Logo image
Logo image

Peilikosketussynestesia: tapa yhdistyä

3 minuuttia
Peilikosketussynestesia on mielenkiintoinen tila, joka on havaittu vasta hiljattain. Sitä kokevat ihmiset pystyvät tuntemaan muiden kokemia aistimuksia. Eikö olekin ihmeellistä?
Peilikosketussynestesia: tapa yhdistyä
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olemme aina päivittäin yhteydessä monien muiden ihmisten kanssa, mutta kuinka syvällisesti oikeastaan yhdistymme? Sen tekeminen ei ole aina helppoa. Voidaan kuitenkin sanoa, että yhdistyminen on elämäntapa niille ihmisille, joilla on peilikosketussynestesia.

Tässä artikkelissa haluamme tutkia tarkemmin tätä ihmeellistä yhteyttä. Ensin kerromme mikä synestesia on, ja sitten syvennymme tarkemmin peilikosketussynestesian ominaisuuksiin sekä kerromme lopulta kuinka tutkijat mittaavat tätä ilmiötä.

Mitä synestesialla tarkoitetaan?

Some figure

Voitko kuvitella kuulevasi musiikkia värissä? Voitko kuvitella maistavasi sanoja? Synestesiasta kärsivät ihmiset voivat.

Tämä tarkoittaa sitä, että synestesia koostuu aistien muutoksista. Siinä yhden aistin ärsyke synnyttää tyypillisiä toisen aistin tuntemuksia. Vaikka ilmiö saattaakin vaikuttaa oudolta, ei tällainen tuntemistapa ole patologista tai sairauden aiheuttamaa.

Synestesiamuotoja on erilaisia:

 • Grapheme-värin synestesia. Siinä on kyse kyvystä yhdistää kirjaimia väreihin. Esimerkiksi “a” voidaan yhdistää punaiseen, “b” keltaiseen, “c” vihreään ja niin edelleen.
 • Ääni-väri-synestesia. Tämä on kykyä kuulla ääni ja yhdistää siihen väri.
 • Leksikaalinen makusynestesia. Synestesian muoto, jossa ihminen yhdistää sanat makuaistiin. Toisin sanoen, ihminen yhdistää sanat eri makuihin.
 • Elollistamisen synestesia. Ihminen pystyy havaitsemaan kirjainten ja numeroiden persoonallisuuden.

Synestesian alaa tutkitaan lisääntyvässä määrin. Siitä on siis tehty useita tutkimuksia. Peilikosketussynestesia löydettiin vuonna 2005.

Peilikosketussynestesian ominaispiirteet

Peilikosketussynestesia koostuu tuntoaistien kokemisesta ihmisen tarkkailtua muiden ihmisten liikuttumista. Se kuulostaa ihmeelliseltä, eikö totta?

Tässä joitakin tämän kiehtovan synestesiatyypin pääominaisuuksia:

 • Somatosensorisen järjestelmän aktivoituminen, mikä synnyttää liikuttumisen tunteen.
 • Peilikosketussynestesiasta kärsivät ihmiset kokevat aistimuksen tavalla, jolla toisen ihmisen kosketus tuntuu.
 • Tietoisuus on tila, jossa tunnistetaan peilikosketussynestesian olevan tietoinen kokemus.
 • Poikkeava ärsyke saa yleensä aikaan tällaisen reaktion.
 • Tällaisten kokemusten automaattisuus, jota esiintyy niitä ajattelematta.

On monia teorioita siitä, mikä tällaista synestesiaa aiheuttaa. Kolme pääteoriaa ovat:

 • Peilisensori. Tämä teoria ehdottaa, että ihmisellä on peilikosketussynestesia, jos somatosensorisen peilijärjestelmän aktivointi tapahtuu normaalin kynnyksen alapuolella.
 • Visuaalisen ja somatosensorisen järjestelmän teoria. Tämä teoria ehdottaa, että peilikosketussynestesiasta kärsivien ihmisten visuaaliset ja somatosensoriset järjestelmät yhdistyvät suoraan toisiinsa.
 • Bimodaalinen soluteoria. Tämä teoria ehdottaa, että bimodaaliset solut aktivoituvat kun ihminen todistaa kosketuksen, sekä tunto- että näköärsykkeiden kohdalla.

Tutkijat tutkivat myös peilisoluja, jotka vaikuttavat olevan yleisempiä peilikosketussynestesiaa kokevilla ihmisillä. Esimerkiksi ihmiset, jotka eivät koe synestesiaa, aktivoivat vain sitä jäljittelevän reaktion, kun taas tällaista synestesiaa kokeville ihmisille ne tuntuvat hyvin aidoilta.

Peilikosketussynestesian ja empatian välillä vaikuttaa myös olevan yhteys. Näyttää siltä, että tällaista synestesiaa kokevilla ihmisillä tapahtuu suurempaa peilijärjestelmän aktivointia ja siten heille kehittyy suurempi empatiataso.

Voidaanko peilikosketussynestesiaa mitata?

Some figure

Useat tutkimukset yrittivät mitata tällaista synestesiaa eri menetelmien avulla ymmärtääkseen sitä paremmin. He käyttivät apuna esimerkiksi resonanssikuvausta ja termografisia menetelmiä. Näiden tutkimusten ansiosta tiedämme enemmän siitä, kuinka peilikosketussynestesia toimii.

Blakemore, Bristow, Bird, Frith ja Ward esittelivät omaan suunnitelmaansa liittyvän kokeilun artikkelissa nimeltä “Somatosensory activations during the observation of touch and a case of vision-touch synaesthesia”, joka julkaistiin myöhemmin Journal of Brain And Neurology -aikakauslehdessä. Se koostui kosketushavaintoon liittyvän hermoston tutkimisesta magneettikuvauksen avulla.

Tutkijat kokeilivat sitä 12 ihmiseen, joilla ei ollut synestesiaa, sekä naiseen “C”, jolla oli peilikosketussynestesia. Sitten he analysoivat hermoston aktiivisuutta kasvojen ja kaulan koskettamisen tarkkailemiseksi sekä somatosensorisen typografian tutkimiseksi kummassakin tapauksessa.

Sen tuloksena he oppivat, että naisen “C” aktivointimallit erosivat kontrollihenkilöistä (joilla ei ollut synestesiaa) kolmella tavalla:

 • Somatosensorisen järjestelmän aktivoituminen oli huomattavasti suurempi.
 • Vasen premotorinen alue nousi naisella “C” suuremmaksi kuin henkilöillä, joilla ei ollut synestesiaa.
 • Aivosaareke aktivoitui naisella “C”, mutta ei henkilöillä, joilla ei ollut synestesiaa.

Näiden toimenpiteiden avulla onnistuttiin osoittamaan, että naisella “C” oli peilijärjestelmä kosketukselle, joka menee tietoisen tuntoaistin kynnyksen yläpuolelle.

Lisäksi Elvira Salazar päätti analysoida osana tohtorin väitöskirjaansa, luoko kivuliaan tuntoärsykkeen tarkkailu kehon epäsymmetriaa tarkkailijan termogrammissa. Tutkijat siis tarkkailivat tätä epäsymmetriaa termografiaa apuna käyttäen. Kyseessä on tekniikka, jolla voidaan tallentaa lämpötilaa graafisesti.

Miksi?

Koska normaalissa tilanteessa pitäisi olla symmetriaa, ellei kyseessä ole jokin patologia. Tutkijat halusivat tietää voiko sen poissaolo sekä kivun ja kosketuksen tarkkaileminen luoda epäsymmetriaa termografiassa.

He löysivät myös objektiivisen toimenpiteen, termisen epäsymmetrian, voidakseen tutkia peilikosketussynestesian fysiologista esiintymistä aivojen aktiivisuusmallien, subjektiivisen kokemuksen sekä käyttäytymistapojen lisäksi.

Näiden ihmisten tuntema tuntoaisti sen tarkkailemisen jälkeen muissa ihmisissä oli niin suuri, että jotkut ihmiset luulevat sitä omaavien ihmisten olevan empaattisempia. Mikä mahtava tapa yhdistyä muiden ihmisten kanssa! Toivomme todella, että jatkossa tullaan tekemään uusia tutkimuksia, jotka tuovat meidät lähemmäksi tätä aihetta ja muita synestesian muotoja, jotta voimme oppia lisää tästä mahtavasta ilmiöstä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Blakemore, S.J. Bristow, D., Bird, G., Frith, C., & War, J. (2005). Somatosensory activations during the observation of touch and a case of vision touch synaesthesia. Brain, 128 (7), 1571-1583.
 • Salazar, E. (2012). Aplicación de la termografñia a la psicología básica. Tesis doctorral. Universidad de Granada.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.