Perhepiirustustesti

26.9.2019

Perhepiirustustesti on yksi tunnetuimmista lasten emotionaalisista arvioinneista. Se antaa meidän ymmärtää kuinka lapset tai nuoret havaitsevat lähimmät suhteensa. Se on yksinkertainen tapa ymmärtää ihmissuhteiden ja kommunikaation laatua, ja sitä kuinka lapset rakentavat heidän todellisuutensa perhesuhteiden pohjalta.

Tämä diagnostinen testi on ollut käytössä jo yli 60 vuotta. Psykiatri Miles Porot loi sen vuonna 1951 ja nykyään se on yksi yleisimmin käytetyistä välineistä 5-16 -vuotiaiden lasten persoonallisuuden arvioimiseen. Vaikka on olemassa ammattilaisia jotka epäilevät projektiivisten tekniikoiden luotettavuutta, kuten puutestin tai perhepiirrustustestin, niiden pätevyys on kuitenkin hyvin tutkittu.

”Yksi onnekkaimmista asioista, joita elämässämme voi tapahtua, on kokea onnellinen lapsuus.”

-Agatha Christie-

On tärkeää huomauttaa, että lääkärit käyttävät tätä testiä muiden, standardisoidumpien testien kanssa, eivätkä siis yksinään. Kuulustelut, testit ja arviot kuten tämä, voivat kaikki yhdessä tarjota tarpeeksi tietoa tarkkaa diagnoosia varten. Itse asiassa tätä tiettyä arviointitapaa on kehittyy vuosi vuodelta. Tämä testi on yksinkertainen, nopea tapa parempaa lasten, perhesuhteiden ja emotionaalisen kypsyyden ymmärrystä varten.

perhepiirustustesti: lapsi piirtää perheensä

Mikä on perhepiirustustestin tarkoitus

Kuten jo varmasti tiedämme, piirtäminen on ja tulee aina olemaan symbolinen osa, jossa lapsi paljastaa paljon itsestään. Piirtäminen ja leikkiminen ovat lasten psykologisen diagnoosin kaksi ihanteellista resurssia. Siksi tämä testi on hyödyllinen lähde kaikille lapsipsykologeille ja -terapeuteille. Se voi auttaa terveyden ammattilaisia saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

 • Ymmärtämään lapsen tai nuoren ongelmia perheessä.
 • Parantamaan tunnesiteiden laatua.
 • Näkemään kuinka lapset ja nuoret näkevät perhesuhteet ja mitä he tuntevat näitä suhteita kohtaan.
 • Tunnistamaan mahdolliset konfliktit tiettyjen perheenjäsenten kanssa.
 • Arvioimaan lapsen tai nuoren emotionaalista ja psykologista kypsyyttä.
 • Arvioimaan perheen kommunikointitapoja.
 • Saamaan selville, mistä lapsi tai nuori on huolissaan kotona.

On myös tärkeää mainita, että tämän testin kaikkein tärkein puoli on sen emotionaaliset näkökohdat. Tämä testi ei vain yritä saada potilasta piirtämään jotain. Sen sijaan terveyden ammattilaisen on vaalittava mukavaa ja sujuvaa dialogia lapsen kanssa samalla kun lapsi piirtää. Lapsen on avauduttava, vähä vähältä. Lyhyesti, piirtämisen pitäisi auttaa lasta vapauttamaan tunteensa ja huolensa.

lapsen piirustus

Kuinka terapeutit käyttävät tätä testiä?

Terapeutit ja psykologit käyttävät tätä testiä seuraavasti:

 • Ensiksi terapeutti tarjoaa lapselle tyhjän paperin ja värikyniä.
 • Ympäristön on oltava mukava. Lapsen on tunnettava olonsa turvalliseksi.
 • Seuraavaksi terapeutti pyytää lasta tai nuorta piirtämään perheensä.
 • Terapeutti kertoo lapselle, ettei piirrosta arvostella. Ajatuksena on, että lapsi on rentoutunut piirtämisen aikana. Jos lapsi nauttii kokemuksesta, niin aina parempi.
 • Myöhemmin, kun paperille alkaa muodostumaan muotoja, terapeutti alkaa kyselemään kysymyksiä.
 • Yksi tapa saada tietoa testin aikana on kysyä seuraavia kysymyksiä: Kuka tämä on? Mitä hän tekee? Tuletko toimeen hänen kanssaan? Kuka on onnellisin? Kuka on onnettomin?

On myös tärkeää että psykologi huomaa missä järjestyksessä lapsi luo eri elementtejä piirroksessaan. Lisäksi terapeutin on huomattava jos lapsi pyyhkii jotain, ristii jonkin ylitse, epäröi, jne.

Kuinka terveydenhuollon tarjoajat arvioivat testin?

Alussa tähän testiin keskityttiin psykologisesti. Niinpä useita vuosia tämän testin analyysi suoritettiin Oidipuksen tai Freudin psykoseksuaalisen kehityksen näkökulmasta. Nykyään tulkinta on kuitenkin enemmän standardisoitu. Terapeutit käyttävät tilastollista tietoa sekä jokaisen lapsen henkilökohtaisia tilanteita.

Tässä on joitain suuntaviivoja perhepiirrustustestin arvioimiseksi:

 • Koko ja paikka. Suuret piirrokset viittaavat turvallisuuteen. Kun taas pienet hahmot paperin kulmassa osoittavat pelkoa ja epävarmuutta.
 • Kurvit ja suorat viivat. Kulmikkaat ja kurvikkaat piirrokset viittaavat energiaan ja kypsyyteen. Vähämuotoiset ja/tai stereotyyppiset ja karkeat kuviot viittaavat kypsymättömyyteen ja estoihin.
 • Järjestys ja etäisyydet. Eräs näkökohta joka terapeutin on arvioitava on se, missä järjestyksessä lapsi piirtää jokaisen hahmon. Lapset piirtävät tavallisesti ensiksi äidin, tai kenet tahansa johon heillä on emotionaalisesti kaikkein läheisin suhde. Seuraava tärkeä arvioitava näkökohta on etäisyys jonka lapsi jättää eri hahmojen välille.
 • Tiettyjen hahmojen pois jättäminen. Yksi yleinen kuvio on se, että jotkut lapset päättävät olla piirtämättä itseään ydinperheeseen. Ja toisen vanhemman tai jonkun sisaren pois jättäminen piirroksesta voi tarkoittaa torjumista.
lapsi on piirtänyt perheensä

Viimeiseksi, meidän on muistettava että terapeutit eivät ole riippuvaisia pelkästään tästä testistä diagnoosin tekemisessä. Mutta kun tätä testiä käytetään yhdessä haastattelujen ja muiden standardisoitujen testien kanssa, se tarjoaa riittävästi tietoa tarkempaa ja konkreettisempaa arviota varten.

Tämä testi, aivan kuten muutkin projektiiviset testit, on ikkuna lapsen tunteisiin ja piirtäminen on keino päästä niihin käsiksi. Tyhjän paperin edessä lapsi tuntee itsensä vapaaksi ilmaistakseen pelkoa, huolenaiheita ja muita taustalla olevia ongelmia.