Logo image
Logo image

Ulkoistaminen: tapa päästä eroon ongelmista

3 minuuttia
Ulkoistaminen: tapa päästä eroon ongelmista
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tarvitsemme usein apua ongelmiemme käsittelemisessä. Voimme käydä terapiassa tai käyttää laajalti käytettyä tekniikkaa nimeltä ulkoistaminen, josta puhumme tänään tässä artikkelissa.

Ihmiset käyvät terapiassa kaikenlaisten ongelmien takia, joita he eivät ole pystyneet itse ratkaisemaan. Nämä ongelmat ovat yleensä sisäisiä. Se tarkoittaa sitä, että niitä ei ole välttämättä täysin jäsennelty ja käyty läpi. Oireita, jotka saavat ihmisen turvautumaan terapiaan, ovat usein: ahdistus, motivaation puute, suru, stressi, ihmissuhdeongelmat, perheongelmat ja niin edelleen.

Ulkoistaminen on apuväline, jota psykologit käyttävät auttaakseen potilaitaan selvittämään ongelmansa. Se saa potilaat tarkkailemaan ongelmiaan tai oireitaan ulkoapäin ja löytämään tarkoituksen tai ratkaisun nopeasti ja tehokkaasti.

Some figure

Oireet eivät määrittele ihmisiä

Terapiassa käyvät ihmiset ovat yleensä hyvin kiintyneitä uskomuksiinsa, ongelmiinsa ja oireisiinsa. He saattavat oikeastaan kokea nämä asiat osana itseään, eivätkä ole aina tietoisia mistään muista näkökulmista.

Potilas saattaa esimerkiksi kokea vaikeaksi erottaa itsensä omasta ahdistuksesta, masennuksesta tai heikosta itsetunnosta. Hänen on vaikea olla sisällyttämättä sitä siihen, kuinka hän puhuu omasta persoonallisuudestaan.

Terapiassa potilas saattaa ilmaista asioita, joita hän ei yleensä kerro ihmisille, mukaanlukien asioista, jotka satuttavat häntä tai joista hän ei pidä itsessään. Tässä kohtaa voi syntyä puolustusmekanismi, joka estää edistystä tapahtumasta.

Ulkoistamisen alkuperä voidaan jäljittää aina systemaattiseen terapiaan asti. Yksi tätä lähestymistapaa ensimmäisenä ehdottavista terapeuteista oli Michael White, joka teki tästä tekniikasta hänen terapeuttisen lähestymistapansa keskeisen toimintalinjan.

“Epäonnistumme useammin siksi että ratkaisemme väärän ongelman, kuin siksi että saamme väärän ratkaisun oikeaan ongelmaan.”

-Russell L. Ackoff-

Kuinka ulkoistaminen toimii

Olemme usein niin uppoutuneita ongelmiimme, että emme näe mitään ratkaisua. Ulkoistaminen tarkoittaa jonkin sellaisen paljastamista, jonka ihminen olettaa olevan vain hänen sisällään. Se voidaan tehdä esimerkiksi piirtämisen välityksellä. Ajatuksena on tarkkailla ongelmaa ulkoisesti.

Kuvitellaan esimerkiksi ihminen, joka kärsii suuresta ahdistuksesta. Hän on sisäistänyt sen siihen pisteeseen asti, jossa hän pystyy nyt määrittelemään itsensä ahdistuneeksi ihmiseksi. Se on kivuliasta, sekä henkisesti että tunteellisesti, ja fyysisesti uuvuttavaa. Mutta oireiden ulkoistaminen voi auttaa lievittämään kärsimystä.

Terapeutti valitsee mitä elementtejä ulkoistetaan (oireita, tunteita, ongelmia) ja nimeää ne. Sitten hän luo välimatkan potilaan ja hänen ulkoistamansa asian välille. Lopuksi terapeutti auttaa häntä näkemään ongelmansa toisesta näkökulmasta.

Some figure

Näkökulman muuttamisen hyödyt

Ulkoistamisen hyötyihin kuuluvat:

  • Henkinen tasapaino: ihminen saattaa tuntea helpotusta ja rauhaa puhumalla ongelmistaan ääneen. Kun hän on henkisesti vakaa, on ongelmaa helpompi tarkkailla eri näkökulmasta.
  • Parempi itsehillintä oireiden ja ongelmien hallitsemisen suhteen. Kun ihmisellä on sisäinen oire tai ongelma, hänestä saattaa tuntua siltä, kuin hän ei hallitsisi sitä, mitä hänelle tapahtuu. Eri näkökulman ottaminen parantaa hänen kykyään hallita ongelmiaan.
  • Uudet voimavarat kyseessä olevan ongelman nimeämiseksi. Ongelmanratkaisu ei ole aina helppoa. Ulkoistaminen saa ihmisen keksimään uusia voimavaroja tilanteen ratkaisemiseksi. Uudet apuvälineet johtavat uuteen ratkaisuun.
  • Lisääntynyt vastuu ongelmista. Jos ihminen tuntee olevansa vaikeuksien kuormittama, hän todennäköisesti menettää hallinnan tilanteesta. Ulkoistaminen saa hänet ottamaan vastuun siitä, mitä hän voi muuttaa.
  • Uskomusten muuttaminen ja kyseenalaistaminen. Ennakkokäsityksistä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä tekniikka saa ihmisen luomaan uusia ajattelutapoja.
  • Välimatkan laittaminen ongelman ja ihmisen välille. Ulkoistaminen helpottaa ihmisen kykyä laajentaa tai muokata näkökulmaansa. Sitten hän voi irrottaa itsensä itselleen antamastaan identiteetistä. Esimerkiksi sen sijaan että ihminen ajattelee “olen äkäinen, olen aina vihainen”, hän voi ajatella että “suutun joskus, mutta en aina”.
Some figure

Kuinka pääset eroon ongelmistasi?

Tämän tekniikan avulla emme ainoastaan ulkoista ongelmia tai oireita, vaan myös opimme paljon omista ominaisuuksistamme, voimavaroistamme ja vahvuuksistamme. Se saa ihmisen näkemään ongelmansa rakentavasta näkökulmasta ja kuormittumaan vähemmän. Se on kuin laittaisi uudet silmälasit päähän.

Ulkoistaminen tarjoaa periaatteessa uuden näkökohdan ja tarkoituksen ongelmaan. Uusi näkökohta ja tarkoitus avaavat sitten oven uuteen ratkaisuun ja muutokseen.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.