Perverssinä syntymisen rangaistus

babel · 25.2.2022
Perverssi ihminen ei pysty rakastamaan tai ilmaisemaan kiintymystä. Hän on vakuuttunut siitä, että maailma on paha, ja hänestä tulee tunteeton. Se on hänen tapansa välttää kärsimystä.

Miten perverssi käytös määritellään? Sen määritteleminen on itse asiassa hyvin vaikeaa. Alun perin termi yhdistettiin virheellisesti oletettuihin seksuaalisiin “poikkeamiin”. Tämä käsite on kuitenkin nykyään jätetty määritelmän ulkopuolelle.

Psykiatria otti käyttöön termit “toimintahäiriö” ja “parafilia” viitatessa seksuaalisiin perversiotapauksiin. Psykiatrian diagnoosiluokituksessa sekä Yhdysvaltojen psykiatriyhdistyksen laatimassa diagnoosioppaassa (ICD-11 ja DSM-5), perversiot on erotettu parafilioista ja seksuaalisista häiriöistä.

Miten perverssi ajattelee?

Perverssi ihminen tuntee olevansa pakkomielteisten ja tuhoavien ajatusten armoilla. Hän kokee, että hänen asenteensa eivät ole kunnollisia ja sopivia.

Tämä on epänormaali persoonallisuuden tila, jossa “kieroutunut” yksilö kehittää tuhoavia ajatuksia ja tekoja muita ihmisiä kohtaan.

Perverssi henkilö on mieleltään musta.

Lukuisat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että perverssi käyttäytyminen voi olla synnynnäistä. Ne kuitenkin myös vahvistavat, että kiintymyksen puute varhaisessa elämänvaiheessa voi johtaa sellaisen mielen kehittymiseen, jolla on perverssejä ominaisuuksia.

Perverssi henkilö kehittää ristiriitaisen persoonallisuuden. Hänen fantasiansa ovat aina tietoisia, ja hän yrittää aina vahingoittaa, nöyryyttää ja häiritä muita ihmisiä.

Tapauksissa, joissa esiintyy seksuaalista perversiota eli parafiliaa, on tärkeää, että henkilöllä on ympäristö, jossa hän voi harrastaa haluamaansa toimintaa, jolla on säädytön konnotaatio. Lisäksi hänen pitää pystyä käsittelemään lapsuuden ja nuoruuden aikana kohtaamansa nöyryytykset (todelliset tai kuvitteelliset).

Kun perverssi henkilö alistaa ja nöyryyttää uhriaan, hän kokee voiton, herruuden ja paremmuuden tunteita. Loppujen lopuksi hänen täytyy tuntea olevansa kostaja eikä uhri.

“Perverssin henkilön aiheuttama paha on mielivaltaista, mutta hän suosii läheisiä ihmisiä, kuten sukulaisia tai kumppaneita.”

-Paul-Claude Recamier-

Nainen, jolla on pahoja ajatuksia.

Pahoja ihmisiä

Tietyssä määrin perverssi henkilö kehittää psykopaattisia käyttäytymismalleja. Tämä näkyy lapsuudesta aikuisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla, perheestä työpaikalle.

Perversseissä ihmisissä on tiettyjä yhteisiä piirteitä. Heillä on esimerkiksi merkittäviä aggressiivisuuden ja itsekkyyden piirteitä. He ovat myös impulsiivisia, ja heillä on selkeitä sopeutumattomia piirteitä. He käyttäytyvät itsekkäästi, ja tämä piirre voi muuttua aggressiiviseksi.

Nämä ihmiset kommunikoivat ympäristönsä kanssa vain vähän tai eivät ollenkaan. He tavoittelevat kuitenkin innokkaasti täydellisyyttä kaikissa pyrkimyksissään, mikä vetää kaikki alas tässä prosessissa. Lisäksi heillä ei ole empatiaa ja heillä on ehdoton kunnioituksen puute muita kohtaan.

“Vain aika näyttää rehdin miehen, kun pahan taas voit tavata yhdessä päivässä.”

-Sofokles-

Psykiatrien mukaan näiden henkilöiden pahansuopuuden lisääntyminen liittyy yleensä henkiseen eristäytymiseen. Tämä kasvaa sosiaalisen tai psyykkisen katkeruuden, vihan, epäonnistumisen jne. vuoksi. Se on noidankehä, joka jatkuvasti ruokkii itseään.

Perverssille mielelle ei ole parannuskeinoa

Perverssille ihmiselle ei todellakaan näytä olevan parannuskeinoa. Siitä huolimatta heidän kohdallaan on aloitettava hoito, joka alkaa siitä, että henkilö ymmärtää kärsivänsä sairaudesta. Tämän jälkeen tulee suorittaa farmakologinen ja laitoshoito. Lisäksi heidän tunteitaan tulisi kouluttaa uudelleen. Luonnollisesti kaikki hoidot tulee suorittaa ammattilaisten toimesta.

Aivojen radiodiagnostiset kuvat osoittavat, että patologisilla perversseillä jotkin tunteisiin liittyvät alueet ovat jossain määrin huonontuneet. Siksi masennuslääkkeitä ja psykoosilääkkeitä ehdotetaan osaksi hoitoa.