Logo image
Logo image

Syövästä kärsivät lapset: kuinka heidän elämänlaatuaan voidaan parantaa

3 minuuttia
Syövästä kärsivät lapset: kuinka heidän elämänlaatuaan voidaan parantaa
Kirjoittanut Judith Francisco
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Joka vuosi yli 900 alle 15-vuotiaalle lapselle diagnosoidaan syöpä. Onneksi lääketieteelliset edistykset sallivat syövästä kärsivien elää pidempään. Mutta ei ole kuitenkaan tärkeää pelkästään parantaa tämä sairaus. On myös olennaista kiinnittää huomiota elämänlaatuun. 

Tämän sairauden ja sen hoitojen sivuvaikutukset on tuotava esiin. Tästä syystä on tärkeää kerätä kaikkein tehokkaimmat psykologiset tekniikat kaiken kärsimyksen vähentämiseksi. On suositeltavaa myös tietää mitä kaikkein asianmukaisimmat interventiot ovat syövästä kärsivien lasten ahdistuksen ja masennuksen vähentämiseksi. Meidän olisi aina pyrittävä parantamaan heidän elämänlaatuaan, sekä tämän sairauden prosessin aikana että myöskin sen lievennyksen aikana.

Syövästä kärsivät lapset: kuinka tämä sairaus vaikuttaa heihin?

Syövästä kärsivät lapset kärsivät yhtä monista fyysisistä kuin psykologisistakin oireista. Fyysisten oireiden joukossa on oksentelu, painonpudotus, väsymys, jne. Emotionaalisella tasolla syövästä kärsivät lapset kohtaavat raivon tunteet, pelon, yksinäisyyden tai ahdistuksen. 

Riippuen siitä minkä ikäisenä tämä diagnoosi on tehty, sairaus voi ilmetä eri tavoilla. Nuorempien lasten kohdalla erottuvat heidän huolet tuskaa kohtaan ja pelko olla erossa heidän vanhemmistaan. Vanhemmilla lapsilla yksinäisyyden pelko erottu muista. Teinit kokevat kuolemanpelkoa ja fyysisiin muutoksiin liittyvä stressiä.

Some figure

Kipu on yksi yleisimmistä huolenaiheista. Tämä kipu voi olla itse sairaudesta peräisin tai ilmestyä tietyistä lääketieteellisistä menettelytavoista johtuen. Esimerkiksi luuydinsiirto ja koepalojen otto ovat todella tuskallisia ja ne vaativat monia menettelytapoja.

Syövästä kärsivien lasten on myös altistuttava eri toiminnoille, kuten säteilyterapialle, kemoterapialle tai verinäytteille, joita pidetään jopa tuskallisempana kuin itse syöpää. Tämän lisäksi unihäiriöt, väsymys, ahdistuneisuus, masennus ja sosiaaliset ongelmat ovat todella yleisiä.

Syövästä kärsivien lasten psykologinen väliintulo

Tiedämme, että tämän diagnosoiminen saa aikaan todella vahvoja psykologisia vaikutuksia perheessä. Seuraavaksi esiin nousee kysymys siitä, kerrotaanko tästä lapselle. Tällaisessa tapauksessa asiantuntevaan ammattilaiseen yhteyden ottaminen sen suhteen mitä tehdä ja kuinka, voi auttaa sekä perhettä että lasta. 

Syöpädiagnoosi on todella arkaluonteinen tilanne, joka vaatii paljon ymmärrystä, hienotunteisuutta ja ennen kaikkea tukea.

Sairauden vaikutukset, hoidon ominaisuus ja sen kehittyminen, sekä epävarmuuden tunteet saavat aikaan paljon kysymyksiä, joihin on löydyttävä vastauksia. Psykologinen väliintulo voi auttaa näiden vastausten löytämisessä, tai se voi vähintään näyttää kuinka hallita näitä tilanteita niiden esiintyessä. 

Tässä on hoitoja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi useissa tapauksissa. Voidaksemme helpottaa niiden ymmärtämistä, jaamme mainitsemamme ensisijaiset oireet niiden tavallisten hoitojen kanssa.

  • Pahoinvoinnin ja oksentelun vähentäminen – progressiivinen lihastenrentoutus ohjatuilla kuvilla, hypnoosilla ja systemaattisella siedätyshoidolla.
  • Kivun hallinta  – häiriöt, mielikuvituksen käyttö, hengitys- ja rentoutusharjoitukset, positiivinen vahvistus, musiikkiterapia tai hypnoosi.
  • Väsymyksen vähentäminen – häiriötekijät ja prioriteetteihin perustuva aktiviteettien suunnittelu.
  • Ahdistuksen hoito – hengitys- ja rentoutumistekniikat, miellyttävien näkymien kuvittelu, asianmukaisen käyttäytymisen vahvistus, differentiaalivahvistus ja positiivinen itseverbalisointi.
  • Masennuksen hoito – emotionaalinen koulutus, miellyttävät aktiviteetit ja kognitiivinen rekonstruktio.

Uuteen elämään sopeutuminen syövän päihittämisen jälkeen

Nykyinen lasten syövän selviytymisprosentti on melkein 80 %. Tämä on todella lupaava tieto, ja tiede pyrkii saavuttamaan 100 % eri hoitojen edistysten avulla. Mutta mitä oikeasti tarkoittaakaan selviytyä syövästä?

Syöpä on sairaus, jolle on luonteenomaista, monen muun asian ohella, pitkien sairaalahoitojen jaksot. Nuorimmat potilaat lakkaavat käymästä koulussa, he voivat tavata luokkatovereitaan tai opettajiaan harvoin, ja yhteydet muuhun maailmaan muuttuvat pieneksi. Tämä tekee heidän sosiaalisesta ympyrästään todella pienen. Täten heillä voi olla tiettyjä vaikeuksia kun on kyse yhteiskuntaan palaamisesta.

Some figure

Luokkatovereiden seuraan liittyminen

Kouluun palaaminen on monimutkainen prosessi. Sekä lapset että heidän vanhempansa tuntevat tästä pelkoa. Lapset eivät halua olla erossa vanhemmistaan ja heillä saattaa olla tiettyjä huolia koskien heidän fyysisiä muutoksiaan (hiustenlähtö, amputaatiot, jne.). Toisaalta vanhemmat pelkäävät, että lasten luokkatoverit torjuvat heidät. Vanhemmat pelkäävät myös, että lapset voivat saada koulusta tartuntoja, jotka vaikuttavat heidän terveyteensä.

Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa tarjota hyödyllistä tietoa lapselle ja koko perheelle, ja myöskin opettajille, joille tilanne on myös uusi ja kenties pelottavakin. Tämä luokkatovereihin liittyminen johtaa sopeutumisprosessiin, joka vaatii aikaa.

Tietyt väliintulot ovat osoittautuneet tehokkaiksi, kuten esimerkiksi kokoukset koulun henkilökunnan kanssa koskien tätä sairautta ja tämän sairauden hoitoa, alustavien aktiviteettien suorittaminen lapsen kouluunpaluun valmistelemiseksi, tai esitysten tekeminen muille lapsille, jotta he ymmärtäisivät tätä sairautta paremmin sekä syöpää sairastaneen lapsen tarpeita.

Lopuksi, psykologisen avun kautta ja unohtamatta muiden monialaisten ammattilaisten väliintuloa, voimme saada syövästä kärsivät lapset ja heidän perheensä saavuttamaan paremman elämänlaadun tämän vaikean prosessin aikana.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.