Logo image
Logo image

Nuorten kehonkuvan ongelmat

3 minuuttia
Kehonkuvan ongelmat syntyvät kehon havainnoinnin ja nykyajan yhteiskunnan kauneusstandardien välisestä eripurasta. Tässä artikkelissa analysoimme kehonkuvan ongelmien aiheuttamia seurauksia nuorilla aikuisilla ja teini-ikäisillä.
Nuorten kehonkuvan ongelmat
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kun puhumme kehonkuvasta, viittaamme sillä ulkonäön henkiseen ja subjektiiviseen esiintymiseen. Toisinaan tämä havainnointi on lähellä todellisuutta, mutta on hetkiä, jolloin se ei voisi olla kauempana totuudesta. Kehonkuvan ongelmat kumpuavat asenteista, tunteista ja käytöksestä omaa fysiikkaa kohtaan.

Useimmat ihmiset osoittavat ainakin jonkinlaista tyytymättömyyttä omaan kehonkuvaansa. Tämä on normaalia, kunhan ihminen ei tunne tarvetta ryhtyä epätoivoisiin tekoihin epäkohtien muuttamiseksi, esimerkiksi leikkaukseen meneminen kyseisen kehonosan muokkaamiseksi.

Tällaista tilannetta kuvaava termi tunnetaan kehonkuvan ongelmana tai kehotyytymättömyytenä. Kun tämä kehotyytymättömyys saa meidät omaksumaan haitallisia käyttäytymistapoja muutoksen tekemiseksi fyysisestä tai psyykkisestä riskistä huolimatta, on meillä ehdottomasti ongelmia kehonkuvan kanssa.

Kehonkuvan ongelmien alkuperä ja aiheuttajat

Kehonkuvan ongelmat ovat todella yleisiä länsimaissa. Siitä syystä monet asiantuntijat ja tutkijat ovat tehneet tutkimuksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan määritelläkseen lopulta niiden aiheuttajat. He tutkivat pääosin kahta erilaista muuttuvaa ryhmää:

  • Sosiaalisia tekijöitä. Media, kulttuuri, ystävät ja perhe.
  • Psykologisia tekijöitä. Sosiaalisten tekijöiden aiheuttamia negatiivisia tunteita. Irrationaalisia uskomuksia, joita yksilön vanhempien ja kulttuurin tuoma vaikutus luo.

Psykologiset tekijät liittyvät selvästi täysin sosiaalisiin tekijöihin. Voimme sanoa niiden olevan täysin yhteydessä toisiinsa.

Some figure

Nuorten ja teinien kehotyytymättömyys

Kuten mainitsimme aikaisemmin, ehdollistavat havainnolliset, tunnepitoiset ja käyttäytymiseen liittyvät näkökohdat kehonkuvaamme. Elämme yhteiskunnassa, joka antaa liikaa merkitystä ulkonäölle. Länsimainen kulttuuri itse asiassa arvostaa laihuutta naisissa ja lihaksikkuutta miehissä enemmän kuin pitäisi.

Tässä mielessä media pommittaa meitä jatkuvasti kauneusideoillaan. Kauneuden ja “ihanteellisten vartaloiden” palvontaan omistautuneet teollisuusalat ovat itse asiassa kasvattaneet tuottojaan viime vuosien aikana.

“Tytöille kehittyi syömishäiriöitä, kun kulttuurimme kehitti kauneusstandardin, jota he eivät voineet saavuttaa noudattamalla terveellisiä elintapoja. Kun luonnottomasta laihuudesta tuli viehättävää, tekivät tytöt luonnottomia asioita ollakseen laihoja.”

-Mary Pipher-

Vaikka tämä ongelma vaikuttaakin kaikkiin ikäryhmiin, on viesti kaikista haitallisin yksilön teinivuosien aikana. Nuoruus on muutoksen aikaa. Teinit pyrkivät selvittämään keitä he todella ovat, mikä tekee heistä alttiita muutokselle. Heidän yhteiskunnalta ja medialta saamansa viestit voivat siis vaikuttaa heihin enemmän kuin mihinkään muuhun ikäryhmään.

Tämän lisäksi jotkut tutkimukset ovat huomauttaneet, että kehonkuvan ongelmat syntyvät ennen nuoruusikää. Tämä havainto on melko hälyttävä ja siksi yhteiskunnan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin ehkäistäkseen tätä tapahtumasta näin nuorille ihmisille.

Some figure

Negatiivisen kehonkuvan aiheuttamat seuraukset

Kehotyytymättömyys saa ihmiset toisinaan omaksumaan käyttäytymistapoja, jotka ovat haitallisia heidän terveydelleen pyrkimyksenään saada “ihanteellinen vartalo”. Kun on esimerkiksi kyse painosta, saattavat ihmiset käyttäytyä eri tavoin, kuten rajoittaa tiettyjä ruokia, paastota ja harrastaa liikaa fyysisiä aktiviteetteja.

Kun ihmiset omaksuvat tällaiset käyttäytymistavat ennen nuoruutta, saattaa heidän kehonsa kärsiä väsymyksestä, luuvaurioista, ruoansulatusongelmista tai ravitsemuksellisista puutteista. Vakavissa tapauksissa nämä teot voivat aiheuttaa hidasta kasvua, myöhäistä murrosikää tai syömishäiriöitä. Kehonkuvan ongelmat edeltävät tällaisia sairauksia useimmissa tapauksissa.

Syömishäiriöt vaikuttavat enemmän naisiin kuin miehiin. Tällaisten sairauksien yleistymisessä on kuitenkin tapahtunut viime vuosien aikana suurta kasvua miehillä. Miehet osoittavat usein tyytymättömyyttä silloin, kun he kokevat vartalonsa olevan liian pieni tai liian suuri ja lihakseton. Naisten on tapana olla tyytymättömiä painoonsa.

Jotta näitä kaikkia ongelmia voitaisiin estää tapahtumasta, on eri laitoksissa (kuten kouluissa) kehitetty lähestymistapa, jonka on todistettu olevan tehokas. Siinä keskitytään rohkaisemaan yksilöitä olemaan kriittisiä median välittämiin viesteihin fyysiseen ulkonäköön liittyen. Sen myötä lapset, teinit ja aikuiset oppivat tunnistamaan mikä on tervettä ja mikä ei ole, sekä omaksumaan terveet elintavat.

“Terveys on todellista rikkautta, eivät kulta ja hopea.”

-Mahatma Gandhi-


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Amaya Hernández, A., Alvarez Rayón, G. L., & Mancilla Díaz, J. M. (2010). Insatisfacción corporal en interacción con autoestima, influencia de pares y dieta restrictiva: Una revisión. Revista mexicana de trastornos alimentarios1(1), 79-89.
  • Jiménez-Flores, P., Jiménez-Cruz, A., & Bacardí-Gascón, M. (2017). Insatisfacción con la imagen corporal en niños y adolescentes: revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria34(2), 479-489.
  • Mancilla Medina, A., Vázquez Arévalo, R., Mancilla Díaz, J. M., Amaya Hernández, A., & Álvarez Rayón, G. (2012). Insatisfacción corporal en niños y preadolescentes: Una revisión sistemática. Revista mexicana de trastornos alimentarios3(1), 62-79.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.