Persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko

Psykologiassa persoonallisuuden synkkä kolmikko on hyvin tunnettu. Synkän kolmikon lisäksi on olemassa uusi teoria: persoonallisuuden valoisa kolmikko.
Persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Kirjoittanut Sonia Budner

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Olet todennäköisesti kuullut persoonallisuuden synkästä kolmikosta . Psykologiassa sitä käytetään mittaamaan synkimmät persoonallisuuden piirteet: narsismi, machiavellismi ja psykopatia. Hiljattain eräs tutkimusryhmä loi testin määritelläkseen spektrin toisessa päässä olevat piirteet: tämä on persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko.

Tämän testin ovat kehittäneet Scott Barry Kaufman, David Yaden, Elizabeth Hyde ja Eli Tsukayama. Nämä positiiviset piirteet; kantilaisuus, humanismi ja usko ihmiskuntaan, voivat auttaa ymmärtämään, mitkä näkökohdat saavat jonkun positiivisesti erottumaan.

Kaikilla ihmisillä on synkkä puoli ja valoisa puoli. Mikä tekee jokaisesta ihmisestä erilaisen on se, miten osoitamme ajatuksemme ja käyttäytymisemme: synkemmällä vai valoisammalla puolellamme. Ihmisluonnosta näyttää olevan kaksi erilaista profiilia.

Tämä uusi asteikko yrittää löytää antagonistiset tunteet aiheista, jotka saavat paljon synkkiä tunteita. Tällä tavalla se on loistava tapa tutkia persoonallisuuden synkän puolen ja valoisan puolen eroja.

Persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko ja synkkä kolmikko.

Persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko vs. synkkä kolmikko

Synkkä kolmikko mittaa narsismia (egoistinen idealisoidun minäkuvan ja ominaisuuksien ihailu), machiavellismia (muiden hyväksikäyttö) ja psykopatiaa (muiden ihmisten tunteiden halveksunta). Nämä kolme osoittavat taipumusta kaunaan ja toisten ihmisten hyväksikäyttöön.

Persoonallisuuspiirteiden valoisasta kolmikosta taas voidaan todeta, että ne joilla on eniten pisteitä kantilaisuuden alueella, näkevät yleensä ihmiset ihmisinä, ei keinona saavuttaa päämääriä.

Tutkimuksessa osallistujien, jotka saivat korkean pistemäärän humanismin alueella, todettiin arvostavan ihmisarvoa hyvin paljon. Lopuksi ne, jotka uskossaan ihmiskuntaan saivat eniten pisteitä, uskovat ihmisten olevan luonnostaan hyviä.

Hyvät ja ystävälliset ihmiset saavat korkeat pisteet persoonallisuuden valossa.

Persoonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko: arvosteluasteikko

Persoonallisuuspiirteiden synkkään kolmikkoon liittyvän tieteellisen kirjallisuuden pohjalta tiimi päätti muuttaa asioita hieman. Synkkä kolmikko osoittautui hyödylliseksi käyttäytymisen ennustamisessa. Tästä syystä tiimi etsi joukkoa piirteitä ja ominaisuuksia, jotka voisivat ennustaa sosiaalista käyttäytymistä.

Tämä käsite saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta, mutta paras tapa ymmärtää persoonallisuuden valoisaa kolmikkoa on ajatella kolmea yksinkertaista lausetta:

  • “Uskon, että useimmat ihmiset ovat hyviä.”
  • “Haluan kuunnella ihmisiä kaikilta elämänaloilta.”
  • “Kun puhun jonkun kanssa, ajattelen harvoin, mitä voisin saada häneltä.”

Tämä peroonallisuuspiirteiden valoisa kolmikko käsittää 12 eri kysymystä. Vastaukset näihin kysymyksiin edustavat astetta, joka vaihtelee välillä “täysin eri mieltä” ja “täysin samaa mieltä”.

Psykologiset näkökohdat

Tutkijatiimin työ totesi, että jotkut psykologiset näkökohdat liittyvät niihin ihmisiin, jotka on luokiteltu korkealle persoonallisuuspiirteiden valoisan kolmikon asteikossa. Useimmiten nämä ihmiset:

  • Ovat älyllisesti uteliaita.
  • Ovat varmoja kiintymyksestään muihin.
  • Osoittavat suvaitsevaisuutta muita ihmisiä kohtaan.
  • Heillä on vähäinen tarve tuntea auktoriteettia muita ihmisiä kohtaan.
  • Ovat nöyriä.
  • Ovat luonteeltaan miellyttäviä.

Ihmisten profilointi

Tämän tutkimuksen tulokset ovat auttaneet luomaan profiileja valoisalle kolmikolle. Tässä kolmikossa oleva henkilö liitetään yleensä vanhuksiin, erityisesti naisiin.

Nämä ihmiset eivät yleisesti ottaen olleet erityisen arvaamattomia lapsuudessaan. Heillä kaikilla oli korkea hengellisyys, tyytyväisyys elämään, myötätunto ja empatia, ja he olivat ennakkoluulottomia.

Tämän asteikon kautta psykologia on löytänyt hyödyllisiä positiivisia piirteitä käyttäytymisen ennustamisessa tai interventio-ohjeiden luomisessa. Tämän tavoitteena on parantaa ihmisten ja heidän ympärillään olevien ihmisten elämänlaatua.

Joka tapauksessa tutkijat päättelevät, että synkkyyden puute ei välttämättä tarkoita valoisuuden läsnäoloa. He sanovat, että valoisan ja synkän kolmikon välillä on tietty riippumattomuus. Niinpä tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että jokainen henkilö on ainutlaatuinen sekoitus valoisuutta ja synkkyyttä.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Väri ja persoonallisuus: miten ne liittyvät toisiinsa?
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Väri ja persoonallisuus: miten ne liittyvät toisiinsa?

Väri ja persoonallisuus voivat liittyä toisiinsa varsin yllättävällä tavalla ja heijastaa jopa jossain määrin ihmisen psykofyysistä ja kognitiivist...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.