Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Koulutus vankiloissa

On käyty keskustelua siitä, onko koulutus suljetuissa ympäristöissä, kuten vankiloissa, tehokasta. Onko kyseessä vain utopia? Näkevätkö oppilaat tulokset todella? On olemassa paljon mielipiteitä koskien vankien koulutusta, ja haluammekin nyt yrittää valottaa näitä kysymyksiä. “Ihmiset käyvät keskustelua siitä, voiko vangittua henkilöä…

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä koostuu analyyttisesta, luovasta ja kontekstuaalisesta älykkyydestä. Jokaisella älykkyyden tyypillä on läheinen suhde konkreettisiin ajatuksiin ja taitoihin. Vaikka useimmilla ihmisillä on melko selkeä ajatus siitä mitä älykkyys on, se on silti määritelty monella eri tavalla historian aikana.…

Masennus vanhuksilla

Masennus ei ole homogeeninen diagnoosi. Se muuttuu tiettyjen ominaisuuksien mukaan ja jokaisen henkilön taustan mukaan. Eri tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja sosioekonomiset tasot vaikuttavat siihen, kuinka masennus esiintyy. Masentuneilla lapsilla on enemmän taipumusta olla ärtyneitä tai vihaisia kuin surullisia. On myös…

Yösyömissyndrooma

Yösyömissyndrooma luokitellaan joko nukkumis- tai syömishäiriöksi. Kumpaan kategoriaan se luokitellaan riippuu siitä, onko ihminen hereillä ahmiessaan. Molemmissa tapauksissa tähän syndroomaan kuuluu suurten ruokamäärien ahmiminen illallisen jälkeen tai keskellä yötä, ja mieltymys runsaskalorisiin tai hiilihydraattipitoisiin ruokiin. Saksalaiset tutkijat Zwaan, Muller, Allison,…

B-persoonallisuustyypin luonteenpiirteiden määrittely

Persoonallisuus tarkoittaa luonteenpiirteitä, jotka määrittelevät meidät ja erottavat meidät muista ihmisistä. Nämä ominaisuudet voivat myös enteillä käyttäytymistämme ja asenteitamme. Tässä artikkelissa keskitymme Rosenmanin ja Friedmanin kehittämään luokitteluun siitä, mikä on B-tyypin persoonallisuus. On olemassa useita persoonallisuutta selittäviä teorioita, mutta yhteistä…

Ahdistuksen transdiagnostinen terapia

Kliininen psykologia on viime vuosikymmenellä hyötynyt monella tapaa potilaita auttavilla käytettävissä olevilla hoidoilla. Yksi niistä on ahdistuksen transdiagnostinen terapia. Yleensä terapeutit oppivat käyttämään tiettyjä hoitoja jokaiseen psykopatologiaan. Jotkut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että saman terapian käyttäminen kaikkien häiriöluokittelujen hoitamiseen voi…

Klassinen testiteoria

Psykologian testit ovat joko psykologisia tai psykoteknisiä, ja niiden tarkoituksena on arvioida toimintaa. Psykologiset testit ovat siten subjektin psykologisia ominaisuuksia arvioivia tai mittaavia työkaluja. Jatka lukemista ja opi mikä on klassinen testiteoria. Testiteoriat Testit ovat hienostuneita mittausvälineitä. Monissa tapauksissa ne…

Divergentti ajattelu lapsilla

Lapsilla divergentti ajattelu on poikkeuksellinen kyky. Heidän avoin mielensä on täynnä mahdollisuuksia ja epätavanomaista, omaperäistä ja jatkuvaa päättelyä. Joskus tämä luova potentiaali kuitenkin katoaa, kun lapset kasvavat ajattelutapoja ja näkökulmia yhtenäistävässä oppijärjestelmässä. Useimmat meistä tietävät, että rohkeus ajatella muista poikkeavalla…

Miesten masennuksen merkit

Miesten masennuksen diagnosointi ja havainnointi voi olla vaikeaa yhteiskunnassa, joka odottaa miesten piilottavan tunteensa ja olevan ”vahvoja”. On kuitenkin tärkeää ymmärtää miesten masennuksen merkit, sillä ne ovat hieman erilaiset kuin muut tavalliset oireet, jotka luultavasti tunnet. Ihmisten tunneskaala ei tee…

Viisi merkkiä masennuksen tunteiden peittelystä

Masennusta peittelevä ei aina osoita tyypillisiä masennuksen merkkejä, vaan sen sijaan muita oireita ja käyttäytymismalleja, joiden taakse masennus kätketään. Itse asiassa masennusta sairastava on se, joka ensimmäisenä katsoo tilannetta läpi sormien. Hän toimii niin työntääkseen kivun taka-alalle. Masennuksen oireiden kätkeminen…

Nosofobia: sairaalloinen sairauksien pelko

Sairastumisen pelko tai nosofobia on alkukantainen pelko, aivan kuten kuoleman ja hulluuden pelko. Rehellisesti sanottuna: kuka ei pelkäisi vakavien sairauksien saamista? Emmekö me kaikki pelkää tulevamme hulluiksi jonakin päivänä? Eivätkö kaikki pelkää kuolemaa? Tämä artikkeli kertoo kaiken nosofobiasta: järjettömästä, sairaalloisesta…

Masennuksen ja seksuaalisuuden välinen yhteys

Tässä artikkelissa kerromme masennuksen ja seksuaalisuuden välisestä yhteydestä. Seksuaalisuus on yksi seikka, johon masennuksella on todettu olevan eniten vaikutusta. Ihmiset uskovat tietävänsä paljon masennuksesta, kun todellisuudessa he ovat vajonneet sosiaalisesta mediasta ja muilta ihmisiltä saatuihin ennakkokäsityksiin. Masennuksen on todettu vaikuttavan…

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden väliset erot

Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä voidaan huomata joitakin samankaltaisuuksia, ovat ne loppujen lopuksi hyvin erilaisia. Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyntasoista suunnittelua sekä useiden yksilöiden koordinoitua osallistumista. Terrorismin on puolestaan tapana käyttää äärimmäisen väkivaltaisia tapahtumia.…

Arthur W. Staatsin psykologinen behaviorismi

Psykologinen behaviorismi uskoo, että persoonallisuutta voi selittää käytöstä havainnoimalla. Watson kehitti behaviorismin yleisteorian, joka käsittää psykologisen behaviorismin, vuonna 1912. Skinner myöhemmin laajensi tätä teoriaa omalla radikaalilla behaviorismillaan. Staatsin myöhemmät menettelytavat keskittyvät keskustelemaan psykologisesta behaviorismista joka korostaa yksilön persoonallisuutta ja sisäistä…

Mitä tarkalleen ottaen ovat mielialan vaihtelut?

Jos jokin pätee tunteiden kohdalla, se on se että ne ovat universaaleja. Mutta jokaisessa kulttuurissa on eroavaisuutensa. Hymy tai kulmien kurtistaminen saattaa merkitä eri asiaa toisessa kulttuurissa kuin omassamme. Vaikka ihmiset siis ilmaisevat ja tunnistavat tunteita eri tavalla maasta tai…

Toiminnallinen monimuotoisuus: uusi näkökulma vammaisuudesta

Läpi historian eri mallit ovat yrittäneet selittää vammaisuuksia, ja tässä artikkelissa aiomme tutkia laajemmin käsitettä toiminnallinen monimuotoisuus. Annamme ensiksi paremman käsityksen tämän käsitteen historiasta, ennen kuin puhumme siitä mitä se tarkoittaa. Tarkastellaanpa, kuinka maailma on nähnyt vammaisuuksista kärsivät ihmiset. Matkallamme…

Syypää tekemiisi virheisiin voi olla kognitiivinen vinouma

Teemme päivän aikana paljon päätöksiä. Useimmat niistä silmänrapäyksessä ja lähes ajattelematta. Vain harvoin pohdimme juurta jaksain jokaisen mahdollisen vaihtoehdon seurauksia, vaan ratkaisu valitaan lähes sokeasti. Kognitiivinen vinouma ohjaa ajatteluasi. Muulloin, etenkin kun kyseessä on tärkeä päätös, punnitsemme kaikkia asiaan liittyviä tietoja…

Polarisoitunut ajattelu: kognitiivinen vääristymä

Polarisoitunut ajattelu on kognitiivinen vääristymä. Toisin sanoen, se on perusteluvirhe jonka teemme huomaamattamme. Se saa meidät käsittelemään tietoja väärin ja tämä johtaa emotionaaliseen ahdistukseen. Albert Ellis ja Aaron Beck kuvailivat kognitiivisia vääristymiä. Yleensä ne ovat väärinkäsityksiä, jotka johtavat emotionaalisiin ongelmiin. Tähän…

Vaaralliset juorut: mitä ne ovat?

Vaaralliset juorut: olemme kaikki kuulleet niitä ja olemme ehkä myös levittäneet niitä. Perinteisemmissä, konservatiivisemmissa tilanteissa ne ravistelevat kokonaisia perheitä. Nykyään ne leviävät eri tavalla, koska myös tapa, jolla jaamme tietoja, on muuttunut. Tosiasia on, että juoruilla on valtavat mahdollisuudet häiritä…