Sosiaaliluokan ja epäinhimillisyyden välinen yhteys

Epäinhimillistävätkö ihmiset rikkaita? Tapahtuuko samoin myös köyhille ihmisille? Tutkitaan asiaa tarkemmin!
Sosiaaliluokan ja epäinhimillisyyden välinen yhteys
Roberto Muelas Lobato

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Roberto Muelas Lobato.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Epäinhimillistäminen on sitä, että muiden ihmisten ihmisominaisuus pyyhitään pois. Toisin sanoen epäinhimillistämisessä toista ihmistä pidetään “vähemmän inhimillisenä”. Yleisesti ottaen ihmiset epäinhimillistävät tietyn ryhmän jäseniä. Tässä artikkelissa keskustelemme sosiaaliluokan ja epäinhimillisyyden välisestä yhteydestä.

Vaikka onkin olemassa tiettyjä eroja, jotka “jakavat” ihmiset eri ryhmiin, ovat sosiaaliluokat yksi tärkeimmistä ryhmistä. Sosiaaliluokat ovat eräänlaisia sosiaalisia kerrostuneisuuksia. Sosiaaliluokat muodostuvat ihmisistä, joilla on samanlaiset sosiaaliset tai taloudelliset ominaisuudet. Yleisesti ottaen voimme tunnistaa kaksi sosiaaliluokkaa: rikkaat ja köyhät. Ja heidän omasta luokastaan huolimatta jotkut ihmiset epäinhimillistävät toisen näistä ryhmistä tai jopa molemmat.

ollako vai eikö olla: epäinhimillistäminen

Mistä epäinhimillistäminen koostuu?

Epäinhimillistäminen koostuu siitä uskosta, että joku ei ole “riittävän inhimillinen”. On kuitenkin erilaisia epäinhimillistämisen tapoja: eläimellistäminen ja koneellistaminen.

Haslamin kaksoismallin mukaan on olemassa kaksi eläimellistämisen muotoa (kun ihmisestä tuntuu siltä, kuin toiselta ihmiseltä puuttuvat tyypilliset ihmisominaisuudet). Riippuen siitä, mitkä ominaisuudet ihmiseltä “puuttuvat”, epäinhimillistämisen mukaan sitä kutsutaan joko eläimellistämiseksi tai koneellistamiseksi.

“Epäinhimillistäminen, vaikka se onkin konkreettinen historiallinen tosiasia, ei ole määrätty kohtalo, vaan epäoikeudenmukaisen järjestyksen tulos, joka synnyttää väkivaltaa sortajissa, mikä puolestaan epäinhimillistää sorrettua.”

-Paulo Freire-

Eläimellistäminen on sen kieltämistä, että ihmisellä on ominaisuuksia, jotka ovat yksinomaan ihmisille tyypillisiä. Nämä ominaisuudet erottavat meidät eläimistä. Niitä ovat esimerkiksi kognitiiviset kyvyt, hienostuneisuus ja sivistyneisyys.

Koneellistaminen puolestaan on tyypillisten ihmisille luontaisten ominaisuuksien kieltämistä, jotka eivät ole välttämättä ainutlaatuisia muihin eläimiin verrattuna, kuten tunteiden tunteminen tai ystävällisyys. Silloin ihmisiä tai ihmisryhmiä verrataan esineisiin, kuten robotteihin.

Miksi epäinhimillistämistä on olemassa?

Saatat kysyä itseltäsi mikä epäinhimillistämisen käyttötarkoitus on. On kolme syytä miksi ihmiset epäinhimillistävät muita.

Ensinnäkin toisen ryhmän epäinhimillistäminen ikään kuin oikeuttaa väkivaltaan kyseistä ryhmää kohtaan. Kun ihmiset pitävät ryhmän jäseniä vähemmän inhimillisinä, on heidän helpompi ajatella, että he ovat oikeassa sen jäsenten suhteen. He siis oikeuttavat väkivallan käytön, kun tämä ryhmä käyttäytyy heidän odotustensa mukaan tavalla, jolla sen ei pitäisi.

Toisekseen epäinhimillistäminen ylläpitää “status quoa”. On ryhmiä, joilla on korkeampi asema ja ryhmiä, joilla on alhaisempi asema. Jos toinen ryhmä epäinhimillistetään, sillä on alhaisempi asema. Ja toisesta tulee ylempiarvoinen.

“Hän oli niin kauhea, että hän ei ollut enää kauhea, vain epäinhimillinen.”

-F. Scott Fitzgerald-

Lopuksi, epäinhimillistäminen jättää etiikan huomiotta. Meillä kaikilla on moraalisia arvoja, jotka hallitsevat käyttäytymistämme, kuten murhan väärin tuomitseminen. Nämä arvot kuitenkin soveltuvat vain ihmisiin. Joten jos joku ei pidä ihmistä inhimillisenä, on häntä kohtaan helpompi käyttää väkivaltaa, vaikka hänen arvonsa sanoisivatkin muuta. Tästä syystä natsit pitivät juutalaisia “torakoina”.

köyhiä lapsia

Sosiaaliluokan ja epäinhimillistämisen välinen yhteys

Luokkatietoisuus tarkoittaa asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä, jotka ihmisiin kohdistuvat heidän sosiaaliluokan/taloudellisen asemansa mukaan. Ne ovat yleensä rikkaus ja köyhyys.

Toisin sanoen luokkatietoisuus on ennakkoluuloa rikkaita ja köyhiä kohtaan. Epäinhimillistäminen on luokkatietoisuuden seuraus.

Köyhien ihmisten on taipumus tulla eläimellistetyiksi. Epäinhimillistäjät pitävät heitä eläiminä, ei ihmisinä. Joitakin tyypillisiä piirteitä, joita epäinhimillistävät ihmiset sanovat köyhiltä puuttuvan, ovat sivistyneisyys, järkeily ja hienostuneisuus. Heitä pidetään kyvyttöminä pääsemään yli epävarmasta tilanteestaan.

Kun on kyse rikkaista ihmisistä, epäinhimillistäjät eivät eläimellistä heitä. Sen sijaan he koneellistavat heidät. Ei ole yleistä ajatella, että rikkaat ovat sivistymättömiä tai epähienostuneita. On yleisempää kieltää heidän hyvyytensä ja kykynsä tunteiden tuntemiseen. Rikkaita ihmisiä siis pidetään kylminä ja kyvyttöminä tuntemaan empatiaa, aivan kuten koneet.

Lyhyesti sanottuna epäinhimillistäjille rikkaat ovat koneita ja köyhät eläimiä. Tällä tavalla keskiluokka säilyttää oman asemansa. He kohtelevat köyhiä halveksuvasti, kuten eläimiä, ja kohtelevat rikkaita etäisyyttä pitäen, pelolla ja kunnioituksella, sillä he uskovat korkean aseman omaavien ihmisten olevan kykeneväisiä tekemään mitä vain saadakseen haluamansa.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Ylimieliset ihmiset pääsevät harvoin huipulle
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Ylimieliset ihmiset pääsevät harvoin huipulle

Kun puhumme "huipulle pääsemisestä", emme tarkoita muiden edelle menemistä pinnallisista syistä. Se ei tarkoita, että olisit fyysisesti houkuttelev...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Sainz Martínez, M. (2018). Consecuencias de la animalización de los pobres y la mecanización de los ricos en el mantenimiento de las diferencias socioeconómicas (tesis doctoral). Universidad de Granada. Recuperada de http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/52432/29111924.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  • Sainz, M., Martínez, R., Moya, M., & Rodríguez-Bailón, R. (2018). Animalizing the disadvantaged, mechanizing the wealthy: The convergence of socioeconomic status and humanity attributions. International Journal of Psychology. doi:10.1002/ijop.12485

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.