Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Kauneus on sitä, että hyväksymme itsemme

Ei ole olemassa mitään kauniimpaa kuin se, että hyväksymme itsemme. Ei ole olemassa mitään suurempaa tyydytystä kuin arvomme, vahvuuksiemme ja tarpeidemme löytäminen. Vain sitten voimme tehdä parhaat päätökset. Ne päätökset, jotka auttavat meitä tuntemaan vapautta ja olemaan täynnä sitä erityistä kauneutta,…

Narsistit eivät koskaan pyydä anteeksi

Tietyltä etäisyydeltä katsottuna narsisti voi vaikuttaa viehättävältä, itsevarmalta ja jopa huomaavaiselta. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, joita narsisti ei koskaan tee, etenkin kun on kyse parisuhteista. Narsistit eivät koskaan sano anteeksi, eivätkä he koskaan yritä korjata tekemäänsä vahinkoa, eivätkä he…

Kärsivällisyyden tärkeys: 5 sitaattia

Kärsivällisyyden tärkeys on asia, jonka moni tiedostaa, mutta ei ole aina helppoa olla kärsivällinen. Se joka hallitsee kärsivällisyyden taidon, on saavuttanut korkeamman tason henkilökohtaisen kasvun tiellä. Se merkitsee itsekontrollia, kykyä sietää turhautumista, itsensä hillitsemistä ja kykyä nähdä asiat oikeasta näkökulmasta.…

John Swellerin kognitiivinen kuormitusteoria

John Swellerin kognitiivinen kuormitusteoria sanoo, että ihmiset oppivat paremmin sellaisissa olosuhteissa jotka kohdistuvat yhteen ihmisen kognitiivisen arkkitehtuurin kanssa. Kognitiivinen kuormitus liittyy siihen tietomäärään, jonka työmuisti voi kerralla varastoida. Työmuistilla on rajoitettu kapasiteetti. Siten Swellerin mukaan ohjeistusmentelmien pitäisi välttää sen ylikuormittamista. Lisäaktiviteetit,…

Tieteen vahvistamat kolme tapaa lisätä itsehillintää

Monelle ihmiselle on vaikeaa olla johdonmukainen, kun on kyse heidän tavoitteidensa saavuttamisesta. Tarvitsemamme tahdonvoiman ylläpitäminen on raskasta, mutta ilman sitä emme voi jatkaa kohti onnistumista. Jos haluamme lisätä itsehillintää, meidän on otettava vastuuta teoistamme ja valinnoistamme. Sanokaamme asia suoraan. Suurin ongelma…

Mikroaggressiot – päivittäistä piinaa

Mikroaggressioita kutsutaan myös mikrohaittaamiseksi tai passiivis-aggressiivisuudeksi. Mikroaggressiot ovat sanoja tai toimia, joilla on vihamielinen aggressiivinen luonne, mutta se on peitetty tai sitä ei sanota suoraan. Esimerkkinä voidaan mainita henkilö joka ei tervehdi talonmiestä, koska pitää sitä silkkana ajan tuhlauksena. Useimmissa…

Viisi valhetta psykoterapiasta

Psykoterapia on maailma, jota ei ole vielä täysin tutkittu. Psykoterapiasta on paljon myyttejä, puolitotuuksia ja merkityksettömiä valheita, joihin ihmiset lujasti uskovat. Jotkut ihmiset eivät oikein ymmärrä, että todellisuudessa kaikki kokemuksemme sijaitsevat mielessämme, ja mieli taas aivoissamme, ja että aivot ovat…

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö: vihan tunne muita kohtaan

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt vähät välittävät muiden ihmisten oikeuksista. Tämän lisäksi heidän halveksuva suhtautumisensa muihin ihmisiin saa heidät tavallisesti suhtautumaan epäkunnioittavasti niitä henkilöitä kohtaan, jotka asettavat rajoitteita heidän elämäänsä. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ilmenee tavallisesti jo lapsuudessa tai varhaisteini-iässä ja tämän sairauden oireet…

INFP-persoonallisuus Carl Jungin mukaan

Carl Jungin teorian mukaan INFP-persoonallisuus profiloi ihanteelliset ja herkät ihmiset. Heidät määritellään parantajiksi, sillä he ovat kiinnostuneita omasta sekä muiden hyvinvoinnista. INFP-persoonallisuuden omaavat ihmiset ovat introvertteja, intuitiivisia ja tarkkanäköisiä. Carl Jungin mukaan he ovat herkkiä, luovia ja itsenäisiä. Tämän lisäksi heillä…

Älä ole siellä, missä et voi olla oma itsesi

Älä ole siellä, missä et voi olla oma itsesi. Omalle identiteetille ja arvoille uskollinen oleminen sekä itsekunnioituksen omaaminen ovat tärkeimpiä asioita. Elämä on jo riittävän monimutkaista, joten sinun ei pitäisi antaa muiden vaikuttaa itsetuntoosi voidaksesi pakottaa itsesi sopimaan sinne minne…

Ahdistuksen oireet, jotka pitäisi osata tunnistaa

Jokainen henkilö kokee ahdistuksen eri tavalla. Ahdistuksen oireet voivat olla erilaisia ihmisestä riippuen. Ahdistus on kuin neste, joka pitää värinsä, mutta joka mukautuu sen vastaanottajan muotoon. Tässä metaforassa väri merkitsee niitä ahdistuksen oireita, jotka esiintyvät useimmissa tapauksissa. Kaikissa tapauksissa ahdistus…

Neuroarkkitehtuuri: ympäristön vaikutus aivoihin

Vaikka neuroarkkitehtuuri vaikuttaakin uudelta tieteenalalta, se on melkein 70 vuotta vanha. Sen tarkoitus on luoda onnellisuutta, hyvinvointia ja tuotteliaisuutta edistäviä tiloja. Toisin sanoen rakennuksia, jotka vähentävät stressiä ja ahdistusta. Tässä tieteenalassa arkkitehdit ja neurotieteilijät tekevät yhdessä töitä suunnitellakseen tiloja ja…

Sosiaaliluokan ja epäinhimillisyyden välinen yhteys

Epäinhimillistäminen on sitä, että muiden ihmisten ihmisominaisuus pyyhitään pois. Toisin sanoen epäinhimillistämisessä toista ihmistä pidetään ”vähemmän inhimillisenä”. Yleisesti ottaen ihmiset epäinhimillistävät tietyn ryhmän jäseniä. Tässä artikkelissa keskustelemme sosiaaliluokan ja epäinhimillisyyden välisestä yhteydestä. Vaikka onkin olemassa tiettyjä eroja, jotka ”jakavat” ihmiset eri…

Mikä aiheuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta?

Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyn tason suunnittelua ja yhteensovitettua osallistumista. Tällaisia rikollisjärjestöjä ovat muun muassa Camorra, Cosa Nostra ja ’Ndrangheta jotka ovat italialais-amerikkalaisia mafioita, japanilainen Yakuza, kolumbialaiset ja meksikolaiset kartellit sekä venäläiset ja itä-eurooppalaiset mafiat. Tässä…

Ota oma elämäsi hallintaan

Useimmat ihmiset odottavat, että herättyään kaikki heidän ongelmansa on ratkaistu kuin taikaiskusta. Vaikka tämä olisi ihanteellista, se ei ole toimiva tapa ajatella. Siksi parasta, mitä voit tehdä, on ottaa oma elämäsi hallintaan. Kuinka monta kertaa olemme sanoneet asioita, kuten: ”Eräänä…

Tapaus Aimée eli itsensä rankaisemisen paranoia

Tapaus Aimée on yksi tunnetuimmista tapauksista psykiatrian ja psykoanalyysin aloilla. Tämä johtuu pääasiassa kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että tämä perustavanlaatuinen tapaus osoitti Jacques Lacanin tutkielman toteen. Toinen on se, että se edusti merkittävää kulmakiveä paranoidisen psykoosin tutkimuksessa. Jacques Lacan…

Onnellisuus on mielentila

On satoja kirjoja ja konferensseja, jotka väittävät omistavansa avaimet onnellisuuteen, mutta ne ovat kaikki todella epämääräisiä. Monet niistä toteavat, että onnellisuus on peräisin ulkopuolelta. He uskovat, että onnellisuus on kuin vuoren huipulla, jonne meidän on kiivettävä. Totuus kuitenkin on, että onnellisuudessa on…

Mitä on kokeellinen psykologia?

Päästäkseen tarkkoihin ja turvallisiin päätelmiin, tutkijat käyttävät usein erilaisia tieteellisiä metodeja. Tämä on asia, johon kokeellinen psykologia pääasiassa keskittyy. Kokeellinen psykologia tutkii eri peruskäsitteitä, kuten muistia ja motivaatiota eri alueilla, kuten lapsissa, sosiaalisessa ja koulutuksellisessa psykologiassa. Melkein kaikki kokeellisen psykologian työ…