Logo image
Logo image

Suuttumisen hyvät puolet

2 minuuttia
Suuttumisen hyvät puolet
Viimeisin päivitys: 28 maaliskuuta, 2016

Asiat voivat näyttäytyä meille positiivisina tai negatiivisina riippuen siitä, mistä vinkkelistä niitä katsomme. On totta, että suuttumusta ja vihaa pidetään yleensä negatiivisina tunteina, mutta nämä tunteet voivat olla hyödyllisiä tietyissä tilanteissa.

Tiesitkö, että suuttumisella on positiivinenkin puoli? Suuttuminen ja negatiivisten tunteiden ilmaiseminen ei ole aina pahasta, vaan itse asiassa sillä välttää monet ongelmat ja sairaudet. Tunteiden vapaa ilmaisu on tie onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen.

Viha ja suuttuminen nähdään usein pahana, negatiivisena asiana, joka tuhoaa ihmissuhteita ja ihmistä itseään. Usein koetaan, että viha täytyy tukahduttaa ja piilottaa. Nyky-yhteiskunnassa vihan tunteita ei ole sopiva ilmaista, vaikka joku asia ärsyttäisikin – ihmiset yrittävät aina pitää pään viileänä ja suhtautua rasittaviinkin tilanteisiin rauhallisesti.

Hiljattaisen tutkimuksen mukaan viha nähdään negatiivisena, primitiivisenä ja haitallisena tunteena, mutta tutkijat totesivat, että todellisuudessa vihaa voi käyttää positiivisesti. Suuttuminen voi aiheuttaa pahaa mieltä, johtaa riitoihin ja sellaisten asioiden sanomiseen, joita myöhemmin katuu, mutta mitä hyvää on vihastumisessa?

Mitä hyötyjä vihan ilmaisemisella on?

Sama pätee vihan ja suuttumisen kuin muidenkin tunteiden kohdalla: viha on tarpeellinen tunne, joka kuuluu olennaisena osana ihmisen kokemukseen. Suuttumista voi käyttää hyvään, ei pelkästään pahaan.

Vihaisena oleminen on voima, joka motivoi. Kuinka monta kertaa olet suuttumisen jälkeen muuttanut jotakin sinua ärsyttävää asiaa tai paiskinut töitä parantaaksesi asioita? Suuttuminen voi olla luova, positiivinen voima, joka johtaa asioiden kehittymiseen ja paranemiseen. Esimerkiksi naisten äänioikeutta Englannissa 1900-luvun alussa ei välttämättä olisi saavutettu ilman sitä suuttumusta, jota naiset tunsivat äänioikeuden eväämistä kohtaan. Suuttuminen voi johtaa positiivisiin sosiaalisiin muutoksiin.

Viha on keino murtaa henkisiä muureja, jotka estävät meitä tekemästä tiettyjä asioita. Jos jokin asia saa meidät suuttumaan, yritämme työskennellä asian muuttamisen eteen.

Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että suuttuvat ihmiset ovat optimistisempia. Luit aivan oikein. Kun ihminen on vihainen jostain tietystä asiasta, he ottavat härkää sarvista ja työskentelevät asian ratkaisun tai muutoksen eteen. He tietävät tekevänsä jotain hyvää ja heidän elämänkatsomuksensa ei ole niin pessimistinen kuin muiden.

Vihan kolmas hyöty on se, että vihan kautta voimme samaistua muihin. Viha on keino kommunikoida tuntemuksiamme, etenkin mitä tulee epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, ja vihan kautta pystyy selittämään toisille, mitä ajattelemme tai tunnemme. Viha voi yhdistää ihmisiä ja saada asioihin tarvittavia muutoksia.

Usein lapsille opetetaan, että viha on pahasta ja että viha on vaarallista. Ketään ei saa vihata. Jos lapsille kerrottaisiin tämän sijaan, että on hyväksi suutahtaa välillä ja purkaa tunteitaan, lapsilla ja nuorilla aikuisilla ilmenisi vähemmän ongelmia. Vihan piilottaminen ei ole koskaan hyödyllistä.

Viha voi auttaa meitä tuntemaan itsemme paremmin. Viha antaa meille idean siitä, kuka todella olemme ja miten reagoimme eri asioihin. Vihan tunne antaa meille tärkeää tietoa ja kun käytämme sitä viisaasti, se auttaa meitä muodostamaan mielipiteen itsestämme ja ymmärtämään elämäämme paremmin. Lisäksi suuttuminen voi auttaa motivoimaan elämässä eteenpäin.

Viha voi olla hyvä strategia neuvotteluissa. Monet ihmiset hyödyntävät suuttumistaan saadakseen sen, mitä tavoittelevat. Vaikka tämä ei välttämättä toimikaan jokaisen kohdalla, yhdistyy vihan tunne intohimoon tiettyjä asioita ja tavoitteita kohtaan, ja se voi tehdä niiden tavoittamisen helpommaksi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.