Nauru on meditaatiota aivoille

27.3.2016

Olemme jo aikasemmin kirjoittaneet artikkeleissamme meditaation hyödyistä sekä naurun terveyshyödyistä. Hiljattaisen tutkimuksen mukaan naurun ja meditaation välillä on yhteys, sillä kumpikin vaikuttaa aivoihin positiivisesti. Yhdysvaltalaisen Loma Lindan yliopistossa suoritetun tutkimuksen mukaan nauru aktivoi aivoaaltoja samalla tavalla kuin meditointi. Tutkija Gurinder Singh huomasi kokeissaan, että syvä meditaatio voi parantaa muistin toimintaa ja vähentää stressin vaikutuksia.

Singhin tutkimukseen kuului 31 koehenkilöä, joiden aivoaaltojen toimintaa seurattiin komediaohjelmia, spirituaalisia ohjelmia ja ahdistavia videoita katsottaessa. Tutkijat huomasivat, että kun koehenkilöt katselivat hauskoja videoita, heidän aivonsa tuottivat korkeita määriä gamma-aaltoja, joita ilmenee myös meditaation yhteydessä.

Kun koehenkilöt katselivat spirituaalisia ohjelmia, heidän aivoissaan ilmeni enemmän alfa-aaltoja. Alfa-aaltoja ilmenee eniten levon aikana. Ahdistava videomateriaali aiheutti aivoissa litteitä aaltoja, joita syntyy aivoissa silloin, kun henkilö tuntee olonsa eristetyksi, reagoimattomaksi ja haluaa poistua tietystä tilanteesta.

Toinen tutkimuksen toteuttajista oli professori Lee Berk, joka sanoi tutkimuksesta näin: ”Suurimmat löydökset liittyvät huumorin ja iloisen naurun aiheuttamiin gamma-aaltoihin, joita ilmeni suurissa määrissä. Gamma-aallot ovat ainoa aivoaalto, joka ilmenee kaikissa aivon osissa.”

Berk lisäsi: ”Tämä tarkoittaa sitä, että huumori vaikuttaa kaikkialla aivoissa; huumori on kokonaisvaltainen aivoreaktio, joka synnyttää gamma-aaltoja, aivan samalla tavalla kuin meditaatio.”

Aivojen harjoitusta

Berkin mukaan nauraminen on kuin aivojen treenaamista, sillä se tekee aivojen toiminnasta sulavampaa ja tehokkaampaa. ”Pystyt ajattelemaan selkeämmin ja katsomaan asioita laajasta näkökulmasta. Tämä on tärkeää etenkin niille ihmisille, jotka haluavat tai joiden täytyy järjestää uudelleen tai muuttaa tiettyjä asioita elämässään ja kokemuksissaan. Aivoja harjoittamalla he pystyvät keskittymään paremmin ja suoriutumaan tehtävistä kunnialla.”

Saman tutkimuksen mukaan syvä meditointi voi parantaa muistin toimintaa ja vähentää stressin vaikutuksia.

Vaikutus on yksinkertainen: mitä vähemmän aivoissa on stressiä, sitä paremmin muisti toimii,” Berk vakuuttaa. Huumori vähentää stressihormonien määrää aivoissa, kuten kortisolia, jotka vaikuttavat muistin toimintaan negatiivisesti ja vähentävät hippokampuksen hermosolujen toimintaa. Huumori alentaa lisäksi verenpainetta, lisää verenkiertoa ja parantaa mielialaa.

“Kunnon nauru tai pelkästään huvittuneisuuskin vapauttaa endorfiineja ja dopamiinia aivoissa, mikä laukaisee mielihyvän ja palkitsemisen tunteen. Nämä positiiviset ja hyödylliset neurokemikaaliset muutokset saavat vastustuskyvyn toimimaan paremmin. Huumori muuntaa aivoaaltojen toimintaa ja lisää gamma-aaltoja, mikä puolestaan parantaa muistin ja mieleenpalauttamisen toimintaa.” Nauru on siis todellinen aivolääke.

Tutkimuksesta johdettujen päätelmien mukaan nauru on erityisen tärkeää vanhemmille ihmisille, joiden muistin toiminta voi alkaa takkuilla ja heiketä. Kognitiiviset toiminnot, kuten uuden oppiminen ja muistojen mieleen palauttaminen hidastuvat ikävuosien myötä, mutta nauru ja huumori voivat hidastaa tätä kehityskulkua ja pitää mielen virkeänä ja elämänlaadun kunnossa korkeaan ikään saakka.

Vaikka vanhemmilla ihmisillä on runsaasti muistin toimintaan liittyviä puutteita, mielialaterapia toimii usein todella hyvin vanhusten muistin virkistämiseksi ja aktivoimiseksi. Komedia-illat, vitsien kertominen ja hauskojen ohjelmien katsominen voi toimia muistin toimintaa herätellen.