Logo image
Logo image

Sosiopaatit menestyvät usein kilpailuympäristöissä

3 minuuttia
Sosiopaatit eivät välitä siitä, että he valehtelevat tai manipuloivat muita, jos he sillä saavuttavat tavoitteensa, etenkin kilpailuympäristöissä.
Sosiopaatit menestyvät usein kilpailuympäristöissä
Viimeisin päivitys: 22 marraskuuta, 2021

Sosiopaateille on ominaista järjestelmällinen halveksunta ja tietämättömyys muiden oikeuksista. Heillä ei ole vaikeuksia manipuloida ja tallata ketään, joko saavuttaakseen omat tavoitteensa tai yksinkertaisesti tottumuksesta.

Valitettavasti yllä oleva kuvaus koskee nykyään monia ihmisiä. Monet heistä ovat jopa johtajia eri aloilla. Psykiatrian mukaan sosiopaateilla on mielenterveyshäiriö. Omassa ympäristössään heitä kuitenkin katsotaan usein ihaillen, ja heistä voi tulla jopa roolimalleja.

Sosiopaatit eivät noudata sääntöjä. Tämä johtuu siitä, että he näkevät niiden rajoittavan heidän omia toiveitaan. Juuri tästä syystä sosiopaatit ovat haitallisia, he vahingoittavat yhteiskunnan rakennetta. He eivät ymmärrä, että lakeja ja normeja laaditaan rajojen asettamiseksi, jotta yhteisöt ja yhteiskunnat voivat taata vakaan rinnakkaiselon.

Minä olen heijastus valheesta, jossa elät.”

-Charles Manson-

Kilpailutilanteet

Periaatteessa kilpailu on tervettä, koska se auttaa kanavoimaan tiettyjä ihmisissä esiintyviä aggressiivisia impulsseja. Yhteiskunnalla on kuitenkin taipumus rajoittaa yksilöllisiä toiveita, mikä aiheuttaa turhautumista ja synnyttää eräänlaista väkivaltaista halua. Kilpaileminen hajottaa osittain tämän sekä muut aggressiiviset toiveet tavalla, joka ei vaikuta ryhmän vakauteen.

Terve kilpailu taas on sääntöjen alaista. Se ei hyväksy voittoa harjoittamalla laittomia tekoja. Se ei myöskään pidä laillisena häviämistä kilpailussa, jossa pelisääntöjä ei noudateta. Ainakin näin pitäisi teoriassa tapahtua.

Ongelmana on, että elämme nyt erittäin kilpailukykyisessä yhteiskunnassa, jossa säännöt ovat yhä hajanaisemmat. Voitolla on nyt suurin arvo riippumatta siitä, miten se saavutetaan. Menestyksestä on tullut fetissi, toteemi, jonka useimmat haluavat omistaa. Tätä käsitettä ovat johtaneet pääasiassa markkinointi ja sitä tukevat psykologiset virrat.

Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Esimerkiksi kreikkalaisille, olympialaisten luojalle, voiton ansio oli se, että sen saivat vain ne, jotka ansaitsivat sen eniten. Toisin sanoen ne, joilla oli erityinen lahjakkuus tai hyve. Näin ollen voitto oli palkinto erinomaisuudesta.

Sosiopaatit ja menestys

Länsimainen yhteiskunta ja kulutuskulttuuri ovat johtaneet ansioihin, jotka vastaavat rahan hallintaa tai mainetta. Itse asiassa molemmat ovat menestyksen synonyymejä, eikä kukaan välitä siitä, miten ihmiset saavuttavat ne. Kuten aiemmin mainitsimme, ihmisten oli työskenneltävä kovasti ja kehitettävä poikkeuksellisia kykyjä, jotta he olisivat muinaisessa Kreikassa olleet parhaita urheilijoita. Toisaalta, jos haluat tulla miljonääriksi nyky-yhteiskunnassa, sinun on joskus vain oltava häikäilemätön.

Sosiopaatit ja ryhmät, joilla on sosiopaattisia piirteitä, pitävät tätä häikäilemättömyyttä hyveenä. He käyttävät eri termejä kuvaamaan sitä, kuten “käytännöllinen mentaliteetti” tai “kylmäverisyys”. Loppujen lopuksi moraalin puute ja syyllisyyden tunteen puute määrittelevät nämä piirteet.

Sosiopaattiset ihmiset pyrkivät aina saavuttamaan tavoitteensa edellyttäen, että he ovat erittäin kilpaillussa ja eettisesti huonossa ympäristössä. Tämä selvästi vahvistaa heidän ajatuksiaan. Itse asiassa rahan avulla he voivat jopa ostaa itselleen hyvän nimen; ja maine takaa heille ratkaisevan sosiaalisen vaikutusvallan. Näin ollen ympyrä ravitsee itseään ja pysyy vakaana.

Some figure

Maailma sosiopaateille

Valitettavasti nykyään monissa osissa maailmaa moraalin ja häpeän puute tuovat suuria etuja. Käytettävissä olevien tietojen perusteella yksi 25 ihmisestä sopii sosiopaatin luokitukseen. Psykologi Robert Hare huomauttaa, että ihmiset, joilla on tällaisia piirteitä, saavuttavat neljä kertaa todennäköisemmin yritysportaiden huipun ja että he ovat “vaihde, joka ajaa nykymaailmaa”.

Sosiopaatti ei välitä valehtelemasta ja manipuloimasta muita. Tehokas huijaaminen on yksi heidän tavoitteistaan, ja he pitävät sitä saavutuksena. Lisäksi he ovat mukautuvia ja erittäin halukkaita ottamaan huomioon muiden heikot kohdat ja odotukset. Jotkut varastavat ja suorittavat sitten julkisesti hyväntekeväisyyttä. He esittävät yleisölle.

Monet diagnosoidut sosiopaatit ovat nyt alkaneet “tulla ulos kaapista” ja julkaista kirjoja ja Internet-viestejä salaisuuksistaan. Nämä ihmiset ovat kuitenkin suoraan vastuussa tuhansista epäoikeudenmukaisuuksista ja julmuuksista maailmassa. He ovat olemassa, koska yhteiskunnat vahvistavat heidän logiikkansa. He ovat ylimielisiä ja julmia, mutta menestyviä. Tämä johtuu heidän yleisöstään, epäonnistuneista ja naiiveista yksilöistä, jotka eivät vastusta heidän häikäilemättömiä tapojaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Kotsko, A. (2020). Por qué nos encantan los sociópatas. Melusina.
  • Sirvent Ruiz, Carlos. La sociopatía adquirida. En: Revista Española de Drogodependencias, 2007, Vol. 32, no. 3

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.