Mitä psykoravitsemus on?

Psykoravitsemus on nykyään suuressa suosiossa, täyttäen sosiaalisen median syömiseen ja terveellisiin tottumuksiin liittyvillä tiedoilla. Mutta mitä se tarkalleen ottaen on ja miksi se on tärkeää?
Mitä psykoravitsemus on?

Viimeisin päivitys: 27 huhtikuuta, 2021

Mitä psykoravitsemus on? Se on tiedettä, joka tutkii mielen ja ruoan välistä suhdetta. Se on yhteistyötä ravitsemusterapeuttien ja psykologien välillä. Psykoravitsemus ei tutki ainoastaan suhdetta ruokaan, vaan myös niitä psyykkisiä kuvioita, jotka vaikuttavat syvällä ruokavalintojen taustalla.

Psykoravitsemus tarkastelee erilaisia käytösmalleja, kuten stressisyömistä. Tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään syömistottumuksiinsa pitkäaikaisia muutoksia, jotka parantavat heidän elämänlaatuaan kokonaisuudessaan.

Psykoravitsemus tutkii yhteyttä ruoan ja mielen välillä

Psykoravitsemuksen elementit

Psykoravitsemus käsittää enemmänkin aloja kuin vain ravitsemuksen ja psykologian. Muiden ammattilaisten mukaan ottaminen voi tuottaa parempia tuloksia ja tehostaa hoitoa joka rintamalla. Muita ammatteja, jotka voivat mahdollisesti auttaa tässä, ovat henkilökohtaiset valmentajat, psykiatrit, puheterapeutit ja kasvatustieteilijät.

Psykoravitsemukseen perustuvan väliintulon piirteet ovat seuraavat:

 • Keskittyy ruokailutottumuksiin ja yleisesti ottaen terveellisiin elämäntapoihin. Toisin sanoen siinä ei tarkastella vain syötyjä ruokia, vaan myös psyykkisiä, sosiaalisia ja ammatillisia tekijöitä.
 • Siinä työstetään niitä psykologisia muuttujia, jotka liittyvät epäterveellisiin tottumuksiin ja uusien taitojen kehittämiseen, jotka auttavat toteuttamaan terveitä elämäntapoja.
 • Myönteinen minäkuva ja itsensä hyväksyminen ovat kumpikin tärkeitä asioita, jotta psykoravitsemus toimisi. Omaa kehonkuvaa vastaan taisteleminen voi aiheuttaa turhautumista.
 • Ottaa huomioon sen kontekstin, jossa ihminen syö, sekä muut muuttujat, jotka vaikuttavat myönteisesti tai haitallisesti terveelliseen ruokavalioon.
 • Apua päätöksentekoon ja terveellisten tuotteiden tunnistamiseen ultraprosessoitujen elintarvikkeiden sijaan. Psykoravitsemukselliseen väliintuloon kuuluu tavallisesti myös syvälle juurtuneiden sosiaalisten konstruktioiden tarkastelua, kuten dieetillä olemisen käsitettä ja ravitsemukseen liittyviä myyttejä, jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Mitä psykoravitsemus ei ole?

Psykoravitsemus on eri alan asiantuntijoiden yhteistyötä. Tämä seikka on tärkeää tehdä selväksi, koska “psykoravitsemusasiantuntijoita” ei ole olemassakaan. Kuten yllä jo mainittiin, jos aikoisit hakea apua tällä saralla, työstäisit asioita ainakin psykologin ja ravitsemusasiantuntijan kanssa.

Psykoravitsemuksessa ei tutkita ainoastaan tiettyjen ruokien kulutusta mielialan mukaan. Jos arviossasi kuitenkin havaitaan, että sinulla on epäterveelliset ja pitkällä aikavälillä haitalliset selviytymisstrategiat, sinulle laaditaan suunnitelma niiden käsittelemiseksi.

Näin ollen yksi psykoravitsemuksen haasteista on tarjota ihmisille uusia työkaluja ja selviytymisstrategioita ongelmiensa käsittelyyn.

Tuloksia ei saada yhdessä yössä. Tämä ala työstää syvään juurtuneita tottumuksia, joiden oikaiseminen, muuttaminen tai poistaminen vie aikaa. Toisaalta saadut tulokset ulottuvat paljon painonpudotusta pidemmälle. Lopullinen tavoite on muuttaa myönteisellä tavalla suhdetta ruokaan.

Psykoravitsemus on eri alan asiantuntijoiden yhteistyötä

Psykologin työ psykoravitsemuksessa

Kuten näet, psykologin työ tällä nimenomaisella alalla ulottuu muuallekin kuin vain syömishäiriöiden hoitoon. Myös muilla häiriöillä voi olla vaikutusta, esimerkiksi ahdistuksella, joka voi olla peräisin esimerkiksi kehonkuvaongelmista.

Psykologin arvio siitä, käyttääkö potilas rajoittavia dieettejä kompensoidakseen jotakin muuta, on vain osa hänen työtään. Tässä mahdollisia muita psykologin tehtäviä:

 • Tiettyihin tilanteisiin liittyvien ruokailutottumusten ja ruokavalintojen arviointi.
 • Kasvatus ja tietoisuuden lisääminen, jotta potilas valitsisi useammin terveellisiä ruokia.
 • Kehonkuvan ja selviytymisstrategioiden työstäminen.
 • Potilaan vaatimustason laskeminen ja avun antaminen siinä, että potilaalla olisi realistisia odotuksia sen suhteen, kuinka nopeasti tuloksia voidaan saada.
 • Auttaa yksilöä työstämään hyväksyntää ja muutosta keskittyen erityisesti tiettyjen torjuttujen ruokien kulutukseen.
 • Tunnekasvatus ja selviytymisstrategiat.
 • Tietoisuuden lisääminen nälkään ja kylläisyyteen liittyvistä fyysisistä tuntemuksista.

Psykoravitsemus-konsultaatiossa tunteet ovat erityisen tärkeitä. Tärkeää on myös potilaan taidot, joilla hän kykenee omaksumaan tiettyjä terveellisiä tottumuksia.

Samalla on tärkeää myös murskata tiettyjä ruokaan liittyviä myyttejä, jotka ovat syvälle juurtuneita yhteiskuntaamme. Toinen painopiste on auttaa potilasta sitoutumaan muutoksiinsa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.