Logo image
Logo image

Unihalvauksen hoito MR-terapialla

4 minuuttia
MR-terapia on loistava hoito unihalvaukseen. Tämä unihäiriö johtaa tavallisesti ahdistukseen, sillä se aiheuttaa voimakkaita tuntemuksia ja hallinnan menetystä.
Unihalvauksen hoito MR-terapialla
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Unihalvauksen hoito onnistuu MR-terapialla (muscle relaxation) eli lihasrentoutusterapialla. Tässä unihäiriössä on kyse lihasten halvaantumisesta, ja se voi tapahtua joko heti nukkumaan mennessä tai heti herätessä. Unihalvaus johtuu ongelmasta niissä aivomekanismeissa, jotka säätelevät REM-unen ja valveen sykliä.

Unihalvauksen aikana ihminen on hereillä ja tuntee asioita, mutta ei pysty liikuttamaan mitään osaa kehostaan. Tämä tilanne johtaa luonnollisestikin kovaan ahdistuneisuuteen, pelkoon ja mahdollisesti hypnagogisiin ja hypnopompisiin hallusinaatioihin.

Unihalvaus luokitellaan enisijaisten unihäiriöiden kategoriaan eikä se ole seurausta psyykkisestä sairaudesta, huumeidenkäytöstä tai mistään muusta sairaudesta. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV, 1994), yhdysvaltalainen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmä, luokittelee sen eräänlaiseksi parasomniaksi. Toisin sanoen se vaikuttaa unen laatuun ja määrään.

Se tapahtuu aina REM-unen ja heräämisen välillä. International Classification of Sleep Disorders -luokittelun mukaan se voi olla joko krooninen ongelma tai tapahtua vain yhdestä kahteen kertaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että se voi kehittyä täysin olosuhteisiin liittyvien tekijöiden seurauksena.

Some figure

Unihalvauksen pääpiirteet

Aivotoiminta on lähes täysin samanlaista REM-univaiheen aikana kuin hereillä ollessa. Tämä on se univaihe, jolloin ihminen näkee kaikkein sekavimpia, tunnepohjaisimpia unia. Evoluution johdosta osa lihaksista on halvaantunut tämän vaiheen aikana. Mutta muutokset unitottumuksissa voivat muuttaa tätä prosessia, jossa lihakset ovat joko on- tai off-tilassa.

Mitä fysiologisia prosesseja unihalvaukseen kuuluu?

Elimistö vapauttaa GABA-välittäjäaineita ja glysiiniä lihasten rentouttamiseksi. Näin ne salpaavat liikehermosolut selkärangasta.

Mutta mikä tahansa ongelma heräämisprosessissa voi saada ihmisen heräämään ennen kuin hän on saanut takaisin kyvyn liikkua ja reagoida. Limbinen (psyykkinen) järjestelmä sitten käsittelee ja tulkitsee tilanteen siten kuin se koetaan.

Pakoreaktio

Tässä tilanteessa mantelitumake reagoi näiden tuntemusten pohjalta. Koska ihminen on pimeässä ja kyvytön liikkumaan, aivot tulkitsevat tilanteen äärimmäisen vaaralliseksi.

Tämä merkitsee luonnollisestikin sitä, että ihminen pelkää tai on kauhuissaan. Tämä voimakas psyykkinen kokemus voi muuttaa ihmisen havainnointia. Tässä kohtaa alkaa ilmetä näkö-, tunto- ja kuulohallusinaatioita.

Tunne siitä, että joku on läsnä huoneessa

On hyvin tavallista, että unihalvauksen aikana ihmisestä tuntuu kuin joku tarkkailisi häntä. Kyvyttömyys liikkua sekä ahdistus ja unitilan vilkastama mielikuvitus yhdessä saavat ihmisen uskomaan, että joku on läsnä huoneessa.

Aivot ovat äärimmäisen valppaina vaaralle, mutta tämä ei tarkoita sitä, että vaaraa oikeasti on. Aivojen valppauden takia unihalvauksen aikana ihmisestä hyvin tavallisesti tuntuu siltä, kuin joku olisi läsnä huoneessa.

Unihalvauksen hoito MR-terapialla: kummituksen paljastaminen

Vain pieni joukko tutkijoita on yrittänyt löytää erityisen psyykkisen hoitomuodon unihalvaukseen. Yksi näistä tutkijoista on Baland Jalal Cambridgen yliopiston psykologian laitokselta. Hän ehdotti MR-terapian (lihasten rentoutuksen) hyödyntämistä unihalvauksen hoidossa vuonna 2016.

Hän perustelee tätä sillä, että pelko, ahdistuneisuus ja ahdinko luovat “palautekehän”, joka vain pahentaa kohtauksia ja hallusinaatioita. Hän kehitti potentiaalisen hoitomallin pohjautuen seuraaviin asioihin:

  • Kohtauksen merkityksen uudelleenarviointi. Sen tiedostaminen, että unihalvaus on vaaraton ja väliaikainen (se ei tapa eikä halvaus kestä ikuisuutta). Siihen kuuluu myös sen tiedostaminen, että hallusinaatiot johtuvat enimmäkseen edeltäneestä REM-univaiheesta. Näiden asioiden tiedostaminen voi auttaa pysymään rauhallisena kohtauksen aikana.
  • Psyykkinen etäisyys. On ymmärrettävä, että huolestuneisuus ja pelko vain pahentavat kohtausta. Tähän kuuluu myös sen myöntäminen, ettei kyseessä ole paranormaali tapahtuma. Se on vain kehon reaktio.
  • Meditaatio ja huomion keskittäminen sisäänpäin. On tärkeää harjoitella meditaatiota ongelman hoitamiseksi onnistuneesti. Meditaatiossa käytetyt mekanismit liittyvät huomion hallintaan, mikä auttaa jättämään hallusinaatiot huomiotta.
  • Lihasten rentoutus. Fyysiset oireet, kuten halvaus ja kyvyttömyys hengittää tahdosta riippuen, on helpompi kestää, jos ne jättää huomiotta. Muutoin ne vain vaikeuttavat keskittymistä sisäiseen maailmaan. Halvauksen aikana on ehdottomasti pyrittävä pysymään rauhallisena ja rentoutumaan.
Some figure

Harjoituksen merkitys

Mikäli MR-terapian haluaa auttavan unihalvauksen hoidossa, sitä on harjoiteltava. Ensiksi potilaan on matkittava sitä asentoa, jossa hän on halvauksen tapahtuessa. Tämän jälkeen voidaan käydä jokainen vaihe läpi.

Unihalvaus on äärimmäisen hämmentävä tilanne, ja harjoittelu antaa mahdollisuuden kokeilla näitä menetelmiä ilman oikean kohtauksen aiheuttamaa stressiä.

Tavoitteena on valmistautua reagoimaan passiivisesti ja ajattelemaan positiivisia asioita, kun pelottavat kokemukset ilmaantuvat.

Rentoutus

Asiantuntijoiden kuten tohtori Ramachandran mukaan se, että raajat ja kehon liikejärjestelmä eivät ole samalla taajuudella, muuttaa aistitiedon käsittelyä. Kun mieli haluaisi paeta mutta keho ei pysty tekemään mitään, se muuttaa kokonaan sitä kuinka ihminen havainnoi itsensä.

Tästä syystä henkilöstä saattaa tuntua kuin hän leijuisi, olisi oman kehonsa ulkopuolella ja hän näkee pelottavia asioita. Mutta jos hän yrittää rentoutua pakenemisyritysten sijaan, nämä muutokset havainnoinnissa voidaan estää.

Unihalvauksen hoito

Tämä on pohjimmiltaan kognitiivis-behavioraalinen hoitomuoto. Sen tavoitteena on muuttaa henkilön reaktiota ja estää ajautumasta negatiiviseen palautekehään. On hyvä huomauttaa, että hoidon onnistuminen riippuu paljon ihmisen omasta asenteesta.

Se riippuu suuresti myös siitä, kuinka hyvin ihminen kykenee hallitsemaan keskittymistään. Keskittyminen ja tuntemuksien oikea tulkinta ovat merkittävässä roolissa. Tässä mallissa ihmisen on siirrettävä täysin huomionsa muualle. Tämä edesauttaa rentoutumista. Ihminen siirtyy pois negatiivisista ulkoisista ärsykkeistä neutraaleihin tai positiivisiin sisäisiin ärsykkeisiin.

Vielä viimeinen asia: niin oudolta kuin unihalvaus kokemuksena saattaakin vaikuttaa, se ei itse asiassa ole niin vakava ilmiö. Itse kohtaukset eivät ole niin ongelmallisia kuin sen aiheuttama psyykkinen rasite. Kroonisesta unihalvauksesta kärsivä ihminen saattaa alkaa tuntea paljon ahdistusta. Kuten aina, tästä ongelmasta kärsittäessä on parasta mennä ammattiterapeutin vastaanotolle.

 

 

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.