Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Synkkä kolmikko: narsismi, häikäilemättömyys ja psykopatia

Kutsumme sellaista kategoriaa nimellä ”synkkä kolmikko”, jossa ihmisiltä puuttuu kyky olla yhteydessä muiden kanssa tai he pystyvät tietoisesti katkaisemaan tunteensa. Tämä luonteenpiirteiden sarja koostuu narsismista, häikäilemättömyydestä ja psykopatiasta. Äärimmäisissä tapauksissa ihmiset, joilla on joitakin tämän synkän kolmikon ominaisuuksia, muuttuvat rikollisiksi…

Pakko-oireinen persoonallisuushäiriö

Pakko-oireinen persoonallisuushäiriö on nykyään melko yleinen häiriö. Totuus on se, että nykymaailmassa, tai ainakin suuressa osassa sitä, arvostamme ja vahvistamme käyttäytymistä, joka liittyy työhön, tuottavuuteen ja tuloksiin. Työpaikalla arvostetaan ominaisuuksia kuten perfektionismi, huolellisuus, organisointikyky ja osaaminen. Niinpä ihmiset, joilla on näitä…

Syklotyminen häiriö: oireet, syyt ja hoito

Syklotyminen häiriö on hankala ja sen ensisijainen ominaisuus on kroonisesti muuttuva mielentila. Me kaikki tiedämme jonkun, jolla on jyrkkiä mielialanvaihteluja, jotka muuttuvat surusta iloon muutamassa päivässä. Nämä ihmiset saattavat kärsiä syklotymisestä häiriöstä. Syklotymista häiriötä sairastavan henkilön mieliala vaihtelee dramaattisten onnen…

Viktor Franklin logoterapia: 3 perusperiaatetta

Logoterapia tunnetaan myös nimellä ”kolmas Wienin psykoterapiakoulu”. Ensimmäinen psykologinen koulu oli Sigmund Freudin, toinen oli Adlerin, ja kolmas on Viktor Franklin perustama koulu. Siihen me nyt keskitymme. Freud sanoi, että ihminen on suuntautunut kohti ”mielihyvää”. Sitten Adler sanoi olevansa suuntautunut kohti…

Ulkoistaminen: tapa päästä eroon ongelmista

Tarvitsemme usein apua ongelmiemme käsittelemisessä. Voimme käydä terapiassa tai käyttää laajalti käytettyä tekniikkaa nimeltä ulkoistaminen, josta puhumme tänään tässä artikkelissa. Ihmiset käyvät terapiassa kaikenlaisten ongelmien takia, joita he eivät ole pystyneet itse ratkaisemaan. Nämä ongelmat ovat yleensä sisäisiä. Se tarkoittaa…

Black Fridayn kolme psykologista vaikutusta

Nykyään suurin osa suomalaisistakin tietänee, mikä on Black Friday (musta perjantai). Marraskuun viimeinen perjantai tuo mukanaan alennukset ja tarjoukset kaupungin jokaiseen kauppaan, ja tietenkin myös kaikkiin nettikauppoihin. Jo viikkoja ennen tätä päivää monet ihmiset ajattelevat mitä alennettuja tuotteita he haluaisivat ostaa.…

Haitallinen unelmointi

Haitallinen unelmointi määrittelee erikoisen oireyhtymän. Henkilö, joka kärsii siitä, viettää suurimman osan ajastaan ​​uppoutuneena fantasioihinsa ja täysin irti todellisuudesta. Vaikka me kaikki unelmoimme, on myös niitä, jotka tekevät sitä liikaa. Tämä liiallinen unelmointi eristää heidät ja he saattavat alkaa laiminlyödä syömistä,…

Minäkuva: alkuperä ja määritelmä

Minäkuva on käsitys ajatuksesta tai kuvasta, joka meillä on itsestämme. Sen muodostumiseen vaikuttavat monet roolit joita meillä on, tavoitteet ja päämäärät, persoonallisuutemme, ideologiamme ja filosofiamme, vain muutamia mainitaksemme. Se on myös dynaaminen, mikä tarkoittaa, että se muuttuu ajan myötä. Itsemme…

Emotionaalinen sääntely ja syömishäiriöt

Emotionaalinen sääntely ja syömishäiriöt liittyvät toisiinsa. Ehkä et ole koskaan pysähtynyt ajattelemaan sitä, mutta kaikilla ei ole samaa kykyä tunnistaa, hyväksyä ja säännellä tunteitaan. Nyt kun asia on otettu esille, tuleeko mieleesi joku joka harvoin tunnistaa, että jokin asia häiritsee häntä?…

Montessorimenetelmä ja sen vaikutus tänä päivänä

Maria Montessori loi opetusmenetelmän, joka mullisti varhaiskasvatuksen alaa. Menetelmässä korostetaan erityisesti pelejä, jotka tekevät siitä täydellisen menetelmän monien taitojen ja kykyjen kehittämiseen lapsilla. Montessorimenetelmä muutti lopulta koko alan. Monet lastentarhat tarjoavat erinomaisen esimerkin tästä menetelmästä. Tarkoitamme vapaaehtoista koulutusta, jossa keskitytään…

Koulutus John Deweyn silmissä

John Dewey (1859-1952) oli yksi historian tärkeimmistä koulutuspsykologeista. Hänen mallinsa tällä alalla olivat osa viime vuosisadan pedagogista vallankumousta. Jopa nykyään osa koulutusjärjestelmistämme raahaa Deweyn edistysten perässä. Tässä artikkelissa puhumme yhdestä hänen klassisimmasta työstään, teoksesta ”Experience and Education”. Tässä kirjassa Dewey esittää synteesin…

Tehokas kommunikoiminen: 8 vinkkiä

Olemme luonteeltamme sosiaalisia. Tehokas kommunikoiminen toisten ihmisten kanssa on tärkeää. Toisiin ihmisiin samaistuminen antaa meille emotionaalisia etuja, kuten toisten ymmärtäminen ja tukeminen sekä parempi itsetunto. Tästä huolimatta monet eivät osaa pitää yhteyttä ympärillään oleviin ihmisiin. Tämä voi johtua monista syistä,…

Cattellin 16 persoonallisuusmallia

Cattellin malli on epäilemättä yksi kuuluisimmista persoonallisuusmalleista, ja hänen pyrkimyksensä kuvailla persoonallisuutta saavutti ihmiset kuuluisalla testillä, 16 PF -testillä. Vaikka Cattellin alkuperäistä versiota ei enää käytetä, sen henki on edelleen voimissaan. Cattell erottuu muista, sillä hän esitti kaksi eri älykkyyden…

Kohlbergin teoria moraalisesta kehityksestä

Olemme kaikki kehittäneet omaa siirtymätöntä moraaliamme. Meillä on arvoja, jotka eivät vain erota ”hyvää” ”pahasta” abstraktissa maailmassa, vaan ne vaikuttavat myöskin käyttäytymiseemme, havaintoihimme ja ajatuksiimme. Voisimme jopa sanoa, että joskus moraalit ovat niin sisäistettyjä, että ne voivat vaikuttaa tunteisiimme. Yksi…

Lapsen itsemurha – Samantha Kuberskyn tapaus

Lapset edustavat yhteiskuntamme kaikkein haavoittuvaisinta osaa. Lasten rehellisyys ja kekseliäisyys tekevät heistä minkä tahansa pilkan tai petoksen helppoja kohteita. He ovat myös usein ilkeitä muita kohtaan, ymmärtämättä vahinkoa, jota he saavat aikaan. Tästä syystä lapsen itsemurha on todella monimutkainen aihe. Sillä on monia…

Hyväksymis- ja omistautumisterapia: periaatteet ja käyttö

Hyväksymis- ja omistautumisterapia auttaa, kun tunnet kovaa epämukavuuden tunnetta. “Tarvitsen motivaatiota jatkaakseni”. ”En voi siirtyä eteenpäin ilman rakkautta”. ”Minun täytyy varmistaa, että saan haluamani ennen kuin siirryn eteenpäin”. Nämä ovat kaikki tuttuja väitteitä, joita useimmilla meistä on jossakin vaiheessa elämää.…

Psykologisen terapian 19 tyyppiä

On olemassa monia erilaisia psykologisia terapioita. Niillä kaikilla on kuitenkin sama tavoite, yksi yhteinen terapeuttinen tavoite. Ne kaikki yrittävät edistää muutoksia hyvinvointia kohtaan. Täten sen sijaan, että kysymme itseltämme mitkä näistä psykologisista strategioista ovat parhaita tai huonoimpia, meidän olisi kysyttävä itseltämme mitä me…