Työuupumuksesta tulee virallinen oireyhtymä

13.2.2020
Työuupumuksesta on kehittymässä työsairaus, ja Maailman terveysjärjestö on tietoinen sen aiheuttamasta vaikutuksesta ihmisiin.

Työuupumus on kerjännyt enemmän huomiota. Nyt Maailman terveysjärjestö on antamassa sille sen ansaitseman virallisen luokituksen. Se ollaan luokittelemassa työsairaudeksi, mikä auttaa työntekijöitä antamalla heille enemmän oikeuksia loman ja työkyvyttömyyden suhteen.

Kaikki eivät kuitenkaan ole iloisia uutisesta. Jotkut kriitikot kokevat sen hyvin eri tavalla. Ottaen huomioon sen, että ”uupumus” on henkinen sairaus, jonka huono työ, myrkyllinen työympäristö tai hyväksi käyttävä esimies aiheuttaa, muistuttaa se meitä tämän sairauden toisesta kriittisestä näkökulmasta.

Emme ratkaise laajalle levinnyttä työuupumusta pelkästään ihmisiä lääkitsemällä tai antamalla heille lomaa töistä. Ongelma katoaa vain, jos paneudumme ongelman ytimeen: työolosuhteisiin tai kaikkiin yllä mainitsemiimme ongelmiin.

Mutta on täysin ymmärrettävää, että Maailman terveysjärjestö haluaa ottaa askeleen eteenpäin ja luokitella uudelleen tämän laajalle levinneen mielenterveysongelman; se on hyvä asia. Sen vain täytyy olla ensimmäinen askel, ei viimeinen. Meidän täytyy astua eteenpäin kohti parempaa tietoisuutta.

Kyllä, on tärkeää että työntekijöillä on paremmat tukijärjestelmät sekä lääkinnälliset voimavarat, mutta ongelman ydin ei ole työntekijässä, vaan työmarkkinoissa.

Ristiriidoista ja skeptikoista huolimatta pidämme sitä yhä hyvänä uutisena. Loppujen lopuksi kyseessä on ensimmäinen askel kohti muutosta sekä kieltämättömän tosiasian tunnistamista. Liian monet työpaikat aiheuttavat äärimmäistä uupumusta ja stressiä tuhoten ihmisten hyvinvoinnin.

Maailman terveysjärjestön mukaan henkistä uupumusta esiintyy silloin, kun työn vaatimukset ovat liian korkeat palkkioon, tunnustukseen ja lepoon verrattaessa.

Tulitikku palaa.

Työuupumus tai henkinen uupumus

Työuupumus tulee olemaan seuraavassa Maailman terveysjärjestön julkaisemassa ICD-11 -luokituksessa. Se julkaistaan vuonna 2022 ja siinä tulee olemaan osio ”yhdistettäville ongelmille”, jotka liittyvät työhön ja työttömyyteen. Se saa koodin QD85.

Se tarkoittaa sitä, että uusi luokittelu astuu voimaan parin vuoden kuluessa. Se on hyvä alku kohti sen todellisuuden tunnistamista, jota ei aikaisemmin ollut olemassa tai joka oli vähintäänkin epämääräinen ja epätarkka.

 • Tähän mennessä krooniseen työhön liittyvään stressiin yhdistetyt oireyhtymät olivat osa paljon epäselvempää luokittelua.
 • Tämä määritelmä vaatii paljon vahvempaa yhteyttä työmaailmaan. Se olisi ainoa tapa auttaa työntekijöitä saamaan vapaata ja työkyvyttömyyslomaa sekä tuoda valokeilaan kieltämätön yhteiskunnallinen todellisuus.

Itse asiassa tilastot näyttävät ehdottavan, että työuupumuksesta on jo muodostunut epidemia. Kalifornian yliopiston professori Christina Maslach on yksi maailman johtavista asiantuntijoista työuupumukseen liittyen.

Hän aloitti kyseisen aiheen tutkimisen 1970-luvulla. Mutta ongelma on vain pahentunut sen jälkeen. Toinen ongelma on se, että työuupumuksesta voi muodostua täysin tuhoava oireyhtymä. Se tukahduttaa kunnianhimon, optimismin sekä ihmisten itsearvostuksen tunteen.

Työuupumuksen suuri hinta

Ruotsin Karolinska-instituution tohtori Armita Golkar teki tutkimuksen vuonna 2014. Hänen löydöksensä olivat hyvin paljastavia. Hän huomasi, että työhön liittyvän stressin aiheuttama henkinen uupumus ja negatiivisuus voivat oikeastaan muuttaa ihmisen aivoja.

 • Tämän vaikutus on samankaltainen kuin lapsuuden traumalla. Osa aivoja, kuten mantelitumake ja etuaivokuori, ajavat ihmisen jatkuvaan hälytystilaan, ahdistukseen sekä joissakin tapauksissa traumaperäiseen stressiin.
 • Mutta ei siinä vielä kaikki. Työuupumus voi johtaa jopa sydänsairauteen. Monet ihmiset raportoivat myös liikuntaelinten kivusta, pitkittyneestä väsymyksestä, päänsärystä, ruoansulatusongelmista, unettomuudesta, masennuksesta sekä monista muista sairauksista.
 • Meidän tulee pitää mielessä myös se tekijä, että työhön liittyvä uupumus ja stressi voivat olla minkä vain työn aiheuttamia. Tätä oireyhtymää voi esiintyä lääkäreillä, tehdastyöntekijöillä, vanginvartijoilla, kassatyöntekijöillä, sairaanhoitajilla ja opettajilla. Kukaan ei ole turvassa siltä.
Työuupumuksesta voivat kärsiä ketkä tahansa.

Mitä tämä uusi luokittelu aiheuttaa?

Vuoden 2022 ICD-11 -luokittelujärjestelmän uudessa luokittelussa tullaan sanomaan, että työuupumuksen diagnosoimisessa tulee esiintyä kolme seuraavaa oiretta:

 • Äärimmäisen uupumuksen tunteet
 • Jatkuva negatiivisuus ja ahdistus
 • Suorituskyvyn aleneminen

Tähän perustuen Maailman terveysjärjestö pyrkii saamaan uudella luokituksella aikaan seuraavia asioita:

 • Valottamaan enemmän työuupumuksen oireita ja yrittämään saada joitakin todellisia lukuja sairaudelle, jonka diagnosointi on ollut liian vähäistä tähän mennessä.
 • Tuomaan valokeilaan työhön liittyvät psykologiset näkökulmat.
 • Luomaan paremmat työolosuhteet ja suojelemaan työntekijöitä ylityön, mahdottomien aikataulujen sekä työmarkkinoiden vähentyvän vakauden aiheuttamalta stressiltä.

Tästä syystä pidämme työuupumuksesta tehtyä luokittelua positiivisena askeleena. Mutta meidän ei pitäisi käyttää sitä laastarina. Ei ole mitään järkeä antaa työntekijöille lomaa ja mahdollisuutta terapiaan, jos heidän täytyy palata takaisin samoihin työolosuhteisiin ja työtehtäviin sen jälkeen.

 • Angerer, J. M. (2003). Job burnout. Journal of Employment Counseling. American Counseling Association. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2003.tb00860.x