka hahmotamme ja käsittelemme tietoa (aistimus vai intuitio)
 • 3. Kuinka teemme päätöksiä (järki vai tunne)
 • 4. Kuinka suhtaudumme ulkomaailmaan (loogis-rationaalisesti tuomiten vai henkisten käsitysten mukaisesti)

4. Minnesota Multiphasic Personality Inventory –persoonallisuustesti (MMPI)

MMPI on yksi kliinisten, oikeuslääketieteellisten ja henkilökohtaisten tarkoitusten suosituin persoonallisuustesti. Se antaa melko mukautetun kuvan jokaisen henkilön persoonallisuudesta, mutta se sopii myös erilaisten mielenterveyshäiriöiden määrittämiseen. MMPI mittaa siis ihmisiä suuressa mittakaavassa. Niihin kuuluvat masennus, kyynisyys, skitsofrenia, ahdistuneisuus, epäsosiaalinen käyttäytyminen, mania sekä paranoia ja niin edelleen.

5. Rorschachin testi

Olemme varmasti kaikki kuulleet Rorschachin testistä. Elokuvat saavat sen näyttämään siltä kuin jokainen psykologi käyttäisi sitä joka kerta, kun potilas astuu sisään toimistoon. Todellisuus ei kuitenkaan ole aivan niin. Sen jälkeen, kun Hermann Rorschach julkaisi testin vuonna 1921, se levisi välittömästi koko psykoanalyyttiseen yhteisöön. Se on kuitenkin nykyisin vielä projektiivinen testi, kuten puutesti tai Thematic Appreciation Test (TAT).

persoonallisuustestit: mustekuvio

Nämä projektiiviset testit vaativat kuitenkin ammattilaisen arvioinnin. Ammattilaisen täytyy arvioida kaikki alkaen siitä kuinka pitkään potilaalla kestää vastata sisältöön.

Testi esitellään tavalla “jäljittää” persoonallisuuden muoto ja jälki. Sitä siis käytetään yksinomaisesti ja se ei koskaan tule olemaan kiistaton. Nämä testit ja muut keinot toimivat ihanteellisesti antaen lisää perspektiiviä ja tuloksia tarkemmalla kuvauksella.