Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Mielisairauden leiman poistaminen

Psykologinen hyvinvointi yhdistetään usein erittäin negatiivisiin myytteihin. Siitä syystä mielisairauden leiman poistaminen ei ole helppo tehtävä. Sinun tulisi ensin aloittaa kyseenalaistamalla omat ajatuksesi mielenterveyteen liittyen. Sitten kun olet päässyt yli siihen yhdistetyistä leimoista ja myyteistä, huomaat kaiken terveemmästä ja tuomitsemattomasta…

Megalomaanisten ihmisten seitsemän piirrettä

Tiedätkö jonkun sellaisen ihmisen, joka on vakuuttunut siitä, että kaikki hänen sanomansa tai ajattelemansa asiat ovat mahtipontisia? Tällainen ihminen on luultavasti megalomaaninen. Yleensä megalomaanisten ihmisten on tapana vähätellä muita, koska he tuntevat olevansa ylempiarvoisia. Mutta heidän valtavaa egoaan lukuunottamatta, kuinka…

Eksistentiaalinen tyhjiö: kun elämä on merkityksetöntä

Elämä on merkityksetöntä. Se on pääuskomus kaikkien niiden keskuudessa, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi elämään. He ovat ihmisiä, jotka tuntevat epäoikeudenmukaisuuden painon sekä eräänlaista irtautumista kaikkia heitä ympäröiviä asioita kohtaan. Toisin sanoen, heidät valtaa eksistentiaalinen tyhjiö. He ovat yleensä pohtivia ihmisiä, jotka…

Antiikin kreikkalainen parannus masennukseen ja ahdistukseen

Antiikin kreikkalainen parannus masennukseen ja ahdistukseen perustuu mielenkiintoiseen holistiseen lähestymistapaan, joka tunnetaan nimellä ”bios pythagorikos”. Tämä elämäntyyli sisältää terveelliset tavat, ruokavalion, liikunnan ja etenkin mielen kehityksen. Kreikkalaisen kulttuurin mukaan sekä mielestä että ruumiista huolehtiminen ovat hyvinvoinnin perusta. Saatamme nykyään pitää…

Neuroseksismi: oletetut erot miesten ja naisten aivojen välillä

Jotkut tutkimukset väittävät, että miesten ja naisten aivojen välillä on tärkeitä eroja. Sitä neuroseksismi on. Siinä väitetään, että miesten ja naisten aivot ovat erikokoiset ja -muotoiset. Nämä tutkimukset perustuvat neuromyytteihin, joita ihmiset usein käyttävät huomauttaakseen oletetuista eroista miesten ja naisten…

Gordon Allport – persoonallisuuspsykologian isä

Gordon Allport oli psykologi, joka loi perustan persoonallisuuspsykologialle. Hänen teoriaansa pidetään yhtenä ensimmäisistä humanistisista teorioista, koska se mieltää ihmisen itsenäiseksi olennoksi, jolla on vapaa tahto. Hän väitti, etteivät vaistot ja mielijohteet ole ainoita ihmistä motivoivia tekijöitä. Hän uskoi myös, ettei…

Jalka oven välissä -tekniikka

Kuvittele tilanne, että joku koputtaa oveesi pyytäen lahjoitusta voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, joka taistelee harvinaista sairautta vastaan. Saatat kertoa hänelle, ettei sinulla ole juuri nyt käteistä ja käännytät henkilön pois. Kuvittele nyt, että sama henkilö tulee ovellesi tarjotaksesi sinulle ilmaisen pinssin.…

Motiivit ja motivaatio: mitä eroa niillä on?

Miksi teet asioita? Mitkä ovat motiivisi? Mikä motivoi sinua toimimaan tietyllä tavalla? Tarkoittavatko motiivit ja motivaatio samaa asiaa? Motiivit ja motivaatio ovat kaksi toisiinsa liittyvää asiaa, mutta niiden merkitys on eri. Ne ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä. Näiden kahden käsitteen välisen…

Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä

Monet ovat osoittaneet kiinnostusta oppia lisää tunneälystä ja siitä, miten se voi auttaa hallitsemaan tunteita paremmin. Suosiostaan huolimatta, vain harva tietää käsitteen alkuperän. Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä julkaistiin ensimmäisen kerran kirjassa vuonna 1990. Kirjassaan he pohtivat tunneälyn käsitettä ja…

Masennus on vertauskuviaan vaikeampi häiriö

Masennus on eräs niistä mielenterveyden häiriöistä, joista käytetään paljon vertauskuvia. Vaikuttaa siltä, että se johtaa välittömästi suruun, ja suru mereen vaipumiseen. Voidaan myös puhua syvästä ja synkästä kaivosta, josta nouseminen on kaukainen tai olematon ajatus. Masennus luo näkymättömät, petolliset kahleet ympärillemme.…

Mary Ainsworth: elämä ja saavutukset

Mary Ainsworth oli amerikkalais-kanadalainen psykologi, joka kehitti John Bowlbyn kanssa yhden merkittävimmistä ja hyödyllisimmistä psykologian teorioista koskien varhaista sosiaalista kehitystä: kiintymyssuhdeteorian. Aluksi he kehittivät tämän teorian koskemaan vain lapsia, mutta 60- ja 70-luvuilla Ainsworth esitteli uusia käsitteitä, jotka johtivat siihen,…

Koulutus vankiloissa

On käyty keskustelua siitä, onko koulutus suljetuissa ympäristöissä, kuten vankiloissa, tehokasta. Onko kyseessä vain utopia? Näkevätkö oppilaat tulokset todella? On olemassa paljon mielipiteitä koskien vankien koulutusta, ja haluammekin nyt yrittää valottaa näitä kysymyksiä. “Ihmiset käyvät keskustelua siitä, voiko vangittua henkilöä…

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä koostuu analyyttisesta, luovasta ja kontekstuaalisesta älykkyydestä. Jokaisella älykkyyden tyypillä on läheinen suhde konkreettisiin ajatuksiin ja taitoihin. Vaikka useimmilla ihmisillä on melko selkeä ajatus siitä mitä älykkyys on, se on silti määritelty monella eri tavalla historian aikana.…

Masennus vanhuksilla

Masennus ei ole homogeeninen diagnoosi. Se muuttuu tiettyjen ominaisuuksien mukaan ja jokaisen henkilön taustan mukaan. Eri tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja sosioekonomiset tasot vaikuttavat siihen, kuinka masennus esiintyy. Masentuneilla lapsilla on enemmän taipumusta olla ärtyneitä tai vihaisia kuin surullisia. On myös…

Yösyömissyndrooma

Yösyömissyndrooma luokitellaan joko nukkumis- tai syömishäiriöksi. Kumpaan kategoriaan se luokitellaan riippuu siitä, onko ihminen hereillä ahmiessaan. Molemmissa tapauksissa tähän syndroomaan kuuluu suurten ruokamäärien ahmiminen illallisen jälkeen tai keskellä yötä, ja mieltymys runsaskalorisiin tai hiilihydraattipitoisiin ruokiin. Saksalaiset tutkijat Zwaan, Muller, Allison,…

B-persoonallisuustyypin luonteenpiirteiden määrittely

Persoonallisuus tarkoittaa luonteenpiirteitä, jotka määrittelevät meidät ja erottavat meidät muista ihmisistä. Nämä ominaisuudet voivat myös enteillä käyttäytymistämme ja asenteitamme. Tässä artikkelissa keskitymme Rosenmanin ja Friedmanin kehittämään luokitteluun siitä, mikä on B-tyypin persoonallisuus. On olemassa useita persoonallisuutta selittäviä teorioita, mutta yhteistä…

Ahdistuksen transdiagnostinen terapia

Kliininen psykologia on viime vuosikymmenellä hyötynyt monella tapaa potilaita auttavilla käytettävissä olevilla hoidoilla. Yksi niistä on ahdistuksen transdiagnostinen terapia. Yleensä terapeutit oppivat käyttämään tiettyjä hoitoja jokaiseen psykopatologiaan. Jotkut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että saman terapian käyttäminen kaikkien häiriöluokittelujen hoitamiseen voi…

Klassinen testiteoria

Psykologian testit ovat joko psykologisia tai psykoteknisiä, ja niiden tarkoituksena on arvioida toimintaa. Psykologiset testit ovat siten subjektin psykologisia ominaisuuksia arvioivia tai mittaavia työkaluja. Jatka lukemista ja opi mikä on klassinen testiteoria. Testiteoriat Testit ovat hienostuneita mittausvälineitä. Monissa tapauksissa ne…

Divergentti ajattelu lapsilla

Lapsilla divergentti ajattelu on poikkeuksellinen kyky. Heidän avoin mielensä on täynnä mahdollisuuksia ja epätavanomaista, omaperäistä ja jatkuvaa päättelyä. Joskus tämä luova potentiaali kuitenkin katoaa, kun lapset kasvavat ajattelutapoja ja näkökulmia yhtenäistävässä oppijärjestelmässä. Useimmat meistä tietävät, että rohkeus ajatella muista poikkeavalla…