Logo image
Logo image

Oksitosiinin hyödyt: luottamus, anteliaisuus ja kiintymys

7 minuuttia
Oksitosiini saa kaikenlaisia asioita aikaan kehossamme, aina äidillisten ja isällisten tunteiden herättämisestä luottamuksen ja seksuaalisen läheisyyden lisäämiseen. Psykologi Marcelo Ceberio kertoo meille tässä artikkelissa lisää tuosta "rakkaushormonista".
Oksitosiinin hyödyt: luottamus, anteliaisuus ja kiintymys
Viimeisin päivitys: 23 lokakuuta, 2020

Oksitosiini on hormoni, jolla on tärkeä rooli sekä kehon toimintojen että ihmisen käytöksen kannalta. Se on aivojen hormoni, jolla on mahtavia hyötyjä kehoon ja tunteisiin. Oksitosiinia kutsutaan “rakkaushormoniksi”, sillä se on vastuussa niistä monista asioista, jotka saavat olomme tuntumaan hyvältä. Se on ratkaisevassa asemassa kaikenlaisten sosiaalisten siteiden muodostamisessa (esimerkiksi romanttiset, platoniset ja perheelliset siteet), seksuaalisessa kanssakäymisessä sekä synnytyksessä. Oksitosiinin hyödyt ovat siis lukuisat. Jatka lukemista kuullaksesi niistä!

Oksitosiinin hyödyt: romanttinen rakkaus ja läheisyyden kaipuu

Hypotalamus muodostaa oksitosiinia; sen jälkeen aivolisäke huolehtii hormonin erityksestä kehoon. Oksitosiini on vanhemman ja lapsen välisen suhteen liima, sillä se edistää kiinteän siteen muodostumista siitä hetkestä lähtien, kun vauva syntyy.

Some figure

Oksitosiini stimuloi äidillisten tunteiden heräämistä sen lisäksi, että se edistää synnytyksen etenemistä ja rintamaidon eriytymistä. Kun synnytyskanava laajenee, vapauttaa aivolisäke valtavia määriä oksitosiinia kehoon. Sama tapahtuu rintaruokinnan aikana, kun vauva tarttuu suullaan äitinsä nänniin saadakseen ravintoa.

Tällä rakkaushormonilla on myös tärkeä rooli puolisoiden välisessä fyysisessä kiintymyksen tunteessa sekä orgasmissa. Kun oksitosiinia vapautuu verenkiertoon, tuottaa se koko joukon seurauksia seksuaalisen tapahtuman jälkeen. Seksuaalinen kliimaksi laukaisee myös oksitosiinin vapautumista ympäri kehoa sekä miehillä että naisilla, mikä puolestaan johtaa sperman liikkumiseen sekä lihasten supistumiseen sekä miesten että naisten sukupuolielimissä.

Tutkimusten mukaan sukupuoliyhteyden jälkeen, kun siemennesteessä oleva testosteroni ja endorfiini ovat vielä kohdun seinämissä, saa nainen annoksen testosteronia, endorfiinia ja oksitosiinia. Toisaalta myös mies kokee lisääntyneen endorfiinin ja oksitosiinin tuottamaa mielihyvää, mikä herättää hänessä rennon olotilan lisäksi kumppanin suojelemiseen liittyviä tunteita.

Oksitosiinin hyödyt liitetään vahvasti ihmissuhteisiin, toisen tunnistamiseen ja kunnioittamiseen, luottamuksen rakentamiseen, anteliaisuuteen ihmissuhteessa, kiintymykseen, hellyyteen sekä fyysiseen kosketukseen. Toisin sanoen jopa yksinkertainen halaus, ohimennen annettu hyväily tai suudelma voi vapauttaa mukavan annoksen oksitosiinia kehoon, kun kyseessä on kaksi toisilleen läheistä ihmistä.

Yksiavioisuutta edistävä hormoni

Joidenkin tutkimusten mukaan oksitosiini on yksiavioisuutta edistävä hormoni. Saksassa sijaitsevan Bonnin yliopiston tekemässä tutkimuksessa tutkijat annostelivat joko oksitosiinia tai placebo-lääkettä nenäsuihkeena joukolle heteroseksuaalisia miehiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten miehet reagoivat tavatessaan viehättävän näköisen naisen. Tutkittavia pyydettiin määrittelemään sopivaksi katsomansa etäisyys itsensä ja kauniin naisen välillä ja kertomaan, milloin väli alkaa tuntua epämiellyttävältä.

Tutkijoiden mukaan ne vapaaehtoiset, jotka olivat joko naimisissa tai vakiintuneessa parisuhteessa ja jotka saivat aitoa hormonia, pysyttelivät mieluummin kauempana naisesta verrattuna niihin, joille annettiin placebo-lääkettä. Samaa ei kuitenkaan tapahtunut niillä miehillä, jotka eivät olleet parisuhteessa. Tutkimuksen tekijöiden mielestä tulosten perusteella voitiin todistaa, että oksitosiinilla saattaa olla tärkeä rooli miehen uskollisuuden vahvistamisessa.

Oksitosiinista on hyötyä myös tuoreille vanhemmille ja perheiden muodostumiselle

Oksitosiini säätelee myös vanhempien rakastavaa käytöstä omia lapsiaan kohtaan. Se on niin kutsuttu kiintymyshormoni; se ikään kuin vaistonvaraisesti saa äidin suojelemaan sikiötä ja tekemään parhaansa auttaakseen tämän kehittymistä. Esimerkiksi äidin imettäessä vauvaansa, lähettää oksitosiini signaalin aivoihin, että rintarauhasiin kerääntyisi maitoa vauvalle imettäväksi.

Äidin äänen kuuleminen aktivoi myös vauvan oksitosiinin tuotannon, millä on tärkeä rooli kiintymyksen suhteen muodostumisessa vauvan ja äidin välillä. Äidin ääni voi rauhoittaa vauvaa ja saada hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Joidenkin tutkimusten mukaan rakastuneiden ihmisten oksitosiinitaso on korkeammalla erityisesti suhteen kypsemmässä vaiheessa.

Hormonin toiminnan uskotaan liittyvän fyysiseen kontaktiin ja orgasmiin. Se laukaisee äidillisiä ja feminiinisiä tunteita, jotka nostavat esiin tietynlaisen herkkyyden romanttisen ja fyysisen kontaktin aikana. Oksitosiini on yksi keskeisistä syistä, minkä vuoksi teini-ikäiset tytöt keskittyvät niin tiiviisti romanttisiin fantasioihin.

Teini-ikäisten poikien kohdalla taas testosteroni johtaa siihen, että he keskittyvät hyvin tiukasti seksiin. Tämä ei silti tarkoita, etteikö teini-ikäisillä pojilla olisi romanttisia fantasioita tai etteivät hekin voisi rakastua. Itse asiassa isyyden myötä miehen testosteronitasot saattavat hieman laskea, sillä nimenomaan oksitosiini edistää rakastavaa ja suojelevaa käyttäytymistä. Tämän seurauksena on siis melko yleistä, että miehen libido laskee jo siinä vaiheessa, kun hänen puolisonsa tulee raskaaksi.

Parempi itseluottamus

Joidenkin tutkimusten mukaan oksitosiinilla on vaikutusta myös itseluottamukseen ja anteliaisuuteen. Tämä rakkaushormoni voi jopa vähentää sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta.

Tutkimus toteutettiin peliympäristössä. Suuren panoksen pelissä ne tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt, joille annettiin oksitosiinia nenäsuihkeen kautta, olivat kaksi kertaa itsevarmempia kuin kontrolliryhmän koehenkilöt. Tämä ilmeni sillä, että he asettivat suuremman panoksen kontrolliryhmään verrattuna.

Dopamiini ja oksitosiini

Tutkijat uskovat, että alkukantaiset esiäitimme olivat luonteeltaan yhteisöllisiä nimenomaan toisten naisten kanssa voidakseen yhdessä puolustautua heimon miesten aggressiivisuutta vastaan.

Tietyt apinaheimot toimivat vielä nykypäivänäkin samalla tavalla. Mikäli suurikokoinen uros tulee häiritsemään yhtä heimon naarasta, kerääntyvät muut naaraat tämän ympärille ja karkottavat uroksen kovalla kirkunalla. Jotkut tutkijat ovat päätelleet tästä jopa sen, että tämä voi olla syy siihen, miksi naiset kokoontuvat niin usein yhteen ja käyvät hyvin henkilökohtaisia ja rakastavia keskusteluja toistensa kanssa. Dopamiini on itse asiassa se hormoni, joka stimuloi tämän tyyppistä toimintaa.

Dopamiinilla on erittäin tärkeä rooli monessa aivoissa tapahtuvassa asiassa. Se yhdistetään käytökseen ja kognitioon, motivaatioon ja palkitsemiseen, nukkumiseen, oppimiseen, huumoriin ja huomiokykyyn. Hormoni yhdistetään yleisesti aivojen mielihyväkeskuksen kanssa. Dopamiini vahvistaa tiettyihin toimintoihin liittyviä positiivia mielleyhtymiä, jolloin ihminen myös todennäköisemmin haluaa toistaa kyseisen toiminnon kokeakseen samaa mielihyvää uudelleen.

Dopamiinia on yhdistetty sellaisiin luonnollisesti palkitseviin toimintoihin kuten syömiseen, seksiin sekä tiettyihin huumaaviin aineisiin.

Oksitosiinin ja dopamiinin luoma yhdistelmä tuottaa läheisyyden mielihyvää naisen elämään erityisesti silloin, kun hänen estrogeenitasonsa on huipussaan.

Riippuvuus, rakkaus ja oksitosiini

Joidenkin laboratoriossa tehtyjen koe-eläintutkimusten perusteella on päädytty siihen tulokseen, että oksitosiini hillitsee sietokyvyn kehittymistä erilaisiin riippuvuutta aiheuttaviin huumeisiin (esimerkiksi kokaiini, opioidit sekä alkoholi). Se vähentää lisäksi myös vieroitukseen liittyviä oireita. Ja jos tämä ei vielä riittänyt vakuuttamaan miten laajat oksitosiinin hyödyt ovat, jotkut tutkimukset ovat osoittaneet hormonin myös lisäävän emotionaalista tasapainoa sekä rauhoittavan erilaisia ahdistuksen tunteita, paniikkikohtauksia, fobioita eli pelkotiloja ja stressiä.

Tutkijat ovat osoittaneet, että ihmiset jotka kärsivät sosiaalisten tilanteiden aiheuttamasta ahdistuksesta voivat merkittävästi vähentää tai jopa päästä kokonaan näistä ahdistuksen tunteista eroon, kun heille annetaan korkeita annoksia oksitosiinia. Se auttaa myös niitä potilaita, jotka sairastavat tiettyjä mielihäiriöitä, kuten skitsofreniaa tai autismia.

Oksitosiini ja vasopressiini

Ihmissuhteissa myös toinen hormoni nimeltään vasopressiini täydentää oksitosiinin vaikutusta. Se toimii ikään kuin “reviirin puolustajana” asettaen rajat sille, mitä kahden kyseessä olevan ihmisten väliseen läheisyyteen kuuluu.

Neuroendokriiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että kypsässä ihmissuhteessa olevien ihmisten välinen side kestää läpi monia lisääntymisvaiheita nimenomaan oksitosiinin ja vasopressiinin vuoksi. Näiden molempien hormonien tasot nousevat sekä sukupuoliyhteyden että lapsen synnyttämisen aikana.

Vasopressiini on hormoni, jonka avulla puolisoiden välinen side pysyy vahvana. Se aktivoi aggressiivisia puolustusmekanismeja suojelemaan sekä puolisoa että perheen yhteistä reviiriä, mikä estää myös naarasta parittelemasta muiden urosten kanssa (taaten näin vanhempien sitoutumisen jälkikasvuunsa).

Oksitosiini ja rakkaus

Rakkautta voidaan pitää voimakkaana riippuvuutta aiheuttavana huumeena, jolla on myös merkittäviä sivuvaikutuksia. Albert Einstein College of Medicine -oppilaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan rakkaudesta “vieroittuminen” (esimerkiksi eron jälkeen) voi johtaa vakavaan masennukseen ja pakkomielteiseen käytökseen, joka voidaan verrata jopa huumeaddiktin vieroitusoireisiin.

Samalla tavalla voi rakkaus aiheuttaa myös voimakasta henkistä riippuvuutta. Tämä johtuu siitä, että rakastuneen ihmisen aivojen tiettyjen kemiallisten aineiden, kuten dopamiinin, oksitosiinin ja serotoniinin tasot ovat melko korkealla. Tämän vuoksi rakkaus tekee olostamme energisen ja motivoituneen. Oletko koskaan huomannut, että rakastuneena olosi on kuin leijuisit pilvissä ja pärjäät helposti koko päivän vain muutaman tunnin yöunilla?

Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että tämän hormonisekoituksen palautuessa takaisin normaalille tasolle, kuvittelevat ihmiset usein rakkautensa loppuneen. Tosiasiassa aivojen välittäjäaineet sopeutuvat liialliseen kemikaalien virtaan ja ihminen tarvitsee korkeamman annoksen saadakseen kokea samaa hyvänolon tunnetta.

Aivot käyvät läpi toipumisen prosessin, jotta niiden hormonitaso palautuisi takaisin normaaliksi. Tähän vakaaseen tilaan pääseminen vaatii aina aikaa.

Oksitosiini auttaa myös rakentamaan pysyviä siteitä rakastavaisten välillä sen jälkeen kun ensi-ihastumisen huumaava vaihe on ohitettu. Se itse asiassa muuttaa miljardien hermopäätteiden muodostamia yhteyksiä.

Some figure

Oksitosiinin muut hyödyt

On tärkeää pitää mielessä, että oksitosiini on endogeeninen eli sisäsyntyinen aine, mikä merkitsee sitä, että aivot sekä muodostavat että erittävät sitä kehoon ja se vaikuttaa huumaavan aineen lailla. Se vapauttaa sellaisia välittäjiä kuin dopamiinia, noradrenaliinia ja serotoniinia. Nämä aivojen välittäjäaineet täyttävät aivot fenyylietyyliamiinilla, joka on amfetamiinin haaraan kuuluva kemiallinen yhdistelmä. Esimerkiksi suklaa sisältää paljon fenyylietyyliamiinia, mikä selittää sen, miksi sitä himoitaan niin paljon sydänsurujen aikana!

Oksitosiinilla on myös tärkeä rooli mustasukkaisuuden tunteessa. Kun joku pettää sinua, menetät luottamuksesi häneen; aivoissa tämä tarkoittaa sitä, että oksitosiinin taso laskee ja kortisolin taso puolestaan nousee.

Emme voi kuitenkaan ajatella aivojen välittäjaineita ja hormonien erittymistä yksinomaan biologiselta kannalta. Käytös, ajatukset, uskomukset, arvot, tunteet, ideat, ennakkoluulot, elämässä saadut kokemukset sekä fantasiat voivat kaikki vaikuttaa näiden kemikaalien vapautumiseen kehoomme.

Aivojen välittäjäaineet sekä serotoniini, endorfiinit ja oksitosiini ovat yhdistelmä, joka auttaa alentamaan kortisolitasoja stressaavissa tai ahdistusta aiheuttavissa tilanteissa. Tämän vuoksi liikunnan harrastaminen, rauhoittavat ympäristöt sekä läheiset sosiaaliset siteet (ystävät ja perhe) ovat niin hyödyllisiä taistelussa stressiä vastaan. Kuten voit nähdä, oksitosiinin hyödyt ovat uskomattomat! Karkeasti yksinkertaistaen, oksitosiini tuo elämäämme paljon hyvinvointia ja onnellisuutta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Acevedo BP, Aron A, Fisher HE, Brown LL. Correlatos neuronales del amor romántico intenso a largo plazo. Soc Cogn afecta a Neurosci. 2012; 7 (2): 145-159.
  • Ophir AG, Gessel A, Zheng DJ, Phelps SM. La densidad del receptor de oxitocina se asocia con tácticas de apareamiento masculino y monogamia social. Horm Behav. 2012; 61 (3): 445–453.
  • Smeltzer MD, Curtis JT, Aragona BJ, Wang Z. Unión de receptor de dopamina, oxitocina y vasopresina en la corteza prefrontal medial de los ratones topógenos monógamos y promiscuos. Neurosci Lett. 2006; 394 (2): 146-151.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.