Logo image
Logo image

Ohjeet genogrammin tekemiseen vaihe vaiheelta

6 minuuttia
Ohjeet genogrammin tekemiseen vaihe vaiheelta
Viimeisin päivitys: 17 toukokuuta, 2018

Genogrammi on työkalu, joka auttaa hahmottelemaan ja tiivistämään yhteen henkilön sukutiedot. Se on samankaltainen kuin sukupuu, mutta siinä näkyy tarkempia puolia suvun jäsenten välisistä yhteyksistä ja se näyttää teknisemmältä.

Barcelonan yliopiston psykologian laitos määrittelee genogrammin vähintään kolmen sukupolven perustietojen graafiseksi esitykseksi (sukupuun muodossa). Siihen kuuluu tietoa sukurakenteesta, jäsenten demografisia tietoja ja tietoa heidän välisistä suhteistaan.

“Jos et tunne historiaa, et tiedä mitään. Olet lehti, joka ei tiedä olevansa osa puuta.”

-Michael Crichton-

Genogrammia käytetään keräämään tietoa henkilön välittömästä ympäristöstä. Tämä tieto on hyödyllistä sairaanhoidossa ja koulutuksessa. Mutta jokainen voi tehdä oman genogramminsa myös oppiakseen tuntemaan itsensä paremmin. Se on erityisen hyödyllinen toistuvien kuvioiden löytämiseksi: geneettisten ongelmien, sukupolven välisten tai sukupolvessa esiintyvien ongelmien ja ympäristöön liittyvien käytösmallien löytämiseksi.

Genogrammi auttaa visualisoimaan nopeasti sen, miltä sukurakenne näyttää. Monissa tapauksissa se auttaa keksimään teorian tiettyjen ongelmien juurisyistä, esimerkiksi persoonallisuuteen, tunteiden hallintaan jne. liittyen. Genogrammit ovat myös arvokkaita työkaluja itsetuntemuksen lisäämisessä.

Ohjeet genogrammin tekemiseen

Genogrammin tekemisessä on kolme perusvaihetta:

 • Yleinen hahmotelma sukurakenteesta
 • Perustietojen kerääminen henkilön suvusta
 • Kuvaus sukulaisten välisistä suhteista
Some figure
Luonnos sukurakenteesta on ensimmäinen ja kaikkein tärkein vaihe.

Sitten suvun tieto-osioon lisätään seuraavat tiedot:

 • Demografiset tiedot (syntymä- ja kuolinajat, koulutustaso, hääpäivät ja avioeropäivät jne).
 • Tietoa toiminnallisuuden tasosta (yleistä tietoa jäsenten toiminnallisuudesta: ovatko he toiminnallisia, miten paljon ja miksi?).
 • Tärkeät suvun tapahtumat.

Kolmannessa vaiheessa kuvaillaan yksityiskohtaisesti suvun jäsenten välisiä suhteita. Tässä muodostetaan jälleen kerran sidokset suvun jäsenten välille, mutta tällä kertaa ei tarvitse välittää biologisista tai lain kautta solmituista yhteyksistä, vaan tässä keskitytään vain psykologiin suhteisiin.

Genogrammin tekeminen vaihe vaiheelta

Genogrammin tekemiseksi alusta loppuun noudata näitä vaiheita:

Some figure

Määritä genogrammin tarkoitus

Ensimmäiseksi sinun tulee määrittää genogrammisi tarkoitus. Niissä kaikissa on luonnollisestikin kyse henkilön suvun historiasta ja ympäristöstä, mutta tuota tietoa voi hyödyntää useilla eri tavoilla. Joskus keräämäsi tieto on äärimmäisen hyödyllistä lääkäreille: suvun historia on myös geneettistä historiaa, joka auttaa hahmottamaan perittyjä fyysisiä vahvuuksia ja heikkouksia.

Genogrammit sisältävät myös arvokasta tietoa toistuvista ja yleisistä psyykkisistä ongelmista suvussa. Ne voivat olla opittuja psykologisia kuvioita, jotka ovat levinneet suvun sisällä.

Joskus genogrammilla voi olla myös vain yksi tietty tarkoitus. Se on täydellinen apu esimerkiksi silloin, kun mietit mistä masennuksesi johtuu. Voit jäljittää tietyn vaivan läpi useiden sukupolvien. Joka tapauksessa on tärkeää määrittää sukupuun tarkoitus ennen aloittamista.

Päätä kuinka montaa sukupolvea analysoit

On tärkeää asettaa itselleen realistinen tavoite. Ihanteellista olisi aloittaa kolmesta sukupolvesta, mutta se ei ole aina mahdollista. On sukuja, joista on kadonnut kokonainen sukupolvi tai he eivät pidä yhteyttä tiettyihin suvun jäseniin.

Joissakin tapauksissa taas yhteys muihin sukupolviin on epäsuora. Toisin sanoen tietystä suvun jäsenestä voi saada tietoa vain muiden jäsenten kertomusten perusteella. Tämä voi johtaa vääristymään. Tässä tapauksessa on parempi etsiä muita tietolähteitä muiden kertomusten totuudenmukaisuuden varmistamiseksi.

On parasta tehdä lista elossa olevista jäsenistä, joihin voit saada yhteyden. Tee sitten uusi lista ihmisistä, joilta voit saada tietoa niistä suvun jäsenistä, joihin et saa yhteyttä. Ja viimeiseksi, päätä kuinka monta sukupolvea genogrammiisi tulee.

Valmista kyselylomake tiedon keräämiseksi

Tämä on yksi tärkeimmistä vaiheista ja se riippuu genogrammisi tarkoituksesta. Tässä on kyse kysymysten keksimisestä niiden tietojen keräämiseksi, joita genogrammiisi tarvitset.

Some figure

Sen tulisi koostua joukosta peruskysymyksiä demografisten tietojen selvittämiseksi: nimien, päivämäärien (syntymä, kuolema, avioliitto, avioero, muuttokaupungit jne.). Siihen tulisi kuulua myös muita asioita, kuten sosiaalinen asema, koulutustaso, ammatti, lasten lukumäärä, lasten sukupuoli jne.

Kyselylomakkeessa tulisi olla myös joukko sellaisia kysymyksiä, jotka auttavat sinua kaivautumaan syvemmälle tiettyihin asioihin jokaisesta suvun jäsenestä, esimerkiksi senhetkisistä tai aiemmista sairauksista, läpikäydystä kärsimyksestä, harrastuksista, kiinnostuksenkohteista, tärkeistä kokemuksista, suurista konflikteista jne.

Lopuksi tee kolmas ryhmä kysymyksiä, joilla selvität tarkemmin tärkeitä suvussa sattuneita tapahtumia. Näitä ovat kriisihetket tai vaikeat ongelmat, jotka ovat yhteisiä suvun useille jäsenille. Sellaisia, jotka merkitsivät suurta muutosta näiden jäsenten elämässä. Voit päättää, mitä tärkeitä tapahtumia haluat tuoda ilmi muistelemalla genogrammisi tarkoitusta.

Tee kenttätutkimusta

Kaikki genogrammit eivät ole niin syvällisiä kuin toiset. Jotkut keskittyvät itsestäänselviin puoliin, kun taas toisissa mennään syvemmälle yhteen tai useampiin asioihin. Tämä riippuu enimmäkseen siitä suorasta tiedosta, mitä voit saada.

Tässä vaiheessa on kyse yhteyden ottamisesta mahdollisiin tietolähteisiin. On tärkeää pitää mielessä, että kaikki eivät halua puhua henkilökohtaisista asioistaan. Tästä syystä sinun on ensin ymmärrettävä, että se saattaa olla kovaa työtä, joka vaatii kärsivällisyyttä.

On parasta selittää heti alussa, mikä yhteydenottosi tarkoituksena on. Tässä tapauksessa se on saada tietoa genogrammia varten. Jotta kaikki sujuisi hyvin, se on parasta tehdä ajan kanssa. Näin voit rakentaa luottamuksen, jolloin he ovat valmiimpia antamaan sinulle tietoa.

Kerää dokumenttipohjaista tietoa

Kirjeet, valokuvat, videot ja muut sukuun liittyvät dokumentit tulevat osoittautumaan hyvin hyödyllisiksi. Saatat löytää tärkeän tietopalasen henkilökortista, sopimuksesta tai lääkereseptistä.

Monilla perheillä on arvokas perhe-albumi. Siitä löytyy yleensä kuvia suurista sukutapahtumista. Voit saada selville paljon henkilöstä katsomalla valokuvaa. Millainen tunne kuvasta huokuu? Mikä asenne suvun jäsenillä on toisiaan kohtaan?

Käytä yhdenmukaistettuja symboleja

Nykyään genogrammien tekemistä varten on olemassa valmiita malleja, jotka kattavat kaiken mitä tarvitset keräämäsi tiedon järjestämiseen. On myös tietokoneohjelmia, jotka helpottavat tehtävää.

Some figure

Tiedon esittämiseen on yhdenmukaistettuja symboleita. Jokainen voi kuitenkin suunnitella myös itse omat symbolinsa, jos standardit versiot eivät näytä hyvältä tai toimi hyvin. Nämä ovat joka tapauksessa tavallisimmin käytetyt symbolit:

 • Miehet esitetään neliöinä ja naiset ympyröinä.
 • Avioliitot esitetään niin että miehen symboli on vasemmalla puolella ja naisen oikealla puolella, ja ne on yhdistetty toisiinsa vaakaviivalla.
 • Kaksi samansuuntaista vinoviivaa edustaa avioeroa.
 • Lapset järjestetään vanhimmasta nuorimpaan, vasemmalta oikealle.

Pidä genogrammisi tarkoitus koko ajan mielessä. Luo siis tarvittaessa omat symbolisi edustamaan tärkeitä asioita, esimerkiksi pahoinpitelyä, alkoholismia, abortteja, itsemurhia, kohtalokkaita onnettomuuksia tai mitä tahansa muuta tekijää, jota seuraat.

Tee rungosta linkkeineen perusta

Se, millaiset suvun jäsenten väliset suhteet ovat, on aina tärkeää tietoa. Älä siis ainoastaan vedä linkkiä heidän välilleen, vaan lisää myös jonkinlainen tieto suhteen laadusta. Vaikka vain yleisesti.

Läheisiä, etäisiä, kireitä tai riitaisia suhteita edustavien yhdenmukaistettujen symbolien luomisen tulisi riittää. On myös kannattavaa käyttää joitakin symboleita edustamaan fyysisiä, psyykkisiä tai seksuaalisia väkivaltatapauksia. Monissa tapauksissa sinun on lisättävä jonkinlainen merkki osoittamaan, että kyseessä on vain epäilys ilman todisteita.

Analysoi genogrammi

Genogrammin analysoiminen on luovaa ja usein kiehtovaa puuhaa. Se aloitetaan arvioimalla, kuinka paikkansapitävää kaikki on luomassasi kuvassa. Jos sinulla on yhtään epäilyksiä minkään tiedon suhteen, on parasta osoittaa se tai selvittää tiedon todenmukaisuus.

Tämä ensimmäinen analyysi auttaa sinua järjestämään tiedon mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Tarkkuus tässä tulee olemaan hyödyksi seuraavassa vaiheessa.

Etsi toistuvia kuvioita

Nyt määrität, onko genogrammisi pätevä. Kaiken keräämäsi, järjestämäsi ja esittämäsi tiedon tulisi auttaa sinua löytämään kuvioita. Toisin sanoen, tässä vaiheessa sinun tulisi kyetä näkemään suvussa toistuvia tapahtumia, olosuhteita tai muita tekijöitä.

Some figure

Kuviot ovat avain kaiken ymmärtämiseen. Onko suvussa sairautta, joka toistuu eri suvun jäsenillä ja/tai peräkkäisissä sukupolvissa? Esiintyykö suvussa toistuvasti häiriintynyttä käytöstä, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle? Miksi jotkut jäsenet eivät “sovi kuvioon”? Mitkä asiat heidän elämässään ovat auttaneet heitä säästymään siltä?

Näillä ja monilla muilla kysymyksillä tulisi olla vastaus, kun olet saanut genogrammin valmiiksi. Siinä ei ole missään nimessä kaikkea mahdollista tietoa, mutta siitä saa arvokkaita vihjeitä. Ennen kaikkea se auttaa sinua ymmärtämään jonkin parhaillaan meneillään olevan tapahtuman syitä.

Katso, toimiko genogrammi kuten piti

Genogrammin valmistaminen ei ole mekaanista toimintaa eikä siitä saa kiistattomia tuloksia. Prosessi voi saada sinut miettimään uudelleen sen alkuperäistä tarkoitusta muutamia kertoja. Jonkun yllättävän tiedon löytäminen voi saada sinut muuttamaan genogrammin painopistettä.

Tästä syystä on hyödyllistä katsoa, saavutitko alkuperäisen tarkoituksen. Selvitä, parantaako löytämäsi, järjestämäsi ja tulkitsemasi tieto ymmärrystäsi kyseisestä henkilöstä. Usein, vaikka genogrammi ei olisikaan täyttänyt alkuperäistä tarkoitustaan, prosessista oli jotain hyötyä. Prosessista kannattaa siis tehdä lopullinen arviointi.

Some figure

Genogrammi on pohjimmiltaan kuva tiestä, joka johtaa sinun omaan tarinaasi. Tarinasi historia ennen syntymääsi. Jokainen meistä on lopulta vain yksi kappale tarinassa, joka alkoi kauan aikaa sitten. Voimme ainoastaan kuulla ajan heikon huminan ja nähdä tarinasta pienen, mielenkiintoisen vilauksen.

Lähteet

McGoldrick, M. and Gerson, R. (1985) Genograms: Assessment and Intervention. New York, Norton.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Ceberio, M. (2004) “Quién soy y de dónde vengo: El taller de genograma” Ed. Tres Haches.
 • McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa (3ª ed. 2000).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.