Viisi totuutta, jotka henkisesti kypsät ihmiset hyväksyvät

· 27.3.2019

Henkisesti kypsät ihmiset ovat kulkeneet pitkän matkan. He ovat oppineet virheistään. He ovat päättäneet olla vastuussa omasta kohtalostaan.

Henkisesti kypsät ihmiset tietävät, että elämä ei ole aina helppoa tai reilua. Siten he eivät pidä ketään vastuussa heidän onnellisuudestaan tai kärsimyksestään. Niin ikään he eivät odota kenelläkään olevan heidän hyvinvointinsa avainta. He ovat itse vastuussa omista päätöksistään. He ovat jokaisen ottamansa askeleen ja tekemiensä valintojen arkkitehtejä.

Henkisen kypsyyden käsite esitteli yhden Albert Ellisin teorioiden peruspilareista. Heille tiedoksi, jotka eivät tiedä kognitiivisen käyttäytymisteorian kantaisästä, hän on yksi mahtavimmista psykologian hahmoista.

Hän kirjoitti yli 800 kirjaa ja 1 800 artikkelia, koulutti yli 200 terapeuttia ja loi instituution, joka kantaa hänen nimeään. Tämä instituutio opettaa ihmisiä tunnistamaan, haastamaan ja korvaamaan negatiiviset uskomuksensa terveemmillä. Nämä terveemmät ajatukset edistävät hyvinvointia sekä henkistä kasvua, jotta ihmiset voivat valloittaa tavoitteensa.

On tärkeää omata perusvälineet, joilla helpotamme kasvuamme ja kypsyyttämme ihmisinä. Nämä välineet tai periaatteet, joista puhumme seuraavaksi, sisältävät Albert Ellisin työn perustan: tehdä kärsimyksestä paremmin hallittavissa olevaa.

1. Henkisesti kypsät ihmiset ymmärtävät, että maailma ei ole sellainen kuin he haluavat sen olevan

Monet meistä haluaisivat muuttaa menneisyyttä. Haluaisimme päättää luvun lukemisen, lukea sen uudelleen ja päättää pyyhkiä joitakin kappaleita pois, jotta tarinasta tulisi järkevämpi.

Mutta halusimmepa sitä tai emme, odottamattomia asioita tapahtuu ja meidän on pakko hyväksyä ne.

Henkisesti kypsät ihmiset ovat oppineet, että he eivät voi muuttaa toisia ihmisiä. Tämä johtuu siitä, että emme voi odottaa muiden toimivan haluamallamme tavalla tai sanovan haluamiamme asioita. Kaikki tämä johtaa epäilemättä tarpeettomaan kärsimykseen.

2. Omasta onnesta tulee ottaa vastuu itselle

Brownin yliopiston kognitiivinen psykologi Bertrand Malle teki vuonna 2004 tutkimuksen analysoidakseen onnellisuuden ja henkilökohtaisen vastuun ymmärtämistavan välistä suhdetta.

Usko siitä, että se mitä meille tapahtuu on muiden ihmisten käsissä, luo epämukavuutta. Se on kuin eläisi strutsin tavoin piilottaen pään samalla syyttäen maailmaa omista epäonnistumisistaan.

Me emme tietenkään hallitse kaikkia todellisuutemme näkökohtia. Voimme kuitenkin valita tavan, jolla reagoimme niihin. Se on avaintekijä.

henkisesti kypsät ihmiset ottavat totuuden vastaan

3. Voit muuttua milloin vain haluat

Henkisesti kypsät ihmiset antavat itselleen luvan muuttua. Muuttuminen tarkoittaa kasvamista ja sopeutumista jonkin uuden oppimisen jälkeen.

Kasvaminen tarkoittaa usein asioiden ja ihmisten jättämistä taakseen vähentääkseen taakkoja, jotka rajoittavat meitä sekä syövyttävät yksilöllistä arvoa ja hyvinvointia. Siihen kuuluu rohkeana olemista sekä selkeiden ratkaisujen tekemistä. Sinun tulee ymmärtää, että potentiaalisi piilee ajoittaisten muutosten tekemisessä.

4. Sinun täytyy kantaa henkilökohtaista kompassia taskussasi

Tarvitsemme henkisen kompassin jokaiselle elämänmatkallemme. Sen pitäisi aina suunnata meidät kohti polkua, jossa pelkomme eivät paina meitä liikaa, jossa emme ole ahdistuneita ja jossa hermomme eivät hidasta meitä.

Henkisesti kypsät ihmiset ovat oppineet käsittelemään ei-toivottuja seurauksia tuovia tunnetiloja. He oppivat jokaisesta kokemuksesta.

Henkisen kompassin täytyy pysyä hyvin kalibroituna. Voit saavuttaa sen kokemuksen kanssa ja kiinnittämällä enemmän huomiota sisäisiin mielentiloihin, irrationaalisiin ajatuksiin sekä tunteisiin, jotka tuovat sinusta esiin pahimman puolesi.

sydän ja kompassi

5. Sinun ei tarvitse olla rakastunut ollaksesi onnellinen

Henkisesti kypsät ihmiset eivät etsi rakkautta pakkomielteisesti. He eivät välttele sitä, mutta he eivät myöskään tarvitse sitä. He ymmärtävät, että jatkuvalla henkisellä kasvulla on eniten merkitystä. On tärkeää jatkaa oppimista yhdessä jonkun sellaisen kanssa, joka rikastuttaa elämääsi, joka ei vetoa henkisiin arvoihin, vaan ennemminkin puoltaa ja laajentaa niitä.

Rakkaus, joka on tasapainossa ja sallii kummankin osapuolen seurata omia tavoitteitaan, on ainoaa rakkautta, joka sopii henkisesti kypsän ihmisen sydämeen. He suosivat yksinäisyyttä epäterveen parisuhteen sijaan. Heille on tärkeämpää hyvinvointi ja henkilökohtainen tyytyväisyys.

Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että sinun tulisi tietää, ettei kukaan synny tähän maailmaan henkisesti kypsänä ihmisenä. Se on jotakin, mitä opimme ajan myötä.