Logo image
Logo image

Myötätuntoinen empatia: kun tunne muuttuu teoiksi

4 minuuttia
Se, että joku ulkopuolinen ymmärtää meidän emotionaalista todellisuuttamme, on mahtavaa. Yksi asia mitä me kaikki arvostamme suuresti on sellainen myötätuntoinen empatia, joka toimii, tarjoaa aktiivista tukea ja auttaa meitä.
Myötätuntoinen empatia: kun tunne muuttuu teoiksi
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Me kaikki tarvitsemme osaksemme myötätuntoista empatiaa. Se on enemmän kuin kykyä ymmärtää ja liikuttua; myötätuntoinen empatia tarkoittaa niiden ihmisten toimintaa, jotka sitoutuvat ja päättävät auttaa toisia, jotka uskaltavat muuttaa toisten todellisuutta tarjotakseen tukea, kiintymystä ja aitoa hyvinvointia.

Kirjailija Lewis Carroll on sanonut, että yksi tämän elämän salaisuuksista on ymmärtää, että emme ole syntyneet tähän maailmaan vain olemaan. Ihminen on täällä myös auttamassa ja jokainen omasta paikastaan ​​ja asemastaan käsin kykenee tekemään tästä todellisuudesta hieman jalomielisemmän ja kauniimman. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että joskus sillä on hintansa.

Myötätuntoisella empatialla on hintansa, sillä monet meistä jäävät vain tarkoitukseen ja tunteeseen, eivätkä siirry tekoihin. Esimerkiksi sosiaalisen media kautta meidän ulottuvillemme saapuu loputtomia aloitteita, joita tuemme yhdellä napsautuksella, jakamalla tai rekisteröimällä tietojamme tiettyihin sosiaalisiin kampanjoihin. Reagoimme hyvin herkästi yhteiskuntamme äärettömiin ongelmiin, mutta toisinaan emme kuitenkaan näe, mitä meitä lähempää löytyy.

Myötätuntoinen empatia tarkoittaa kykyä tarjota hyödyllistä apua niille, jotka löytyvät aivan läheltämme. Emme kuitenkaan aina näe tuota ystävää, perheenjäsentä tai työkaveria, joka tarvitsisi aktiivista tukea tietyllä hetkellä. Tai joskus voimme nähdä avuntarpeen, mutta emme oikein tiedä miten toimia.

“Se, mitä teemme itsellemme, kuolee kanssamme, mutta se, mitä teemme muiden ja maailman puolesta, pysyy ja on kuolematonta.”

-Albert Pike-

Some figure

Myötätuntoinen empatia: kolmas ja kaikkein hyödyllisin empatian tyyppi

Myötätuntoisen empatian käsitteen määritteli psykologi ja tunnetilojen asiantuntija Paul Ekman. Tämä ajatus auttoi myös Daniel Golemania hahmottamaan tunnetun tunnekertoimen, toisin sanoen sen ulottuvuuden, joka auttaa meitä selventämään tunneälymme tasoa.

Tämän vuoksi on tärkeää pitää mielessä, että empatia ei ole yhtenäinen näkökanta, eikä se ole tasainen käsite, jossa rajoittaudumme ymmärtämään että empaattinen ihminen on sellainen ihminen, joka kykenee ymmärtämään edessään avautuvaa emotionaalista todellisuutta.

Myötätuntoisessa empatiassa on pikemminkin kyse laajemmasta ja rikkaammasta tekijästä, jossa me kaikki emme vetäisi täysiä pisteitä jos eteemme annettaisiin testi, joka mittaa emotionaalista osaamistamme. Tarkastelemme seuraavaksi sitä, miten empatia jakautuu ja mitkä typologiat sitä määrittelevät.

Empatian eri tyypit

  • Aivan ensimmäiseksi on olemassa emotionaalista empatiaa. Daniel Golemanin itsensä mukaan emotionaalinen empatia on usein tarttuva ja jopa vaarallinen ulottuvuus silloin, kun emme osaa asettaa sille rajoja ja “täytymme” muiden kärsimyksistä. Emotionaalinen empatia tarkoittaa kykyämme olla yhteydessä toisten emotionaaliseen todellisuuteen. Sen kautta tunnemme mitä toinen tuntee ja asetumme hänen henkilökohtaiseen todellisuuteensa. Tässä prosessissa mukaan astuvat niin peilisolut, tunteet kuin jopa fysiologiset reaktiotkin.
  • Kognitiivinen empatia puolestaan ​​tarkoittaa älyn ja kognitiivisten prosessien kuten huomiokyvyn, pohdiskelun, kommunikaation ja päätelmien hyödyntämistä. Periaatteessa se tarkoittaa tietoa siitä, miten toinen ihminen tuntee, miksi hän tuntee niin ja jopa johtopäätösten vetämistä siitä, millaisia ideoita ja ajatuksia toisen mielessä voi sillä hetkellä liikkua.
  • Viimeisenä meiltä löytyy tuo suuri tuntematon ja usein laiminlyöty ulottuvuus, joka on myötätuntoinen empatia. Daniel Golemanin sanoin: tämänkaltaisen empatian kautta emme pelkästään ymmärrä mitä toinen ihminen tuntee ja mikä hänen ongelmansa on; tämän lisäksi toimimme tarjotaksemme apua, jos näemme sen tarpeelliseksi.
Some figure

Millaisia myötätuntoisesti empaattiset ihmiset ovat?

Myötätuntoisesti empaattinen ihminen ottaa askeleen eteenpäin henkilökohtaisessa kasvussaan. Myötätuntoisesti empaattinen ihminen on sellainen ihminen, joka hallitsee ihmissuhteiden alaa lähes täydellisesti. Syynä tähän ovat muun muassa seuraavat ominaisuudet:

Tasapainoiset ihmiset, jotka osaavat reagoida jokaisessa tilanteessa

Empatiakyvyn harjoittaminen ja mahdollistaminen sallivat meidän ennen kaikkea toimia aina tasapainossa järjen ja tunteiden välillä. Tämä taito auttaa meitä arvioimaan jokaista tilannetta hyvin tasapainoisesta näkökulmasta, jolloin emme ajaudu toimimaan pelkästä tunteiden kuohunnasta taikka objektiivisesta logiikasta, joka kyllä ymmärtää asioita, mutta ei koskaan johda toimintaan.

Tällä tavoin myötätuntoisesti empaattinen ihminen osaa aina auttaa tarjoamalla asianmukaista tukea kuhunkin tilanteeseen mukautettuna.

Omaavat kyvyn vastavuoroisuuteen

Onnistuneet ihmissuhteet ja merkittävimmät siteet perustuvat aina vastavuoroisuuden periaatteeseen. Vastavuoroisuus tarkoittaa käytännössä sitä jatkuvaa periaatetta, jossa “sinä annat minulle ja minä annan sinulle” sekä taitoa huolehtia ja vastata tuntemalla puolestaan, että ansaitsemme saman mitä annamme. Tämän vuoksi myötätuntoinen empatia on henkilökohtaisen hyvinvoinnin perusperiaate, sillä se ei perustu pelkästään tietämiseen siitä, kuinka auttaa muita. Myös me voimme ja meidän pitäisikin saada vastaan apua ja tukea.

Some figure

Tuntevat inhimillisen yhteyden avaintekijät

Inhimillinen yhteys on osa myötätuntoisen empatian olemusta. Se on sen tietämistä, kuinka toisen ihmisen voi tavoittaa aitoudella, ymmärtäen samalla hänen ainutlaatuista todellisuuttaan sekä hyväksymällä tämän todellisuuden sellaisenaan ilman ennakkoluuloja, puolueellisuutta tai muita kätkettyjä ​​aikomuksia. Toisen kunnioituksesta ja arvostuksesta muodostettu yhteys antaa meille myös mahdollisuuden ymmärtää erilaisia tarpeita ja selvittää, mitä voimme asian suhteen tehdä.

Samoin – eikä vähäisimpänä – sellainen ihminen, joka on kykenevä myötätuntoiseen empatiaan, ei rajoitu auttamaan muita ikään kuin hän olisi heitä pelastamassa. Itse asiassa oikeanlaisen tuen tarjoaminen on taidetta. Meidän on tiedettävä mitä tarjota ja miten, sillä toisinaan se mitä toinen tarvitsee ei ole sitä mitä hän pyytää, ja tämä on tärkeää pitää mielessä.

Vielä lopputoteamana, kuten zen-mestari Thich Nhat Hanh on myös osoittanut: silloin, kun tarjoamme läsnäoloamme ja täydellistä huomiota muille ihmisille, alkavat he kukkia kuin kukat. Tämä on totta, mutta toisinaan tilanteessa tarvitaan myös jotain muuta: liikkeellelähtöä ja tietoa siitä, kuinka toimia oikein.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gilbert, P. (2019, August 1). Explorations into the nature and function of compassion. Current Opinion in Psychology. Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.12.002
  • Riess, H. (2017). The Science of Empathy. Journal of Patient Experience4(2), 74–77. https://doi.org/10.1177/2374373517699267

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.