Viisi suurta persoonallisuuspiirrettä Goldbergin mukaan

4.5.2018

Lewis Goldbergin persoonallisuusteoria tunnetaan myös nimellä ”Big Five”, eli viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria. Se on peräisin eri tutkimuksista, joissa painottuivat toistuvasti tietyt persoonallisuuspiirteet ihmisen olemuksen määrittelemisessä. Vaikka tästä mallista on puhuttu jo vuodesta 1933 asti, se rakentui varsinaiseksi teoriaksi vasta vuonna 1993.

Goldberg yhdisti nämä viisi suurta persoonallisuuspiirrettä eri aakkosiin. Hän kutsui niitä ensisijaisiksi faktoreiksi.

  • Ensimmäinen on O-faktori (openness to new experiences) eli avoimuus.
  • Toinen on C (conscientiousness), tunnollisuus.
  • Kolmas on E (extroversion), ulospäinsuuntautuneisuus.
  • Neljäs on A (agreeableness), sovinnollisuus.
  • Viides on N (neuroticism), neuroottisuus.

Nämä kirjaimet muodostavat akronyymin ”OCEAN”.

Jokainen näistä ominaisuuksista koostuu vielä tarkemmista piirteistä. Tiedemiehet ovat kehittäneet erilaisia persoonallisuustestejä tähän malliin perustuen. Niiden avulla on mahdollista arvioida ja mitata testintekijää. Katsotaan tarkemmin näitä piirteitä ja tämän tietyn mallin ominaisuuksia.

Avoimuus, yksi persoonallisuuspiirre

Avoimuus viittaa henkilön kykyyn etsiä uusia kokemuksia sekä kykyä tehdä niille tilaa ja visualisoida tulevaisuutta luovasti. Hyvin avoimet ihmiset ovat mielikuvituksellisia ja arvostavat taidetta. He tulevat hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa. He ovat myös uteliaita ja suosivat vaihtelua rutiinin sijaan.

nainen tanssii värisumussa

Ihmiset, jotka saavat tässä kategoriassa alhaiset pisteet, eivät ole avoimia uusille kokemuksille; heissä on nähtävissä juuri vastakkaiset piirteet. Toisin sanoen, he suosivat turvallisuutta ja rutiineja. Heidän on vaikea sopeutua uusiin asioihin, mistä syystä he suosivat tiukkaa aikataulua. Heillä on taipumusta teknisiin toimintoihin ja he eivät juuri osoita mielenkiintoa abstrakteihin asioihin.

Tunnollisuus

Tämä viittaa itsehillintäkykyyn ja kykyyn toimia tehokkaasti. Se liittyy suunnittelu-, organisaatio- ja toimeenpanokykyihin. Tunnollisuus liittyy myös sinnikkyyteen, kykyyn saavuttaa tavoitteet ja päämäärät, sekä täsmällisyyteen.

Ihmiset, jotka saavat suuret pisteet tässä kategoriassa, ovat usein järjestelmällisiä. Muut näkevät heidät luotettavina ja pikkutarkkoina. Ääripäässä tällaiset ihmiset ovat perfektionisteja ja voivat olla työhulluja. Heillä on voimakas tarve menestyä.

Ulospäinsuuntautuneisuus

Ulospäinsuuntautuneisuus on kykyä nauttia muiden seurasta. Ekstrovertit tykkäävät saada seuraa ja he tuntevat olonsa mukaviksi ryhmän sisällä. He työskentelevät hyvin ryhmissä ja ovat optimistisia ja innostuneita. He ovat muiden ihmisten seurassa kuin kala vedessä.

ystävykset juhlimassa

Tämän vastakkaisessa päässä ovat introvertit, jotka työskentelevät paremmin yksin. Introvertit tuntevat yleensä tiettyä epäluottamusta tai varovaisuutta muiden ihmisten kanssa. He suosivat pieniä ystäväpiirejä ja tuntevat olonsa epämukavaksi suuren joukon keskellä.

Sovinnollisuus

Tämä liittyy ensisijaisesti henkilön kykyyn tuntea empatiaa. Ihmiset, jotka saavat tässä piirteessä korkeat pisteet, ovat ymmärtäväisiä ja suvaitsevaisia muita ihmisiä kohtaan. He ymmärtävät erittäin hyvin muiden ihmisten tarpeita ja tunteita.

Vastakkaisessa päässä olevat ihmiset ovat vaikeita ja riidanhaluisia. He nauttivat väittelystä ja riidoista ja yrittävät tyrkyttää näkemyksiään muille. Vihamielisyys on heidän tavaramerkkinsä. Tällaiset ihmiset ovat erittäin hyviä kilpailullisissa toimissa ja he saavat energiaa ihmisten edessä olemisesta.

Neuroottisuus tai psyykkinen epävakaus

Tämä piirre viittaa kykyyn tai kyvyttömyyteen käsitellä vaikeita tilanteita elämässä. Ihmiset, jotka saavat korkeat pisteet tässä kategoriassa, käyttäytyvät yleensä arvaamattomasti. Heidän käytöksensä ei ole johdonmukaista ja heidän reaktionsa vaihtelevat laajasti, kuitenkin ilman selkeää syytä.

mitkä tämän miehen persoonallisuuspiirteet olisivat

Vastakkaisessa päässä olevat ihmiset ovat vakaita, harkitsevaisia ja maltillisia, jopa kriisitilanteissa. Tällaiset ihmiset ovat rauhallisia ja varmoja kyvystään käsitellä vaikeita asioita ja virheitä. He ovat yleisesti ottaen positiivisia ja pysyvät sellaisina vaikeuksista huolimatta.

Tämän mallin mukaan persoonallisuustestin tulos on jokaisesta kategoriasta saatu pistemäärä, jonka mukaan testintekijä on jokaisen piirteen suhteen joko korkealla tasolla, keskitasolla tai matalalla tasolla. Joskus sitä käytetään osana työhönvalitsemisprosessia. Kouluttajat käyttävät sitä oppilaidensa kanssa auttaakseen heitä selvittämään heidän persoonallisuuteensa sopivan ammatin. Sitä hyödynnetään myös joskus terveydenhoitoon liittyvissä tilanteissa.