Logo image
Logo image

Rakkaus edistää terveyttä

3 minuuttia
Rakkaus edistää terveyttä
Viimeisin päivitys: 03 maaliskuuta, 2016

Mikä on rakkauden todellinen voima? Miten rakkaus voi hyödyttää kehoamme ja mieltämme?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että onnellinen parisuhde edistää terveyttä monella tapaa. Mitä seksuaalisiin suhteisiin tulee, jokainen tietää, että seksi on tehokasta liikuntaa. Se myös auttaa laukaisemaan jännityksiä ja ylläpitämään ja kasvattamaan itsetuntoa.

Tämän lisäksi ihmissuhde voi kuitenkin tarjota monia muitakin terveyshyötyjä. Se, minkälaisia nämä hyödyt ovat, riippuu monesta tekijästä, kuten ihmissuhteen laadusta.

Rakkaus ja sydämen terveys

Sydän on rakkauden symboli. Mutta kun sanomme, että rakkaus on hyväksi sydämelle, emme tarkoita tätä vertauskuvallisesti.

New Yorkissa Rochesterin yliopiston johtaman tutkimuksen mukaan tyydyttävän suhteen ylläpitäminen voi auttaa sepelvaltimoleikkauksesta toipumisessa. Tutkimus osoitti, että suhteen tuoma tyytyväisyydentunne vaikutti sekä leikkauksesta selviytymisen todennäköisyyteen että perinteisten riskitekijöiden ilmenemiseen, kuten sairaalloiseen ylipainoon tai tupakointiin.

Toinen, Pohjois-Carolinan yliopiston tekemä tutkimus osoitti, että parit jotka osoittavat kiintymystä toisilleen, reagoivat terveemmin stressaaviin tehtäviin, kuten esimerkiksi yleisön edessä puhumiseen. Sekä sydämen syke että verenpaine pysyivät terveemmissä rajoissa ihmisillä, jotka pitivät puolisoaan kädestä 10 minuutin ajan ja saivat 20 sekunnin mittaisen halauksen. Nämä teot osoittautuivat olemaan pelkkää lepoa hyödyllisempiä tapoja ennen kyseistä tehtävää.

Tutkimuksen johtajat sanovat, että nämä löydökset osoittavat, että läheisessä parisuhteessa olevat ihmiset eivät välttämättä reagoi niin vahvasti stressaaviin tapahtumiin.

Rakkaus ja henkinen terveys

Toiset tutkijat ovat selvittäneet, että seksi auttaa parantamaan myös henkistä terveyttä. Lyhykäinen tutkimus osoitti, että kuten muukin liikunta, myös seksi alentaa stressitasoja.

Tutkijat suorittivat stressitestejä, joihin liittyi tehtäviä, kuten päässälaskua ääneen. He huomasivat, että ihmiset, jotka olivat harrastaneet seksiä, pärjäsivät paremmin kyseisissä tilanteissa kuin henkilöt, jotka eivät olleet harrastaneet seksiä.

Lisäksi seksi voi edistää hyvinvointia ja hyvänolontunnetta.

Yhdysvaltain Indianassa sijaitsevassa Bloomingtonin yliopistossa tutkittiin 3000 ihmisen ryhmää, jotka olivat 57-85-vuotiaita. Tutkimus osoitti, että ne ihmiset jotka harrastivat seksiä, olivat paljon terveempiä kuin ne, jotka eivät sitä harrastaneet.

Tässä tutkimuksessa seksi ei ollut ainoa tekijä, joka johti parempaan hyvinvointiin. Tärkein tekijä oli se, että nämä henkilöt olivat muutenkin tyydyttävässä parisuhteessa. Tutkijat huomasivat, että henkilöt jotka olivat läheisessä parisuhteessa kuvailivat terveyttään todennäköisemmin “erinomaiseksi” tai “todella hyväksi” pelkän “hyvän” tai “huonon” sijasta.

Lisäksi Mayo-klinikan mukaan positiivinen ajattelu, joka tulee usein tyydyttävän parisuhteen mukana, voi tarjota suurempiakin terveyshyötyjä. Näihin lukeutuvat pienempi riski kärsiä flunssasta, masennuksesta tai ahdistuneisuudesta. Kuoleman riski kaikin puolin on myös pienempi.

Rakkaus ei ole kaikille samanlaista

Kukaan ei koe rakkautta aivan samalla tavalla. Jokainen on kiintynyt erilaiseen ihmiseen ja odottaa erilaisia konkreettisia asioita tältä henkilöltä. Tästä syystä myös rakkauden seuraamukset terveydelle vaihtelevat ihmisten välillä.

Lontoolaisen King’s College -korkeakoulun psykiatrian instituutti analysoi hiljattain kiintymyksen tyypin vaikutuksia kivunlievitykseen. Aikuisilla kiintymyksen tyypillä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, miten parisuhteessa oleva ihminen hakee tai välttelee läheisyyttä.

Yleisesti ottaen puolison läsnäolo vaikealla hetkellä nähdään lohduttavana ja helpottavana asiana. Tämä ei kuitenkaan ollut tilanne kaikkien tutkimukseen osallistuneiden ihmisten kohdalla.

Joukolle naisia annettiin suhteellisen kivuliaita laserimpulsseja sormiin, ja heidän puolisonsa joko olivat paikalla tai poissa. Tutkimuksen johtajat huomasivat, että joillekin naisille se oli miellyttävämpää, kun heidän puolisonsa ei ollut läsnä. Nämä naiset tunsivat enemmän kipua silloin, kun heidän kumppaninsa olivat paikalla.

Niiden naisten, joille puolison läsnäolo oli miellyttävämpää, huomattiin kuitenkin erittävän oksitosiinia, joka tunnetaan rakkaushormonina. Tämä selittäisi sen, minkä takia he tunsivat vähemmän kipua puolisoidensa läsnäollessa. Tutkimuksen johtaja uskoo, että oksitosiini saattaa olla osa neurobiologista mekanismia. Oksitosiini yhdistetään aivojen niihin osiin, jotka liittyvät ihmisen emotionaaliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen käytökseen. Intiimiys, kuten seksi, käsistä piteleminen tai toisen silmiin tuijottaminen stimuloivat oksitosiinin tuotantoa, niin miehissä kuin naisissakin.

Pystymmekö elämään ilman rakkautta?

Kaikesta yllä todetusta huolimatta on mahdollista olla onnellinen ilman parisuhdetta. Eräs tutkimus on osoittanut, että nunnien avulla voitiin todeta, että romanttiset ja seksuaaliset suhteet eivät ole välttämättömiä hyvän, terveen ja pitkän elämän kannalta.

Kaikista seksin tuomista terveyshyödyistä huolimatta eräs tutkimus on myös osoittanut, että selibaatti voi edistää pitkää ja terveellistä elämää. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että ilman puolisoakin ihmisen elämäntyyli voi olla aktiivinen ja tämä ylläpitää kognitiivisia toimintoja korkeassa iässä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.