Viha: onko omasi tuhoavaa vai rakentavaa?

27.12.2015
“Kuka tahansa osaa suuttua. Se on helppoa. Mutta osata olla oikealla tavalla sopivasti vihainen oikeasta asiasta oikealle henkilölle, siinä vasta on taito.”
-Aristoteles- 

 

Viha on tunne, jonka me kaikki koemme monta kertaa elämämme aikana. Se saattaa tehdä läsnäolonsa tunnetuksi hetkinä jolloin sillä on vähemmän merkitystä, kuten liikenneruuhkassa jumittaminen, tai se voi iskeä isompien asioiden ja muutosten hetkinä, kuten jos saamme lähtöpassit työpaikaltamme.

Viha, kuten kaikki tunteet, on tärkeä ja sillä on intensiteetiltään erilaisia asteita. Viha syntyy turhautumisen tunteesta, siitä kun jokin unelma tai mieliteko on jotenkin jäänyt vaille täyttymystä.

Miksi me suutumme?

Syitä ja laukaisimia sille, että reagoimme vihaisesti erilaisiin tilanteisiin on useita. Ja nämä tekijät ovat aina yksilökohtaisia. Se, mikä suututtaa yhden ei välttämättä hetkauta jotakuta toista hitustakaan. Me myös kukin koemme vihan eri intensiteetillä ja tavalla, kukin omaan persoonalliseen tyyliimme.

Viha saa alkunsa kun me haluamme jotakin joka on meille itsellemme hyvin tärkeää, mutta meidän ja haluamamme välillä on jokin este estämässä meitä saamasta tahtomaamme.

Esimerkiksi: Sinä haluat todella kovasti käydä elokuvissa, olet laatinut suunnitelman paremman puoliskosi kanssa, ja olet jopa valinnut elokuvan jonka haluat nähdä. Sitten käykin niin, että tämä parempi puolesi saapuu kotiin hyvin väsyneenä eikä enää jaksakaan lähteä kanssasi elokuviin. Tälläisen hetken puuskassa saatamme turhautua, mikä taas saattaa johtaa siihen että suutahdamme.

Tämän kaltaisia hetkiä mahtuu elämään paljon useilla elämämme eri osa-alueilla. Vihan tunteet ja näiden esteiden kohtaamisesta aiheutunut turhautuneisuus antavat meille voimia ja energiaa kohdata nämä haasteet, jotka osuvat kohdallemme. Kuitenkaan monetkaan näistä eri muotoisista haasteista ja esteistä eivät ole suunniteltuja, ja onkin tärkeää, että kanavoimme tämän energian niin että se ei muutu tuhoavaksi käytökseksi ja piinaa meitä myöhemmin.

Tämä energioiden ylilataus on se mitä me kutsumme vihaksi. Tämän tunteen perimmäinen tarkoitus on ohjata meidät kohtaamaan turhautumisemme, jotta voimme jonkin perustarpeemme tai halumme ollessa uhattuna varmistaa sen täyttymisen

Nainen huutaa

Mitkä tekijät määrittelevät onko vihamme tuhoisaa vai ei?

Vastaus siihen onko kokemamme viha tuhoisaa — tarkoittaen sitä, että meidän liiallinen energiamme ei ainoastaan estä meitä ratkaisemasta tilannetta, vaan lisäksi pahentaa sitä — riippuu meidän uskomuksistamme, kuinka me tulkitsemme vihamme ja siitä millaisia johtopäätöksiä vedämme siitä kyseisestä esteestä joka aiheuttaa turhautumisemme.

Jos me määrittelemme kyseisen esteen olevan jotain joka tarkoituksellisesti hidastaa meitä, niin olemme kykeneväisiä vapauttamaan riittävästi energiaa taistellaksemme.

Meidän kehomme erittää suurempia määriä aivojen välittäjäaineita, adrenaliinia ja noradrenaliinia, aktivoidakseen meidän tarkkaavaisuutemme ja valmiutemme uhmata ja taistella.

Riippuen meidän uskomuksistamme kohtaamamme esteen suhteen, ja siitä onko se tiellämme tahallisesti vai tahattomasti, muuttuu meidän vasteemme sen mukaisesti millainen este kohdallamme on.

Kun uskomme esteen olevan harkitusti tiellämme, on vihamme tuhoisaa, ja me puramme tunteemme tähän esteeseen samoin tavoin kuin uskomme sen vaikuttavan meihin, aivan kuin olisimme ryhtymässä taisteluun.

Jos tämä mielessämme palaamme aiemmin kuvattuun tilanteeseen ja uskomme että poikaystävämme, tyttöystävämme tai kihlattumme koettaa tietoisesti kieltää meiltä haluamamme, voimme purkaa vihamme tähän henkilöön. Tämä taas luo konfliktitilanteen joka saattaa johtaa vahvoihin epämukavuuden ja lohduttomuuden tunteisiin.

Joka kerta kun koemme turhautumista meille tarjotaan tilaisuus arvioida, tietoisesti tai tiedostamatta, tekijöitä jotka aiheuttivat sen. Me voimme reagoida välittömästi, oli tarkoitus sitten negatiivinen tai ei.

Siitä johtuen, että reaktiomme ovat riippuvaisia henkilökohtaisista kokemuksistamme ja luonteenlaadustamme, elävät jotkut ihmiset koko elämänsä kokien jatkuvasti tuhoisaa vihaa. He tulkitsevat kaikki hidasteensa ja turhautumisensa voimina, jotka ovat tahtoen ja suunnitelmallisesti heitä vastaan, oli kyse sitten ihmisistä heidän ympärillään tai yksinkertaisesti heidän kohtalostaan.

“Jos annamme vihan hallita myötätunnon ja rakkauden kustannuksella, uhraamme ihmisälyn parhaan osan – viisauden, jonka avulla pystymme erottamaan oikean väärästä.”
-Dalai Lama-

Lähdeluettelo:

– Levy, N. (2000). La sabiduría de las emociones. Plaza & Janés.