Logo image
Logo image

Robert Haren psykopatiatesti (PCL-R-piirreluettelo)

5 minuuttia
Robert Hare on yksi aikamme suurimmista psykopaattisen persoonallisuuden ja rikollisen käyttäytymisen asiantuntijoista. Hänen psykopatiatestinsä eli niin kutsuttu PCL-R-piirreluettelo onkin osoittautunut merkittävimmäksi resurssiksi - ei pelkästään psykopaatin havaitsemiseksi, vaan lisäksi kyseisen henkilön väkivaltaisen taipumuksen arvioimiseksi.
Robert Haren psykopatiatesti (PCL-R-piirreluettelo)
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 30 heinäkuuta, 2022

Robert Haren psykopatiatesti tai toiselta nimeltään PCL-R-piirreluettelo on kansainvälisesti käytetty instrumentti psykopaattisen käytöksen vertailuun ja analysointiin. Ennen kaikkea tätä testiä käytetään vankien arviointiin, mutta kyseessä on myös hyödyllinen instrumentti kliinisellä ja oikeuslääketieteellisellä alalla. Robert Haren psykopatiatesti on luotettava ja pätevä testi, joka antaa meille mielenkiintoista tietoa psykopatiasta kärsivien ihmisten affektiivisista, ihmissuhteiden välisistä ja käyttäytymiseen liittyvien ongelmien näkökulmista.

Tämä testi lienee yksi alan mielenkiintoisimmista kliinisistä lähteistä sekä sen suunnan ja kehityksen että sen suunnittelijan takia. Testin luojana toimi Robert Hare, psykologian tohtori ja korkea-arvoisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston professori, joka toimii jo itsessään vertausarvona rikostutkimuksen alalla. Oman roolinsa lisäksi Haren psykopatologiaan ja psykofysiologiaan liittyvät teokset toimivat myös tärkeänä referenssinä uusien tutkimusten parissa.

Tätä testiä luodessaan Robert Hare pyrki muotoilemaan resurssin, joka pystyisi tarjoamaan tutkijoille arvokasta tietoa niistä ihmisistä, jotka ovat saaneet rikostuomion väkivaltaisista teoista. Tätä myötä ei mennyt pitkään, että testistä kasvoi menestynyt ja laajasti käytetty instrumentti rikostutkimuksen alalla, ja jonka suosio perustui kahteen tukipilariin. Ensinnäkin, Robert Haren psykopatiatesti oli erittäin helppo instrumentti hallittavaksi. Se sisältää yhteensä 20 kohtaa (tai kysymystä), joissa testin arvioijalla on mahdollisuus verrata testin kohteena olevaa henkilöä prototyyppisen psykopaatin profiiliin.

Toinen syy, miksi Robert Haren psykopatiatestistä kasvoi niin laajasti käytetty ja hyväksytty metodi, johtuu siitä, että tätä testiä voidaan soveltaa vankien tai rikollisten lisäksi myös muuhun väestöön.

Siksi kliinisellä alalla tästä testistä kasvoi yksinkertainen ja pätevä väline, jonka avulla tutkijat pystyivät arvioimaan niin miesten, naisten kuin nuortenkin mahdollisia väkivaltaisia ​​taipumuksia ja seksuaalista aggressiivisuutta sekä arvioimaan kohtuullisella virheellä sitä todennäköisyyttä, kuinka mahdollisesti kyseinen henkilö tulisi tekemään rikoksen.

Tutustumme aiheeseen tarkemmin alla.

“Hän valitsee sinut, hän riisuu sinut aseistaan sanoillaan ja hallitsee sinua läsnäolollaan. Hän ilahduttaa sinua kekseliäisyydellään ja suunnitelmillaan. Ja kun hän on saanut sinusta tarpeekseen, hän hylkää sinut ja vie mukanaan viattomuutesi ja ylpeytesi.”

-Robert Hare–

Some figure

Robert Haren psykopatiatesti: tavoitteet, käyttö ja luotettavuus

Yksi parhaimmista psykopaattisesta persoonallisuudesta käsittelevistä kirjoista lienee Ilman omaatuntoa (Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us). Tämä Robert Haren vuonna 1999 kirjoittama ja suomeksi vuonna 2004 julkaistu kirja kerää yhteen kirjoittajan laajan kokemuksen tältä alalta. Siksi tarina alkaa siitä, kun hän itse, vielä kokemattomana psykologian opiskelijana, aloitti työharjoittelunsa lukuisissa eri rangaistuslaitoksissa ja vankiloissa.

Hare varoittaa tämän kirjan sivuilla, että psykopaatteja (toisin kuin sosiopaatteja) ei tekemällä tehdä, vaan heiksi synnytään. Ehkä juuri tämän vuoksi Hare piti tarpeellisena kehittää sellaisen instrumentin, jonka avulla alan tutkijat pystyisivät arvioimaan niitä taustalla olevia psykopatian tekijöitä, joita Haren arviointien mukaan löytyy noin yhdellä prosentilla maailman väestöstä. Robert Haren psykopatiatesti oli siis hänen käytännön kokemuksestaan, runsaista tutkimuksista, haastatteluista sekä oikeuslääketieteellisistä tapauksista kehitetty resurssi.

Mitä Robert Haren psykopatiatesti mittaa?

Robert Haren psykopatiatestiä eli PCL-R-piirreluetteloa käytetään psykopaattisten piirteiden esiintymisen tai puuttumisen arviointiin niin kliinisissä, oikeudellisissa kuin tutkimuksellisissakin tarkoituksissa. Tämä testi luotiin 1990-luvulla. Alussa se osoittautui tehokkaaksi välineeksi arvioimaan testin kohteena olevan henkilön psykopaattisia taipumuksia. Myöhemmässä vaiheessa Hare ja hänen tutkijansa päättivät kuitenkin vähitellen alkaa korjaamaan sen sisältöä.

Syynä tähän korjaukseen oli toistuva tosiasia: suurin osa psykopaateista toistaa väkivaltaiset tekonsa. Siksi nykyinen PCL-R-piirreluettelo luotiin päämääränään analysoida ja laskea tuomitun rikollisen potentiaalista riskiä rikoksen uusimiselle.

Robert Haren psykopatiatesti on juridisella tasolla avain sen rangaistuksen kestoon, tyyppiin ja hoitoon, jonka psykopaattisen profiilin omaavien rikollisten tulisi (tai ei tulisi) saada.

Some figure

Miten Robert Haren psykopatiatestiä sovelletaan?

Robert Haren psykopatiatesti koostuu 20 eri kohdasta. Itse asiassa sitä voidaan pitää arviointiasteikkona. Toisin sanoen sitä sovelletaan puolittain jäsennellyissä haastattelussa, jossa ammattilaisen on annettava 0–2 pistettä jokaisesta kysymyksestä. Toisaalta on taas huomattava, että tämän arvioinnin tulos ei johdu pelkästään haastattelusta. Lisäksi tutkijoiden on otettava huomioon muun muassa seuraavia seikkoja: henkilön rikoshistoria, asiantuntijalausunnot, työ- ja perhehistoria ja oikeudenkäyntitiedot sekä muut vertaisarvioinnit.

Katsotaanpa seuraavaksi, mitkä ovat niitä mittoja tai kohtia, joiden avulla tietyn henkilön psykopaattisia ominaisuuksia voidaan tämän tämän testin perusteella arvioida:

 1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima
 2. Egosentirisyys / Suuri omanarvontunto
 3. Stimulaation tarve ja taipumus tylsistymiseen
 4. Patologinen valehtelu
 5. Toisten ihmisten johdattelu ja manipulointi
 6. Katumuksen ja syyllisyyden tunteen puuttuminen
 7. Tunteiden syvällisyyden puute
 8. Tunteettomuus ja empatian puute
 9. Loismainen elämäntyyli (eläminen muiden kustannuksella ilman kiitollisuutta tai muuta kompensaatiota)
 10. Oman käytöksen hallinnan puute
 11. Seksuaalinen holtittomuus ja huolettomuus
 12. Varhaiset käyttäytymisongelmat
 13. Realististen päämäärien puute pitkällä tähtäimellä
 14. Impulsiivisuus
 15. Kyvyttömyys ottaa vastuuta tekemisistään tai sanomisistaan
 16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään
 17. Useita lyhytaikaisia aviosuhteita
 18. Nuorisorikollisuus
 19. Ehdonalaisen vapauden peruutus
 20. Monipuolinen rikollisuus

Tämän testin suorittaminen, joka perustuu haastatteluun ja erilaisten raporttien analysointiin, kestää noin puolitoista tuntia. Testistä saatu lopputulos määrittelee joko henkilön psykopaattisten taipumusten esiintymisen tai psykopaattisten ominaisuuksien puutteen, niiden merkityksen sekä sen mahdollisuuden, kuinka todennäköisesti kyseinen henkilö voi suorittaa väkivaltaisia ​​tekoja (tai suorittaa ne uudelleen, jos näitä tekoja on jo aikaisemmin esiintynyt testin kohteen historiassa).

Some figure

Kuinka luotettava ja pätevä Robert Haren psykopatiatesti todellisuudessa on?

Robert Hare on huomauttanut lisäksi, että tämän testin avulla voimme myös nähdä, millainen psykopaatti on kyseessä. Tässä vaiheessa onkin hyvä vielä muistuttaa, että kaikki psykopaatit eivät tapa tai tee väkivaltaisia ​​tekoja. Merkittävää osaa psykopaateista määritteleekin pelkästään manipuloiva ja narsistinen persoonallisuus, mikä taas omalta osaltaan haittaa sekä rinnakkaiseloa muiden ihmisten kanssa että näiden haitallisten piirteiden tunnistamista.

Toisaalta, jos kysymme itseltämme, miten luotettava Robert Haren PCL-R-piirreluettelo on, meidän on huomattava, että vuosien saatossa testin luotettavuudesta on tehty useita eri analyysejä. Näistä analyyseistä saadut tiedot ovat aina osoittaneet testin korkean johdonmukaisuuden, pätevyyden ja luotettavuuden.

Tästä johtuen haluammekin tuoda esille esimerkiksi Kanadan Ottawassa sijaitsevan Carleton Universityn suorittaman tutkimuksen. Tässä tohtori Kristopher J. Brasilian johtamassa tutkimuksessa on jälleen kerran käynyt ilmi Robert Haren psykopatiatestin hyödyllisyys oikeuslääketieteen alalla, kliinisellä sekä tutkimuksellisella alalla.

Tarkastelimme aihetta mistä näkökulmasta tahansa, on ilmiselvää, että meillä on käsissämme erittäin mielenkiintoinen instrumentti. Mitä taas tulee Robert Hareen, tämä merkittävä mies pysyttelee vielä 85-vuotiaana alansa tärkeänä vertausarvona ja yhtenä aikamme suurimmista psykopatian ja rikollisen käytöksen asiantuntijoista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Brazil, K. J., & Forth, A. E. (2016). Psychopathy checklist: Screening version (PCL: SV). Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 1-4. Disponible en: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-28099-8_1101-1
 • Decety, J., Chen, C., Harenski, C. & Kiehl, K. A. (2013). An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy: imagining another in pain does not evoke empathy. Frontiers in human neuroscience7, 489. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00489/full
 • Hare, R., Hart, S. y Harpur,T. (1991). Psychopathy and the DSM-IV Criteria for Antisocial Personality Disorder. Journal of Abnormal Psychology, 100(3), 391-398. Disponible en: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/0021-843X.100.3.391
 • Hare, R. D. (1991). The Hare psychopathy checklist-revised. Disponible en: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ft01167-000
 • Hare, R. (2010). DPCL-R. Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare – Revisada. Tea.
 • Mejía, C. A., García, J., Palacio, C. A., et al. (2004). Aspectos neurobiológicos de la psicopatía. Iatreia17(4), 370-382. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/4117
 • Villamar, F. J. (2021). Psicopatía en los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Archivo digital. Disponible en: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7803

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.