Logo image
Logo image

Moralisointi on väkivallan tyyppi

3 minuuttia
Moralisointi on psykologisen väkivallan muoto, joka pyrkii painostamaan eri arvoihin keskittyvää kerrontaa oikean tai väärän ajattelutavan kautta. Sitä käytetään, jotta saadaan muut tuntemaan syyllisyyttä, ei opettamaan eettisiä periaatteita.
Moralisointi on väkivallan tyyppi
Viimeisin päivitys: 14 huhtikuuta, 2019

Moralisointi on psykologisen väkivallan muoto, joka jää usein huomaamatta. Arvojen tai periaatteiden painostamista muille pidetään useissa tapauksissa sankarillisena. Siksi joskus aggressiivisia ja nöyryyttäviä asenteita ihaillaan ja puolustellaan.

Ihmiset, jotka turvautuvat moralisointiin, oikeuttavat itsensä sanomalla, että he tekevät sen muiden hyväksi. He haluavat kaikkien omaksuvan tiettyjä arvoja, ja he käyttävät kyseenalaisia menetelmiä sen saavuttamiseksi. Jos aggression vastaanottavat ihmiset eivät tottele, moralisoiva osapuoli alkaa kritisoimaan, loukkaamaan, tuomitsemaan ja solvaamaan heitä.

Yleisesti moralisoinnin kierre alkaa paternalismista. Ihmiset jakavat mielipiteitä, joita kukaan ei ole pyytänyt, ja he alkavat arvioimaan muita, aivan kuin heidän tuomionsa olisi kunnioitettu ja arvostettu. Tämän kaikkein häiritsevin puoli on siinä, että he eivät itse ole esimerkkejä hyvästä käyttäytymisestä. Mutta he ovat monesti sellaisessa asemassa, joka saa heidät uskomaan että he ovat parempia kuin muut.

“Hänen, joka pukeutuu moraalisuuteen parhaana vaatteenaan, olisi parempi olla alasti.”

-Khalil Gibran-

Moralisointi ja alistaminen

Moralisoinnin pääominaisuus on painostaa toimintaohjeita muille ihmisille. Tämän kuvailemamme dynamiikan avainsana on painostaminenTässä moralisoiva henkilö haluaa hänen ”arvokkaan” kerrontansa olevan muiden omaksuma, johtuen tästä yksinkertaisesta ja kyseenalaisesta syystä: ”tämä on asia, jota ihmisten pitäisi seurata.”

Ne ihmiset, jotka harjoittavat moralisointia, ajattelevat olevansa moraalisesti ylempiarvoisia johtuen siitä että he ovat joko isiä, äitejä, pomoja, psykologeja tai pappeja, tai sitten yksinkertaisesti siitä, että heidän puhelahjansa ovat paremmat kuin muiden. Joskus he uskovat, että heidän on sallittua vaikuttaa muiden käyttäytymiseen.

Autenttisten moraalisten periaatteiden on otettava huomioon sekä pohdinta että vakaumus. Niitä ei laiteta käytäntöön pelosta, painostuksesta tai pakosta. On kuitenkin totta, että kasvatuksen aikana lapset tarvitsevat aikuisten ohjausta voidakseen olla täydellisesti ja rakentavasti osa yhteiskuntaa. Koulutuksen ja moralisoinnin välillä on kuitenkin suuri ero. Tämä ensimmäinen pyrkii luomaan tietoisuutta, kun taas jälkimmäinen pyrkii hallitsemaan.

Some figure

Väkivalta ja moralisointi

Moralisointi johtaa psykologiseen väkivaltaan. Ensiksi johtuen siitä, että se toteaa toisen henkilön olevan alempiarvoisempi. Moralisointi on useimmiten petollista. Kuka muka voi oikeasti sanoa jonkun ihmisen olevan ylempiarvoinen kuin joku toinen? Onko olemassa täydellistä varmuutta, että toinen henkilö on eettisesti johdonmukaisempi kuin toinen? Ovatko heidän käyttäytymistä ohjaavat motivaationsa ja aikomuksensa tarpeeksi selviä?

On olemassa monia uskonnollisten johtajien, poliitikkojen, vanhempien ja jopa opettajien tapauksia, joissa he eivät itse harjoita sitä, mihin he muita ihmisiä rohkaisevat. Vaikka nämä ihmiset seuraisivatkin omia opetuksiaan, ensimmäinen todiste moraalisesta valaistumisesta olisi heidän kyky kunnioittaa muiden yksilöllisyyttä ja lahjomattomuutta.

Toisaalta meidän olisi myös huomautettava, että tällainen käyttäytyminen ei tule esiin vain sanallisesti. Moralisointiin liittyy myös usein hyväksynnän tai paheksunnan eleet, tai jonkun asian luokitteleminen joko oikeaksi tai vääräksi. Ja tämä on myös manipulaatiota, joka vahingoittaa muita ihmisiä.

Some figure

Muut ominaisuudet

Moralisointiin liittyy yleensä muiden hallitseminen ja epäkunnioittava käytös. Moralisoivat ihmiset esimerkiksi tuntevat olevansa oikeutettuja kuulustelemaan ja kyseenalaistamaan ihmisiä. Heillä on tapana kysyä seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Minne olet menossa?”, ”Mitä teet?”, ”Miksi teit noin?”, ”Mitä salaat minulta?”.

He saattavat puhua myös komentavalla äänensävyllä. He haluavat olla pomoja, sillä näin he voivat rakentaa ja vahvistaa heidän ”ylempiarvoisuuttaan.” Heistä myös tuntuu, että heillä on oikeus tulkita ihmisten tekoja. Täten he päätyvät sanomaan asioita, kuten: ”teit tuon vain siksi, että halusit hyötyä siitä jotenkin itse.”

Kaikkein inhottavin asia, mitä moralisoivat ihmiset tekevät, on pilkata, vähätellä ja haukkua niitä ihmisiä, jotka eivät ajattele tai käyttäydy niin kuin he. Heidän tavoitteenaan on saada ihmiset tuntemaan häpeää ja syyllisyyttäei siksi että he olisivat huolissaan muiden moraalisista arvoista, vaan siksi että he haluavat omasta mielipiteestään tulevan laki.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.